12.01.2003 r.

MOI DRODZY!

                   Człowiek staje się dzieckiem Bożym przez Chrzest Święty.
                   „Kto  uwierzy   i  ochrzci  się, ten  zbawion  będzie”.
                   Chrzest Chrystusa był inauguracją misji Syna Bożego przed Jego
                   publicznym wystąpieniem;  inauguracją dokonaną  przez samego
                   Boga Ojca  i  Ducha Świętego wobec Jana Chrzciciela i zebranego tłumu.
                   Jednak Ten, który chrzcić będzie Duchem Świętym, przyjmuje
                   chrzest z wody, by upodobnić się do wszystkich.
                   Chrzest każdego z nas też jest inauguracją, wprowadzeniem w życie Boże.
                   Nie przestając być ludźmi włączamy się w życie  Boże,  w  Chrystusa
                   i  z  Chrystusem, który nie przestając być Bogiem,
                   włączył się całkowicie w nasze ludzkie życie.
                   Każdego dnia dziękujmy Bogu za łaskę Chrztu Świętego.

Dobranoc.