11 maja 2003 roku, IV Niedziela Wielkanocna

Moi Drodzy!

Kontynuując temat poprzedniego „słówka”, należy podkreślić wprowadzoną innowację do modlitwy różańcowej. Ojciec Święty Jan Paweł II wzbogacił Różaniec Święty o Tajemnice Światła.          Tajemnice światła, to:
                                     1. Chrzest Jezusa w Jordanie.
                                     2. Chrystus objawia siebie w Kanie Galilejskiej.
                                     3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
                                     4.  Przemienienie Jezusa na Górze Tabor.
                                     5.  Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem
                                          Misterium Paschalnego.
Każda z tych tajemnic jest objawieniem Kościoła, które już nadeszło w samej Osobie Jezusa. Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus wchodzi do wody – jako niewinny, który czyni siebie grzechem za nas – otwierają się  niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym, a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji.
Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus Przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę.
Tajemnicą światła  jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do niego z ufnością, dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.
Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dalej przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu Męki, aby doszli z Nim do radości Zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego.
Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając aż do końca świadectwo swej miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.

W tych tajemnicach, z wyjątkiem Kany, obecność Maryi pozostaje ukryta w tle. Ewangelie wspominają ją zaledwie kilka razy o jej przygodnej obecności w jednym czy drugim momencie nauczania Jezusa i nic nie mówią, czy była w Wieczerniku w czasie ustanowienia Eucharystii.
Jednak rola, jaką pełni w Kanie, widoczna jest w jakiś sposób w całej drodze Chrystusa. Objawienie, które w czasie chrztu w Jordanie dał o Nim bezpośrednio Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbiło się echem, w Kanie znajdujemy na Jej ustach i staje się ono wielkim macierzyńskim upomnieniem, skierowanym poprzez Nią do Kościoła wszystkich czasów: „… Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie …”
Jest to napomnienie, które dobrze wprowadza w słowa i znaki Chrystusa w czasie Jego życia publicznego, stanowiąc maryjne tło dla wszystkich tajemnic światła. (List apostolski)

Tajemnice światła odmawia się w czwartek .

DOBRANOC.