01 czerwca 2003 r. VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

Moi Drodzy!

W czasach nam współczesnych jesteśmy świadkami odrodzenia wiary, szczególnie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.
Gorliwym czcicielem i apostołem nabożeństwa do Matki Bożej był O. Maksymilian Kolbe, który rozwijał swą działalność przed II wojną światową. Wszystko co czynił, czynił z głębokiej wiary i miłości do bliźniego, bo pragnął zbawienia każdego człowieka. Był przekonany, że przez Maryję zbawienie staje się łatwiejsze, w tym znaczeniu, że Jej pomoc i wstawiennictwo, czyni serce człowieka podatniejszym i czulszym na potrzeby duszy. Mamy wielkiego świętego naszych czasów, który dzielił cierpienia okupacji i potrafił tę sytuację wykorzystać dla własnego uświęcenia i to w stopniu heroicznym. Jest dla nas wzorem i zachętą, że nie należy narzekać na czasy, tylko je wykorzystywać dla własnego uświęcenia.

Wielką radością dla naszej Rodziny Salezjańskiej są błogosławieni: ks. Józef Kowalski, męczennik w obronie różańca świętego oraz byli wychowankowie salezjańscy Piątka Poznańska.
Wkrótce w poczet błogosławionych zostanie zaliczony ksiądz August Czartoryski. Rozpoczął się również proces beatyfikacyjny kilku salezjanów  w grupie męczenników z czasów okupacji niemieckiej (1939-1945).
Wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny był kard. August Hlond, prymas Polski, kandydat na Ołtarze (proces beatyfikacyjny w toku)  – widział on zwycięstwo dobra nad złem tylko przez Maryję i w tym duchu przygotowywał swego następcę kardynała Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski, który podjął tę myśl i w czyn ją zamienił, gdy cały naród przygotowywał do uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski przez Wielką Nowennę Maryjną – kiedy to Maryja odwiedziła każdą parafię w Polsce lecząc rany i zaniedbania duchowe.
W tym duchu wyrósł nasz Papież JAN PAWEŁ II „TOTUS TUUS”, tym duchem żyje i nim promieniuje.
Ogniwo łączące nas z przeszłością zaczyna się pozłacać i zazębiać ze złotym wiekiem świętych, bo przecież za naszej generacji wyrośli: O. Kolbe, Maria Leduchowska, Brat Albert, Rafał Kalinowski, Jerzy Matulewicz, Jozafat, Klara Kózkówna, O. Honorat Koźmiński, Edmund Bojanowski, Michał Kozal i inni – to nasi polscy święci, błogosławieni, założyciele Zgromadzeń Zakonnych wieku XX.
Mamy więc wielu orędowników, którzy przez pośrednictwo Maryi wypraszają  u Boga dla naszej Ojczyzny potrzebne łaski i siłę do trwania w wierze ojców naszych i do obrony Kościoła Chrystusowego.

Polonia semper fidelis.
DOBRANOC.