Boże Narodzenie 2017r.

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…”

W imieniu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich
z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
życzę

wiary silnej, jak wiara pastuszków
w słowa anioła,
wytrwałości świętego Józefa,
siły Maryi w pokonywaniu trudności,
nadziei silnej, jak blask betlejemskiej gwiazdy,
wyciszenia tak wielkiego, że słychać
gloria in excelsis deo…
pokory woła i osła,
uporu Mędrców w dążeniu do celu,
błogosławieństwa od Dziecięcia
w żłobie położonego…

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej
MARTA KORCZYK

Spotkanie wyborcze Zarządu Głównego

1 października odbyły się wybory prezesa Stowarzyszenia BWS. Był on wybierany z grona członków Zarządu Głównego. Prezesem Stowarzyszenia BWS została pani Marta Korczyk, a wiceprezesem  pan Tomasz Sojka. Swoje role nadal pełnią sekretarz Stowarzyszenia BWS – pan  Ryszard Firczyk oraz skarbnik-  pan Krzyszfof Bratek.  Osoby odpowiedzialne za sprawy medialne to:  prezes Marta Korczyk,  wiceprezes Tomasz Sojka  oraz delegat ks. inspektora-  ks. Zenon Latawiec. Wszystkim członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i uczestnictwo w wyborach, a nowo wybranym GRATULUJEMY. Niech ksiądz Bosko oraz ich patronowie prowadzą ich i wspierają w tych nowych wyzwaniach  związanych z realizacją zadań, które pozostawił im ks. Bosko.

Ryszard Firczyk fot. Marta Korczyk

Wyjazd i koncerty Chóru Auxilium

W dniach 9-16 września 2017r. odbędzie się wyjazd chóru do sanktuariów Dolnego Ślaska, Opolszczyzny i Pragi połączony z koncertowaniem.

Chór będzie występował:

10 września – Wrocław – Stare miasto – Kościół św. Małgorzaty

12 września – Jelenia Góra pod Ratuszem z okazji Dni Jeleniej Góry

16 września – w Krzeszowie – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Wyjazd jest współfinansowany przez Urząd Miasta Oświęcim.

Wizytacja nadzwyczajna radcy regionalnego ks. Tadeusza Rozmusa

2 września radca regionalny ks. Tadeusz Rozmus rozpoczął wizytację nadzwyczajną w inspektorii krakowskiej. Na mszy św. rozpoczynającej wizytację obecni byli przedstawiciele byłych wychowanków pani Marta Korczyk, pan Krzysztof Bratek oraz pani Magdalena Rybak.

Ewangelia dnia przypominała nam przypowieść o talentach. W homilii ksiądz radca uzmysłowił nam, że w dzisiejszym świecie każdy człowiek może przybrać jedną z dwóch postaw twórczą lub odtwórczą. Postawa twórcza charakteryzuje się kreatywnością i jest zobrazowana przez sługi, którzy dostali pięć talentów oraz dwa talenty i je pomnożyli. Postawę odtwórczą obrazuje sługa, który dostał jeden talent i w obawie przed utratą zakopał go w ziemi. Ksiądz radca zadał też zgromadzonym na Eucharystii trzy ważne pytania: Co zrobiłem z talentem swojej osobowości? Co zrobiłem z talentem swojej wiary? Co jako salezjanin, rodzic, nauczyciel zrobiłem z talentem charyzmatu otrzymanego w rodzinie salezjańskiej? Przypomniał również, że sercem  dla salezjańskiego charyzmatu jest młodzież. Ksiądz Tadeusz Rozmus postawił także wszystkim obecnym myśl „aby młodzież widziała ks. Bosko w każdym z nas”, która została odczytana jako ważne zadanie do wykonania.

Spotkania z księdzem radcą podczas wizytacji, która potrwa do 4 listopada,  będą okazją do postawienia jeszcze wielu pytań i poszukiwania odpowiedzi. Prośmy o pomoc Ducha Świętego, aby owoce tej wizytacji przyniosły rozwój i wzrost rodziny salezjańskiej w całej inspektorii krakowskiej.

Fot. Marta Chrapczyńska
Tekst: Marta Korczyk

Pokój Ci wieczny…

 

Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny

Pokój Ci wieczny.

 

 

Z wielkim żalem pragniemy poinformować, iż po bardzo długiej i wyniszczającej chorobie zmarł nasz ukochany PREZES, Przyjaciel i Nauczyciel – Pan WIESŁAW SOJKA.
Prosimy wszystkich o modlitwę.
Otoczmy modlitewnym wsparciem także jego najbliższych.

Ostatnie pożegnanie Pana Wiesława odbędzie się w wtorek 25.07.2017 o godz. 11.00  w kościele Św. Józefa Robotnika w Rybniku.

 

Zjazd Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu

Spotkań czas…

4 czerwca 2017r odbył się doroczny zjazd byłych wychowanków szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu. Zjazd rozpoczął się od spotkania na kawie z nauczycielami i wychowawcami, które było okazją do wielu wspomnień i wzruszeń. O godzinie 10.00 rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył były wychowanek szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu, Radca Regionu Europa Środkowo-Północna,  ksiądz Tadeusz Rozmus, zaś homilię wygłosił Wikariusz Księdza Inspektora – ksiądz Adam Paszek. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zjazdu, a po nim odbył się piknik na boiskach szkolnych. Czas umilił koncert przygotowany przez panią Annę Pitry wraz z klasą 2Lb. Z kolei na boiskach szkolnych rozgrywał się turniej piłkarski, w którym rywalizowały ze sobą drużyny byłych wychowanków  z drużynami obecnych uczniów szkoły. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 absolwentów, a niektórzy przybyli wraz ze swoimi rodzinami. Najstarsi uczestnicy zjazdu ukończyli salezjańską szkołę w Oświęcimiu w roku 1948, zaś najmłodsi w roku 2017. Dzień ten był okazją do wielu wspomnień, wzruszeń oraz odnowienia zapomnianych znajomości. Następny zjazd byłych wychowanków szkoły odbędzie się zgodnie z wieloletnią tradycją w pierwszą niedzielę czerwca w 2018r.

Marta Korczyk

Na okoliczność zjazdu Prezes Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej – pan Wiesław Sojka skierował do uczestników zjazdu następujący list

Drodzy Kapłani, Bracia koadiutorzy, Byli Wychowankowie i Przyjaciele.

Jak co roku spotykamy się w  Zespole Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu – naszej macierzy, by cieszyć się swoją obecnością, przypomnieć wartości, które wpajano nam podczas pobytu w szkole, ale przede wszystkim  aby podtrzymać się wzajemnie na duchu w nadziei i miłości.

Chce Wam dzisiaj przypomnieć słowa naszego Ojca św. Jana Bosko, które w sposób szczególny ostatnio przemawiają do mnie: Nie traćcie czasu, czyńcie dobrze, czyńcie wiele, a nigdy nie pożałujecie żeście coś zrobili.

Każdy z nas znajduje się w jakimś momencie życia. Przed młodym człowiekiem stoi dorosłe życie, może stoją przed decyzją wyboru drogi życiowej. Wychowankowie Ci trochę starsi próbują żyć godnie często żyjąc na przekór współczesnemu światu.  Mają swoje problemy i radości.

Pamiętajcie jednak, że gdziekolwiek jesteście i jakkolwiek życie Was doświadcza:

„Nie traćcie czasu” na życie bez Boga.

„Nie traćcie czasu”  na życie puste i bezwartościowe.

„Nie traćcie czasu” na zatracanie się w smutku.

„Czyńcie dobrze” spędzając czas ze swoimi rodzinami.

„Czyńcie dobrze” pomagając drugiemu człowiekowi.

„Czyńcie dobrze”  dzieląc sie swoją miłością i nadzieją.

„Czyńcie wiele ” by bardziej zbliżać się do Boga.

„Czyńcie wiele” by przez Wasz przykład  ludzie zobaczyli w Was Chrystusa.

” Czyńcie wiele” żebyście nie żałowali każdej chwili swojego życia.

Na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że ja także staram się nie tracić czasu, czynić dobrze i wiele.

Moi Drodzy Przyjaciele proszę Was o modlitwę.

Szczęść Wam Boże.

Wiesław Sojka

Życzenia – Wielkanoc 2017

grafika z www.adonai.pl

Niech w Wielki Czwartek doświadczą Państwo bliskości Chrystusa, który z miłości
do człowieka ustanawia Eucharystię.

Niech w Wielki Piątek dostrzegą Państwo cierpiącego Chrystusa, który z miłości
do człowieka umiera i otwiera bramy raju. Niech Krew i Woda, które wypłyną z Jego boku przenikną do Państwa życia i uleczą, to co niedoskonałe oraz wzmocnią to, co słabe.

Niech w Niedzielny Poranek spotkają Państwo Chrystusa Zmartwychwstałego
i niech On napełni Państwa serca radością, nadzieją i pokojem oraz doda sił do pięknego życia z ludźmi i dla ludzi.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej
życzę Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Wiceprezes
Marta Korczyk

WARSZTATY DLA SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

W dniu 4 marca w Krakowie odbył  się zjazd samorządów szkolnych szkół salezjańskich z Inspektorii Krakowskiej. Jednym z punktów programu były warsztaty, które poprowadziła wiceprezes naszego stowarzyszenia pani Marta Korczyk. W pierwszej części warsztatów prowadząca przybliżyła młodzieży kto to jest były wychowanek salezjański, jakie były początki  ruchu byłych wychowanków, jakim wartościom są wierni byli wychowankowie oraz jaka jest misja byłych wychowanków i jak działa obecnie Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej. Druga część warsztatów była pracą w grupach. Najpierw samorządy z poszczególnych szkół wypełniały ankietę mającą na celu rozeznanie jakie inicjatywy dla byłych wychowanków lub z udziałem byłych wychowanków realizują poszczególne szkoły w naszej Inspektorii. Następnie każdy samorząd szkolny otrzymał kartę pracy, na której tworzył swoje oczekiwania wobec młodzieżowego koła BWS oraz wypisywał propozycje współpracy z takim kołem po ukończeniu szkoły przez młodych absolwentów. Na koniec odbyła się ankieta podsumowująca, której celem było zebranie opinii o stowarzyszeniu na podstawie dotychczasowych doświadczeń młodzieży.

Młodzież obecna na warsztatach jednoznacznie wskazywała na wielką potrzebę kontaktu i spotkań z byłymi wychowankami, których celem byłoby motywowanie uczniów własnym przykładem. Jak wykazała praca w grupach największym oczekiwaniem wobec stowarzyszenia jest umożliwienie kontynuowania formacji  duchowej, jaką młodzież rozpoczęła w szkole. Uczniowie oczekują, że po zakończeniu szkoły Stowarzyszenie Byłych Wychowanków będzie proponowało wyjazdy rekolekcyjne lub dni skupienia.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania delegatowi do spraw młodzieży ks.Pawłowi Centnarowi za zaproszenie i zorganizowanie tego ubogacającego spotkania.

Marta Korczyk

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej

W dniach 19 – 22 stycznia 2017 roku wiceprezes naszego stowarzyszenia pani Marta Korczyk brała udział w Dniach Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które odbywały się w domu generalnym Rzymie. W tym roku koncentrowały się one na rodzinie, a ich hasło przewodnie głosiło: „Każdy dom szkołą Życia i Miłości”.

Dni Duchowości salezjańskiej to zarówno czas spotkania z Panem Jezusem podczas modlitwy, adoracji i eucharystii, jak i chwile refleksji i zadumy sprowokowane udziałem w licznych konferencjach i spotkaniach.  Tegoroczne konferencje rozpoczęły się od analizy specyfiki, relacji i wzorców jakie ukazuje ewangelia w rodzinie Jezusa, Mari i Józefa oraz analiza niepełnej rodziny, roli matki w wychowaniu syna na przykładzie rodziny Matusi Małgorzaty i świętego Jana Bosko. Ksiądz generał przedstawił wszystkim uczestnikom Dni Duchowości swoją wiązankę „Jesteśmy Rodziną”. Miała miejsce również praca w grupach. Każda gałąź rodziny salezjańskiej opracowywała własne propozycje pracy z rodziną i dla rodziny.

Niezwykle ubogacające było spotkanie w gronie byłych wychowanków salezjańskich, któremu przewodniczył prezydent konfederacji światowej pan Michal Hort oraz delegat don Raphael Jayapalan SDB. Pani Marta Korczyk poznała tekst wspólnej modlitwy byłych wychowanków salezjańskich, który po powrocie został przetłumaczony na język polski, a na spotkaniu zarząd główny podjął decyzję o wydrukowaniu obrazków z tą modlitwą.

BOŻE, NASZ OJCZE, za pośrednictwem Twojego Syna, Jezusa, i przez
wstawiennictwo świętego Jana Bosko wysłuchaj modlitwy Byłych Wychowanków Salezjańskich rozsianych na całym świecie.
DZIĘKUJEMY CI za bezcenny dar wychowania, otrzymany pod
przewodnictwem salezjanów, którzy zaszczepili w naszym życiu Duchowość Salezjańską.
PROSIMY CIĘ z pokornym zaufaniem:
Daj nam siłę i odwagę do życia i głoszenia orędzia chrześcijańskiego  w społeczeństwie i w Kościele. Wspieraj  nas, byśmy  byli „dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami”. Pomóż nam żyć razem i promować  solidarność  w naszym Stowarzyszeniu i poza nim. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość.
OBIECUJEMY
walczyć z niesprawiedliwością, szantażem, powierzchownością, obojętnością, oraz bronić za wszelką cenę wartości inspirowanych nauczaniem ks. Bosko, zwłaszcza życia, wolności i prawdy w duchu zaangażowania społecznego, politycznego i materialnego; być „solą
ziemi i światłem świata” i tą postawą kształtować świat oraz Kościół.
BŁAGAMY CIĘ,
czuwaj nad naszą Rodziną Salezjańską, nad naszymi  bliskimi i nami wszystkimi. Amen.