20 kwietnia 2003 roku UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Moi Drodzy!

Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał!
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? (Łk 24,5-6)
Chrystus zmartwychwstał – bo śmieć nie mogła opanować Tego, który jest samym życiem.
Chrystus zmartwychwstał – bo grób nie mógł zatrzymać Życia w sobie.
               Zmartwychwstał – bo miał się spotkać z Bogiem.
               Zmartwychwstał – jak to przyrzekł uczniom.
               Zmartwychwstał – by odkupić ludzkość.
               Zmartwychwstał – bo miał jeszcze wiele do dokonania.
               Zmartwychwstał – bo  założył Kościół swój.
               Zmartwychwstał – by być niewidzialną Jego Głową.
               Zmartwychwstał – by mieszkać w sercach ludzkich.
               Zmartwychwstał – bo miał dać innym życie.
               Zmartwychwstał – by być drogą, prawdą i życiem.
               Zmartwychwstał – bo chciał przebywać z nami po wszystkie dni.
               Zmartwychwstał – by być Królem królów.
               Zmartwychwstał – by być wiecznie wraz z nami.
               Zmartwychwstał – bo jest Bogiem i Zbawcą naszym !
Chrystus żyje, to znaczy, że i my żyć będziemy. Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy.
Nasz  Zbawiciel powstał z grobu, uczcijmy hymnem Pana i Boga naszego. Alleluja.

DOBRANOC.