19.01.03 r.

Moi Drodzy !

     Jesteśmy powołani do życia, ale również do odpowiedniej pracy, zawodu.
                  Dla każdego człowieka tylko jedna rzecz jest niezbędna:
                  wypełnić własne przeznaczenie zgodnie z wolą Bożą, być tym, czym mu Bóg być
                  przeznaczył.  (T. Merton)
                  Nie do każdego Bóg  mówi wprost jak do Samuela czy Piotra. Mówi pośrednio poprzez
                  zdolności  i  zamiłowania,  przez warunki i potrzeby innych, a czasem przez głos sumienia.
                  Nie każdy człowiek znajduje się na swoim miejscu w życiu.
                  Nie zawsze czuje się szczęśliwym na obranej drodze życia.
                  Pamiętajmy jednak, że wszyscy zostaliśmy powołani do wiary Chrystusowej,
                  do Kościoła Katolickiego, do korzystania i czerpania obficie z łask Zbawiciela.
                  Naszym wzorem i przewodnikiem życia jest św. Jan Bosko.
                  Jako byli wychowankowie salezjańscy znamy dobrze księdza Bosko,
                  chciejmy go tylko naśladować w swoim życiu.

Dobranoc.