Deklaracja

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej
– plik w formacie *.pdf U nr 6-04-2014-załącznik do Uchwały – Deklaracja BWS /zgodnie z Uchwałą ZG SBWS ma zastosowanie również we wszystkich Kołach/
( skopiować, wypełnić i przesłać pocztą, lub na adres mailowy: sekretarz.sbws@wp.pl

A na to konto możesz wysłać deklarowaną składkę lub „DAR SERCA”.

Nr konta: PKO S.A. 33 1240 4357 1111 0000 5314 1727
lub w kasie Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu