Wybory Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS   

Wybory Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek   Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej SBWS 
miały miejsce w Zakładzie Ks. Bosko w Oświęcimiu w dniu  9 października 2016 r.

Poniżej zamieszczamy referat – sprawozdanie z tego zdarzenia opracowany przez Panią Martę Korczyk, aktualnie nowego Zastępcę Prezesa SBWS.

Zjazd wyborczy Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich

W niedzielę 9 października odbył się Zjazd Wyborczy Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej, rozpoczęty uroczystą Mszą świętą w Sanktuarium Maryi Królowej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.
    Następnie uczestnicy, członkowie Stowarzyszenia – wyborcy Zjazdu, zgromadzili się w studium, aby wybrać nowy Zarząd Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy o dobre i mądre wybory, a po niej ksiądz Inspektor Dariusz Bartocha przedstawił swoje oczekiwania  oraz zadania i wskazówki do pracy dla nowego Zarządu. Dalsza część spotkania miała charakter sprawozdawczy. Ustępujący Prezes Stowarzyszenia BWS Pan Wiesław Sojka, zdał relację z czterech lat pracy Stowarzyszenia. Następnie Pan Kazimierz Gibała zrelacjonował prace Głównej Komisji Rewizyjnej iw konkluzji poprosił zebranych o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia za minioną kadencję. Zostało ono udzielone w głosowaniu wszystkich obecnych  na Zjeździe. Po zatwierdzeniu regulaminu głosowania przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybranych zostało jedenaście osób:
ksiądz Zenon Latawiec, pan Andrzej Mastela, pan Jerzy Chrząszcz, pani Ewelina Matyjasik – Lewandowska, pan Michał Drabczyk, pan Krzysztof Bratek, pan Wiesław Sojka, pani Marta Korczyk, pan Ryszard Firczyk, pan Tomasz Sojka, pani Żaneta Flasz. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani panowie:  Andrzej Drabiec, Julian Obstarczyk oraz Kazimierz Gibała. Spośród członków nowego Zarządu Głównego SBWS, na Prezesa Stowarzyszenia wybrano pana
Wiesława Sojkę, na Zastępcę Prezesa panią Martę Korczyk, natomiast na Sekretarza pana Ryszarda Firczyka.

    Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS zostali wybrani na czteroletnią kadencję. Życzymy im odwagi do podejmowania wyzwań, siły do realizacji zadań Stowarzyszenia oraz wielu ciekawych pomysłów na nowe inicjatywy. Byli Wychowankowie tworzą ważną gałąź Rodziny Salezjańskiej, dlatego otoczmy nowy zarząd modlitwą i wsparciem, aby działał w duchu księdza Bosko dla dobra całego Stowarzyszenia w realizacji jego statutowych zobowiązań.

Marta Korczyk
Zastępca Prezesa SBWS

/album foto w przygotowaniu/