Życzenia – Wielkanoc 2017

grafika z www.adonai.pl

Niech w Wielki Czwartek doświadczą Państwo bliskości Chrystusa, który z miłości
do człowieka ustanawia Eucharystię.

Niech w Wielki Piątek dostrzegą Państwo cierpiącego Chrystusa, który z miłości
do człowieka umiera i otwiera bramy raju. Niech Krew i Woda, które wypłyną z Jego boku przenikną do Państwa życia i uleczą, to co niedoskonałe oraz wzmocnią to, co słabe.

Niech w Niedzielny Poranek spotkają Państwo Chrystusa Zmartwychwstałego
i niech On napełni Państwa serca radością, nadzieją i pokojem oraz doda sił do pięknego życia z ludźmi i dla ludzi.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej
życzę Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Wiceprezes
Marta Korczyk

WARSZTATY DLA SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

W dniu 4 marca w Krakowie odbył  się zjazd samorządów szkolnych szkół salezjańskich z Inspektorii Krakowskiej. Jednym z punktów programu były warsztaty, które poprowadziła wiceprezes naszego stowarzyszenia pani Marta Korczyk. W pierwszej części warsztatów prowadząca przybliżyła młodzieży kto to jest były wychowanek salezjański, jakie były początki  ruchu byłych wychowanków, jakim wartościom są wierni byli wychowankowie oraz jaka jest misja byłych wychowanków i jak działa obecnie Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej. Druga część warsztatów była pracą w grupach. Najpierw samorządy z poszczególnych szkół wypełniały ankietę mającą na celu rozeznanie jakie inicjatywy dla byłych wychowanków lub z udziałem byłych wychowanków realizują poszczególne szkoły w naszej Inspektorii. Następnie każdy samorząd szkolny otrzymał kartę pracy, na której tworzył swoje oczekiwania wobec młodzieżowego koła BWS oraz wypisywał propozycje współpracy z takim kołem po ukończeniu szkoły przez młodych absolwentów. Na koniec odbyła się ankieta podsumowująca, której celem było zebranie opinii o stowarzyszeniu na podstawie dotychczasowych doświadczeń młodzieży.

Młodzież obecna na warsztatach jednoznacznie wskazywała na wielką potrzebę kontaktu i spotkań z byłymi wychowankami, których celem byłoby motywowanie uczniów własnym przykładem. Jak wykazała praca w grupach największym oczekiwaniem wobec stowarzyszenia jest umożliwienie kontynuowania formacji  duchowej, jaką młodzież rozpoczęła w szkole. Uczniowie oczekują, że po zakończeniu szkoły Stowarzyszenie Byłych Wychowanków będzie proponowało wyjazdy rekolekcyjne lub dni skupienia.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania delegatowi do spraw młodzieży ks.Pawłowi Centnarowi za zaproszenie i zorganizowanie tego ubogacającego spotkania.

Marta Korczyk

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej

W dniach 19 – 22 stycznia 2017 roku wiceprezes naszego stowarzyszenia pani Marta Korczyk brała udział w Dniach Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które odbywały się w domu generalnym Rzymie. W tym roku koncentrowały się one na rodzinie, a ich hasło przewodnie głosiło: „Każdy dom szkołą Życia i Miłości”.

Dni Duchowości salezjańskiej to zarówno czas spotkania z Panem Jezusem podczas modlitwy, adoracji i eucharystii, jak i chwile refleksji i zadumy sprowokowane udziałem w licznych konferencjach i spotkaniach.  Tegoroczne konferencje rozpoczęły się od analizy specyfiki, relacji i wzorców jakie ukazuje ewangelia w rodzinie Jezusa, Mari i Józefa oraz analiza niepełnej rodziny, roli matki w wychowaniu syna na przykładzie rodziny Matusi Małgorzaty i świętego Jana Bosko. Ksiądz generał przedstawił wszystkim uczestnikom Dni Duchowości swoją wiązankę „Jesteśmy Rodziną”. Miała miejsce również praca w grupach. Każda gałąź rodziny salezjańskiej opracowywała własne propozycje pracy z rodziną i dla rodziny.

Niezwykle ubogacające było spotkanie w gronie byłych wychowanków salezjańskich, któremu przewodniczył prezydent konfederacji światowej pan Michal Hort oraz delegat don Raphael Jayapalan SDB. Pani Marta Korczyk poznała tekst wspólnej modlitwy byłych wychowanków salezjańskich, który po powrocie został przetłumaczony na język polski, a na spotkaniu zarząd główny podjął decyzję o wydrukowaniu obrazków z tą modlitwą.

BOŻE, NASZ OJCZE, za pośrednictwem Twojego Syna, Jezusa, i przez
wstawiennictwo świętego Jana Bosko wysłuchaj modlitwy Byłych Wychowanków Salezjańskich rozsianych na całym świecie.
DZIĘKUJEMY CI za bezcenny dar wychowania, otrzymany pod
przewodnictwem salezjanów, którzy zaszczepili w naszym życiu Duchowość Salezjańską.
PROSIMY CIĘ z pokornym zaufaniem:
Daj nam siłę i odwagę do życia i głoszenia orędzia chrześcijańskiego  w społeczeństwie i w Kościele. Wspieraj  nas, byśmy  byli „dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami”. Pomóż nam żyć razem i promować  solidarność  w naszym Stowarzyszeniu i poza nim. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość.
OBIECUJEMY
walczyć z niesprawiedliwością, szantażem, powierzchownością, obojętnością, oraz bronić za wszelką cenę wartości inspirowanych nauczaniem ks. Bosko, zwłaszcza życia, wolności i prawdy w duchu zaangażowania społecznego, politycznego i materialnego; być „solą
ziemi i światłem świata” i tą postawą kształtować świat oraz Kościół.
BŁAGAMY CIĘ,
czuwaj nad naszą Rodziną Salezjańską, nad naszymi  bliskimi i nami wszystkimi. Amen.

Spotkanie BWS z młodzieżą szkolną w święto patrona szkoły św. Jana Bosko

W dniu 27 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu obchodzono święto patrona szkoły św. Jana Bosko. W tym szczególnym dniu w murach szkoły gościli jej byli wychowankowie. Pani Alicja Myśliwiec, pani Marta Korczyk, pani Anna Pitry, pan Szymon Matyja, pan Krzysztof Bratek i Pan Łukasz Śleziak podczas spotkania z młodzieżą odpowiadali na pytania dotyczące szkoły z ich czasów, dyscypliny, nauczycieli, swoich wspomnień związanych z tym szczególnym miejscem.

Dzielili się również swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z ks. Bosko oraz byciem wychowankiem salezjańskim.  Młodzież przyjęła spotkanie z zachwytem a w swoich podziękowaniach mówiła „potrzebowaliśmy aby ktoś powiedział nam, że jak my chodził do tej szkoły, że również miał momenty, kiedy było ciężko sprostać dyscyplinie i wysoko postawionym wymaganiom, dziękujemy za ukazanie jak bardzo pobyt i formacja w tej salezjańskiej oświęcimskiej szkole procentuje w dorosłym życiu”.  Mamy nadzieję, że spotkania byłych wychowanków salezjańskich z młodzieżą szkolną  w święto patrona szkoły staną się tradycją.

Marta Korczyk