5.01.03 r.

MOI DRODZY!

                  Przeżywamy okres Bożego Narodzenia, adorujemy Boga
                  Słowo,  które Ciałem się stało i zamieszkało między nami.
                  Ten  wyjątkowy okres czasu sprzyja ku temu, by głębiej wnikać
                  w tajemnicę naszego zbawienia:
               Bóg staje się człowiekiem,
               by człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym.
                  Nie zapominajmy  w  tym  radosnym  okresie  liturgii  Kościoła
                  dziękować Bogu za dar dziecięctwa Bożego.

Dobranoc.