Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze

Serdecznie zapraszamy członków naszego Stowarzyszenia na spotkanie sprawozdawczo – wyborcze 20 czerwca 2021r.
Plan dnia

10.00 – Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu

11.00 – Spotkanie w studium – kawa/herbata/ciasto

11.30 – Rozpoczęcie obrad

a) słowo Księdza Delegata

b) sprawozdanie z pracy prezesa Stowarzyszenia

c) sprawozdanie finansowe skarbnika

d) wybory nowego Zarządu

e) sprawy bieżące

12.30 Obiad

Informacja o zjeździe w 2021r.

Szanowni Państwo!
Z przykrością informujemy, że ze względu na sytuację w jakiej się znajdujemy oraz wprowadzonych w związku z nią ograniczeń tradycyjny zjazd Byłych Wychowanków i Wychowanek Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu w pierwszą niedzielę czerwca 2021r. nie odbędzie się. Zachęcamy do odwiedzin szkoły indywidualnie. Mamy nadzieję na spotkanie w roku 2022r.

Wielkanoc 2021

„Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia…”

E. Bryll

Drodzy Byli Wychowankowie, Drogie Byłe Wychowanki
życzę Wam, abyście ze Zmartwychwstania Chrystusa zaczerpnęli odwagę, nadzieję i wiarę w to, że świat się odmieni.

Niech Zmartwychwstały Chrystus Was prowadzi!

Czekając na Święta serdecznie Was pozdrawiam!
Marta Korczyk

Zjazd byłych wychowanków

W tym roku decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia, który miał na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, nie odbędzie się zjazd byłych wychowanków. Zarząd Główny w obecnym składzie będzie pełnił swoją rolę do czasu, aż możliwe będzie zwołanie zgromadzenia walnego oraz przeprowadzenie wyborów w warunkach bezpiecznych.
Życzymy wszystkim zdrowia!

Instalacja nowego Inspektora – Księdza dr Marcina Kaznowskiego

11 stycznia 2020 roku w Krakowie miała miejsce instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej ks. dr Marcina Kaznowskiego. W tej uroczystości uczestniczyli Byli Wychowankowie Salezjańscy. Podczas części oficjalnej w imieniu BWS życzenia złożyła pani prezes naszego stowarzyszenia – Marta Korczyk. Byli Wychowankowie Inspktorii Krakowskiej złożyli ofiarę u sióstr karmelitanek w Oświęcimiu, które będą otaczały swoją modlitwą księdza Inspektora w każdym dniu Jego posługi.

Księże Inspektorze Marcinie, życzymy Ci zdrowia i błogosławieństwa bożego na każdy dzień. Niech Jezus Chrystus obdarza obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami i dodaje sił do prowadzenia Inspektorii. Niech Duch Święty napełnia Cię swoimi darami, darem mądrości i rozumu, darem dobrej rady i męstwa oraz dodaje wiedzy, aby Twoja praca przynosiła dobre owoce. Oby nigdy nie zabrakło Ci poczucia satysfakcji z pełnionej posługi.

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Niech Dziecię Jezus położy wam swą rączkę na głowie i niech wleje w waszą duszę światło, otuchę i radość. Pierwszą kołyską, którą Jezus znalazł na ziemi było niepokalane Serce Maryi, ono było pierwszym żłóbkiem; serce czyste, serce pełne miłości, serce pokorne, serce pobożne. Niech takie będzie wasze serce, a będzie pięknym żłóbkiem dla Jezusa. Świat pełnych miłości, pokoju i szczęścia oraz błogosławieństwa na Nowy Rok.

Spotkanie ogólnopolskie BWS

8 listopada w Warszawie odbyło się kolejne ogólnopolskie spotkanie odpowiedzialnych za BWS. W spotkaniu uczestniczyli księża salezjanie, siostry salezjanki oraz byli wychowankowie. Naszą inspektorię reprezentował ks. Zenon Latawiec wraz z panią prezes stowarzyszenia BWS – Martą Korczyk. Podczas spotkania został zaprezentowany i ostatecznie zaakceptowany nowy wzór obrazka wraz z modlitwą byłych wychowanków salezjańskich. Dogłębnej analizie został poddany projekt kart byłego wychowanka, którą opracowuje Inspektoria Wrocławska. Uczestniczyliśmy również w szkoleniu dotyczącym RODO w stowarzyszeniu BWS oraz omawialiśmy struktury ogólnopolskiego stowarzyszenia oraz ich związek ze strukturami międzynarodowymi.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej serdecznie zaprasza absolwentów i absolwentki szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu na doroczny zjazd, który odbędzie się zgodnie z tradycją w pierwszą niedzielę czerwca, tj. 2 czerwca 2019r.

Plan spotkania:

8.30 – spotkanie na kawie z nauczycielami oraz spotkanie członków stowarzyszenia na zebraniu walnym celem zmiany statutu

zobacz projekt znowelizowanego statutu Projekt znowelizowanego Statutu SBWS

10.00 – Msza św.

11.00 – pamiątkowe zdjęcie

11.15 – piknik

Byli Wychowankowie Salezjańscy są bardzo ważną gałęzią Rodziny Salezjańskiej, a o jej wyjątkowości świadczy silne poczucie solidarności i braterstwa. Organizowany zjazd jest nie tylko okazją do wzajemnego spotkania, poznania oraz dzielenia się wspomnieniami, ale również źródłem nowych inspiracji oraz inicjatyw. Byłych wychowanków i  byłe wychowanki zachęcamy do udziału w zjeździe wraz ze swoimi rodzinami.

Spotkanie ogólnopolskiej komisji do spraw byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich

20 i 21 listopada 2018r w Zakładzie Salezjańskim im. Księdza Bosko w Oświęcimiu odbyło się ogólnopolskie spotkanie osób zaangażowanych w rozwój stowarzyszenia oraz pracę z byłymi wychowankami salezjańskimi. W spotkaniu uczestniczyły osoby świeckie, siostry salezjanki oraz salezjanie –  przedstawiciele trzech inspektorii: warszawskiej, wrocławskiej oraz krakowskiej. Było to już drugie z kolei spotkanie, które dało możliwość wzajemnego poznania się i czerpania wzorców do pracy i animacji byłych wychowanków na bazie wymiany doświadczeń. Ponadto  wypracowane zostały wspólne na całą Polskę odznaki byłego wychowanka, karty tożsamości i obrazki z modlitwą. Podczas spotkania zgłębiana była również sfera prawna dotycząca założenia i rejestracji stowarzyszenia oraz statutu stowarzyszenia. Następne spotkanie odbędzie się w maju w Łodzi. Mamy nadzieję, że już wkrótce Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu doczeka się nie tylko swoich odpowiedników w pozostałych inspektoriach, ale również krajowych struktur.

tekst Marta Korczyk
fot. ks. Piotr Lorek