16 lutego 2003 rok – 6 Niedziela Zwykła

Moi Drodzy!

Dzień modlitwy za Ojca Świętego Jana Pawła II .

Teksty liturgiczne dzisiejszej niedzieli przypominają nam, że jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa. Jesteśmy wezwani do doskonałości.
Czy to możliwe?
Czy nie ma w tym przesady?
Musimy sobie odpowiedzieć!
Nie tylko możliwe, ale konieczne.
Ksiądz Bosko jest dla nas tego przykładem i wzorem. Jest to możliwe nie w sensie dosłownym i
w równym stopniu z Chrystusem, ale w stopniu dostępnym dla naszej ludzkiej natury.
Możliwe, bo Chrystus Bóg  nie nakazuje rzeczy niemożliwych. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Możliwe, skoro tylu świętych w ciągu wieków upodobniło się do Chrystusa, osiągnęli szczyty doskonałości, a św. Paweł apostoł stawia samego siebie za wzór: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja naśladuję Chrystusa.
Te same słowa skierowuje do nas święty Jan Bosko i zachęca nas: bądźcie naśladowcami moimi.
Jeśli chcemy zasługiwać na miano wychowanków Księdza Bosko i jego duchowych synów, musimy go naśladować w jego gorliwości w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie młodemu, musimy być jego przedłużeniem w XXI  wieku, musimy się do niego upodabniać.
DOBRANOC.