21.09.2003 r. XXVI Niedziela Zwykła

Moi Drodzy!

Jutro w liturgii obchodzimy Święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała;
jest więc okazja, by powiedzieć kilka słów o Aniołach. Od pewnego czasu mało mówi się o Aniołach,
o niebie; podobnie nie mówi się o szatanie i piekle.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „ Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa aniołami, jest prawdą wiary. Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne ”.(…nie dotyczy Maryji Matki Bożej i naszej Królowej Wspomożycielki … red.)
Święty Augustyn mówi, że Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Natura anioła – to duch; natomiast funkcja, co wypełnia ten duch – to Anioł. (sługa, wysłannik).
Aniołowie nieustannie wychwalają Boga, służą Mu jako posłańcy i jako stróże ludzi na ziemi.
W dniu 29 września czcimy trzech Aniołów, którym w ciągu wieków Bóg powierzał specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał mają swoje miejsce pośród dziewięciu chórów anielskich, określanych według następującego porządku:  Cherubini, Serafini, Trony, Panowania, Moce, Zwierzchności, Władze, Archaniołowie i Aniołowie.
Pismo Święte opisuje świętego Michała jako „ jednego z głównych książąt, przywódcę tych sił w niebie, które odniosły triumf nad mocami piekielnymi ”. Nadaje mu miano Archanioła.
Imię Gabriel oznacza „ mąż Boży ”. Znajdujemy je w Księdze Daniela w Starym Testamencie.
On ukazał się Zachariaszowi, by zapowiedzieć narodziny świętego Jana  Chrzciciela (Łk 1,11-20).
On również rzekł Maryi: „ Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”.
Imię Rafał oznacza  „ Bóg uzdrawia ”. O nim to opowiada Pismo święte w Księdze Tobiasza. Rafał był przewodnikiem młodego Tobiasza w czasie podróży do Raga, miasta w kraju Medów, na wschód od Niniwy. Tobiasz udał się tam, by upomnieć się o dług należny jego ojcu. Anioł pomógł Tobiaszowi poślubić Sarę, córkę Raguela. Następnie odebrawszy pieniądze, wrócili wszyscy do domu, gdzie Rafał uleczył ojca Tobiasza ze ślepoty. W końcu wyjawił, kim jest:  „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy  stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15).

Aniołowie, którym Bóg polecił chronić i bronić ludzi, nazywają się Aniołami Stróżami.
Wiara uczy nas, że każdy człowiek ma swego Anioła Stróża, który czuwa nad nim przez całe życie. Powszechnie przyjmuje się, że wspólnoty, jak :  Kościół, diecezje i narody mają swoich Aniołów opiekuńczych.
Aniołowie Stróże bronią tych, których mają pod opieką, przed atakami złych duchów,  strzegąc od wszelkiego zła zarówno dla duszy, jak i dla ciała, zwłaszcza zaś od grzechu i okazji do niego.  Jeśli upadamy, pomagają nam wstać, dodają odwagi, podsuwają dobre myśli i święte pragnienia, ofiarowują nasze modlitwy i dobre uczynki Bogu, a przede wszystkim są przy nas w godzinę śmierci.
Zanim coś powiesz, czy uczynisz, pomyśl przez kilka sekund – czy twój Anioł Stróż będzie z tego zadowolony ?
Przypomnij sobie słowa księdza Bosko:
 –  Bóg cię widzi.

DOBRANOC.