Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej serdecznie zaprasza absolwentów i absolwentki szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu na doroczny zjazd, który odbędzie się zgodnie z tradycją w pierwszą niedzielę czerwca, tj. 2 czerwca 2019r.

Plan spotkania:

8.30 – spotkanie na kawie z nauczycielami oraz spotkanie członków stowarzyszenia na zebraniu walnym celem zmiany statutu

zobacz projekt znowelizowanego statutu Projekt znowelizowanego Statutu SBWS

10.00 – Msza św.

11.00 – pamiątkowe zdjęcie

11.15 – piknik

Byli Wychowankowie Salezjańscy są bardzo ważną gałęzią Rodziny Salezjańskiej, a o jej wyjątkowości świadczy silne poczucie solidarności i braterstwa. Organizowany zjazd jest nie tylko okazją do wzajemnego spotkania, poznania oraz dzielenia się wspomnieniami, ale również źródłem nowych inspiracji oraz inicjatyw. Byłych wychowanków i  byłe wychowanki zachęcamy do udziału w zjeździe wraz ze swoimi rodzinami.

Spotkanie ogólnopolskiej komisji do spraw byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich

20 i 21 listopada 2018r w Zakładzie Salezjańskim im. Księdza Bosko w Oświęcimiu odbyło się ogólnopolskie spotkanie osób zaangażowanych w rozwój stowarzyszenia oraz pracę z byłymi wychowankami salezjańskimi. W spotkaniu uczestniczyły osoby świeckie, siostry salezjanki oraz salezjanie –  przedstawiciele trzech inspektorii: warszawskiej, wrocławskiej oraz krakowskiej. Było to już drugie z kolei spotkanie, które dało możliwość wzajemnego poznania się i czerpania wzorców do pracy i animacji byłych wychowanków na bazie wymiany doświadczeń. Ponadto  wypracowane zostały wspólne na całą Polskę odznaki byłego wychowanka, karty tożsamości i obrazki z modlitwą. Podczas spotkania zgłębiana była również sfera prawna dotycząca założenia i rejestracji stowarzyszenia oraz statutu stowarzyszenia. Następne spotkanie odbędzie się w maju w Łodzi. Mamy nadzieję, że już wkrótce Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu doczeka się nie tylko swoich odpowiedników w pozostałych inspektoriach, ale również krajowych struktur.

tekst Marta Korczyk
fot. ks. Piotr Lorek

Koncerty Chóru Auxilium

Zapraszamy na koncerty Chóru Auxilium
Przemyśl – 30.08.2018r.,
Kalwaria Pacławska – 30.08.2018r.,
Sieniawa – 31.08.2018r.

Koncerty chóru wspierane są przez Miasto Oświęcim oraz Powiat Oświęcim.

Z przykrością informujemy, że zmarła Mama Ks. Jerzego Szkierta.

Pogrzeb odbędzie się we czwartek o 14:00 w kościele pw.św. Urbana w Brzeszczach.

Zjazd Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich szkoły w Oświęcimiu

3 czerwca odbył się doroczny zjazd byłych wychowanków szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu. Tym razem zjazd był wyjątkowy, gdyż połączony z jubileuszem 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Urbańczyka i ks. Aleksandra Karkoszki oraz jubileuszem 55-lecia kapłaństwa ks. Bolesława Rozmusa.
Spotkanie rozpoczęło się w studium od wspólnej kawy z nauczycielami, a następnie byli wychowankowie udali się na mszę św., której przewodniczyli Księża Jubilaci, zaś homilię wygłosił Radca Generalny ks. Tadeusz Rozmus. Po mszy św. uczestnicy zjazdu zrobili pamiątkowe zdjęcie oraz udali się do sali teatralnej na część oficjalną, podczas której śp. Wiesławowi Sojce, wieloletniemu prezesowi stowarzyszenia BWS, nadano godność prezesa honorowego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej. Godność członka honorowego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej otrzymali: ks. Stanisław Urbańczyk, ks. Aleksander Karkoszka, Jerzy Żbik, Stanisław Łukaszczyk, Andrzej Mastela, Maria Sojka, Krzysztof Sojka, Zbigniew Chodacki i Stanisław Rzeszutko.  Spotkanie zakończyło się spotkaniem przy stole w internackiej stołówce.
Tegoroczny zjazd był kolejną okazją do wspomnień i wzruszeń oraz spotkań po latach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

                                                                                                                        Marta Korczyk

Zapraszamy na IX Salezjański Piknik Rodzinny „Rodzina Największą Wartością”

Serdecznie zapraszamy na IX Salezjański Piknik Rodzinny „Rodzina Największą Wartością”, który odbędzie się 19 maja w godzinach 14:00-22:00 na terenie Zakładu Salezjańskiego.
Piknik jest to impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców Miasta Oświęcim oraz okolic. Jego celem jest promowanie jednej z największych wartości w życiu człowieka jaką jest rodzina. Piknikowe spotkanie to wspaniała okazja do spędzenia sobotniego popołudnia w gronie rodziny i przyjaciół. Podczas imprezy można tańczyć, bawić się oraz korzystać z wielu przygotowanych atrakcji. W programie przewidziane są m. in. występy młodzieży, grup tanecznych, orkiestry szkolnej, pokazy strażackie. Każdy członek rodziny znajdzie coś dla siebie.
Patronat honory nad wydarzeniem objął Pan Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut oraz Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz. Oba samorządy współfinansują całe przedsięwzięcie.

Boże Narodzenie 2017r.

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…”

W imieniu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich
z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
życzę

wiary silnej, jak wiara pastuszków
w słowa anioła,
wytrwałości świętego Józefa,
siły Maryi w pokonywaniu trudności,
nadziei silnej, jak blask betlejemskiej gwiazdy,
wyciszenia tak wielkiego, że słychać
gloria in excelsis deo…
pokory woła i osła,
uporu Mędrców w dążeniu do celu,
błogosławieństwa od Dziecięcia
w żłobie położonego…

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej
MARTA KORCZYK

Spotkanie wyborcze Zarządu Głównego

1 października odbyły się wybory prezesa Stowarzyszenia BWS. Był on wybierany z grona członków Zarządu Głównego. Prezesem Stowarzyszenia BWS została pani Marta Korczyk, a wiceprezesem  pan Tomasz Sojka. Swoje role nadal pełnią sekretarz Stowarzyszenia BWS – pan  Ryszard Firczyk oraz skarbnik-  pan Krzyszfof Bratek.  Osoby odpowiedzialne za sprawy medialne to:  prezes Marta Korczyk,  wiceprezes Tomasz Sojka  oraz delegat ks. inspektora-  ks. Zenon Latawiec. Wszystkim członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i uczestnictwo w wyborach, a nowo wybranym GRATULUJEMY. Niech ksiądz Bosko oraz ich patronowie prowadzą ich i wspierają w tych nowych wyzwaniach  związanych z realizacją zadań, które pozostawił im ks. Bosko.

Ryszard Firczyk fot. Marta Korczyk