Kontakt

STOWARZYSZENIE BYŁYCH WYCHOWANKÓW I WYCHOWANEK SALEZJAŃSKICH
INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ

E-MAIL:
sbws@sdb.krakow.pl
sekretarz.sbws@wp.pl
ADRES:
32-600 OŚWIĘCIM, ul. JAGIEŁŁY 10
TELEFONY:
PREZES SBWS WIESŁAW SOJKA – 32 422 46 17
KS. ZENON LATAWIEC – DELEGAT Ks. Inspektora ds. SBWS 33 844 34 64
KS. STANISŁAW URBAŃCZYK – DELEGAT /SENIOR/ 33 844 34 64

NIP: 549-21-32-973 REGON: 356527361
Bank PKO S.A. 33 1240 4357 1111 0000 5314 1727