11.01.2004r. I Niedziela Zwykła Święto Chrztu Pańskiego.

Moi Drodzy

        Chrystus  Synem Bożym.
Zbyteczne wydaje się przypominać katolikom tę prawdę. Bo wystarczy przeczytać poszczególne karty Ewangelii, porównać je z proroctwami Starego Testamentu, przekonać się o wypełnieniu proroctw;  wystarczy zwrócić uwagę na Jego naukę i przekonać się, że … nikt tak nie przemawiał, … uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie … (Mk 1,22).
Wystarczy wsłuchać się w świadectwo  apostołów i w głos Ojca w niebie w czasie chrztu Chrystusa czy na górze Przemienienia. A do tego głosu dochodzi, niby potężne echo, głos historii, głos, który rósł z pokolenia w pokolenie, od apostołów poprzez męczenników, poprzez wyznawców, wszystkich czasów.
Dochodzi głos Kościoła, głos wierzących i niewierzących …
Przecież każda gazeta i każda moneta i ta najmniejsza potwierdza swoją datą, że On jest osią  dzielącą dzieje ludzkości na dwa okresy:  przed i po swoim Narodzeniu.
Sobór Watykański II uczy: … Słowo Boże bowiem, przez które wszystko się stało, samo stało się Ciałem, po to, aby Człowiek doskonały zbawił wszystkich i wszystko w sobie złączył. Pan jest celem ludzkich dziejów, punktem do którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem wszystkich serc i pełnią ich pragnień. On jest tym, którego Ojciec wskrzesił z martwych, wywyższył i posadził na swojej prawicy, ustanawiając Go sędzią żywych i umarłych … (KDK 45).

Kim Chrystus jest dla nas ?
Pytanie istotne i zasadnicze: Kim jest Chrystus dla nas ?
Cudotwórcą, Nauczycielem, super-gwiadą, Bogiem zamierzchłej historii ? Czy może tylko Dobroczyńcą, którego chętnie widzimy w żłóbku, ale nie w życiu; na Kalwarii, ale nie na naszym krzyżu; którego jeszcze częściowo widzimy w kościele, na ołtarzu, ale nie w sobie i bliźnich. Zapominamy, że zostaliśmy w Niego włączeni z chwilą Chrztu Św.   … Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało … (Kor 12,13).  Bóg patrzy na każdego przez pryzmat swego Syna Bożego. Stąd wielka godność i odpowiedzialność.
Stąd … Wszyscy wierni, jako członki żywego Chrystusa, wcieleni i upodobnieni do Niego przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, zobowiązani są do współpracy w szerzeniu i w rozwoju Jego Ciała, aby jak najprędzej doprowadzić je do pełni … (DM 36).
Czy i co zrobiliśmy i robimy w tym kierunku ? Co zamierzamy robić ? Bo religia czy katolicyzm, to nie dodatek do niedzielnego życia, a chrzest to nie okazja do wyprawienia szumnych chrzcin czy zaopatrzenia się w metrykę.
W to Święto Chrztu Pańskiego, podziękujmy z wiarą i  z wdzięcznością  Bogu za łaskę Chrztu Św.  Za to, że urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej, która skierowała nasze kroki i serca ku Bogu.
Błogosławiony bądź Chryste za swe Wcielenie  i  swoje Narodzenie; za pokorę i włączenie się w nas grzesznych ludzi. Błogosławiony bądź Chryste za chrzest, dzięki któremu stajemy się  „uczestnikami Twego Bożego życia”.

DOBRANOC.