04 maja 2003 r. III Niedziela Wielkanocna

Moi Drodzy!

Na początku miesiąca maja, poświęconego szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie, warto po raz któryś przypomnieć, że rok 2003 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Rokiem Różańca Świętego, kierując do biskupów, duchowieństwa i wiernych  List Apostolski:  Rosarium Virginis Mariae.

W Liście Apostolskim między innymi czytamy:
„… Różaniec, to skarb, który trzeba odkryć. Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła. Uczyńmy to przede wszystkim w bieżącym roku …”
Dalej Ojciec Św. mówi tak :
„…Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was rodziny chrześcijańskie, na Was osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi – weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią w kontekście codziennego życia.
Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany! Na początku dwudziestego piątego roku mojego pontyfikatu powierzam ten List apostolski czułym dłoniom Maryi Panny, korząc się w duchu przed Jej obrazem we wspaniałym sanktuarium wzniesionym dla Niej przez  bł. Bartłomieja Longo, apostoła różańca. Chętnie wypowiadam jego wzruszające słowa, jakimi kończy on słynną Suplikę do Królowej Różańca  Świętego:
„O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, którym łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie śmierci. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź zawsze błogosławiona,  na  ziemi  i  w  niebie …”.
Dobrze rozumiał modlitwę różańcową św. Jan Bosko. Sam odmawiał różaniec każdego dnia z wielką wiarą. Odmawiają go po dzień dzisiejszy salezjanie oraz aktualni i byli wychowankowie, naśladując swojego Ojca w gorliwości kultu Maryjnego.

DOBRANOC.