01.02.2004r. IV Niedziela Zwykła Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Bosko w Oświęcimiu.

Moi Drodzy

    Wczoraj 31 stycznia minęła 116 rocznica śmierci św. Jana Bosko.
Dzień ten we wszystkich ośrodkach salezjańskich, jest przeżywany bardzo uroczyście. Dzisiaj w naszym Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, czcimy świętego Jana Bosko jako Patrona Parafii salezjańskiej oraz całego Dzieła salezjańskiego w Oświęcimiu.
Każda uroczystość ku czci świętych jest źródłem wielu refleksji dotyczących życia każdego z nas. Żywoty świętych bowiem dostarczają nam głębokich przeżyć i wskazań praktycznych w naszym życiu, by było ono prawdziwie chrześcijańskim.
Nie brak ich również w żywocie świętego Jana Bosko, któremu dzisiaj w to Święto Patronalne, pragniemy podziękować za jego przykład życia z wiary.
Papież Pius XI nazwał świętego Jana Bosko Olbrzymem w czasie jego kanonizacji 1 kwietnia 1934 roku, a Ojciec Święty Jan Paweł II, w setną rocznicę jego śmierci w 1988 roku, nadał mu tytuł: Ojca i nauczyciela młodzieży.
Ksiądz Bosko, dla wyższych wartości, potrafił odchodzić w życiu od tego co łatwe, efektowne, pociągające, pozwalające błyszczeć, unosić się nad innymi – na rzecz wierności prawdzie, na rzecz pokory, prostoty, na rzecz służby drugiemu człowiekowi, na rzecz pełniejszego wprowadzania w swe życie wartości Chrystusowych.
W tym też duchu ksiądz Bosko wychowywał młodzież.
Ksiądz Bosko w formie napisu Bóg cię widzi we wszystkich pomieszczeniach, gdzie młodzież przebywała, pragnął ją ustrzec w ich postępowaniu, od względów ludzkich, to znaczy, zawsze, czy ktoś z wychowawców jest obecny, czy go nie ma, doceni mnie, czy nie doceni – czynię dobrze, najlepiej jak potrafię. Bóg widzi nawet twoje myśli i pragnienia, niech one będą czyste, szlachetne, przyjazne, ciepłe.
Każdy czyn, tak dobry jak i zły – ma swój początek w umyśle, w sercu, które miłuje lub jest obojętne, a czasem nienawidzi.    Ktoś  może  powie  –  Księże  Bosko:
spójrz dzisiaj na nasze serca i umysły ;  zobacz jak wiele głosi się prawd i pseudo-prawd; jak trudno wybierać młodemu człowiekowi; jak trudno dawać świadectwo wybranej prawdzie; jak trudno w XXI wieku realizować Ewangelię.
Musimy jednak stwierdzić, że ksiądz Bosko nie miał ani lepszych, ani łatwiejszych czasów od naszych nam współczesnych, w których żyjemy.
Ksiądz Bosko żył w bardzo trudnych czasach, Kościół miał ograniczoną swobodę działalności religijnej, zamykano klasztory. Władze państwowe w Italii były zajęte jednoczeniem państwa włoskiego; piętrzyły się kłopoty gospodarcze, ekonomiczne, polityczne. To wszystko sprzyjało szerzeniu się zła, różnego rodzaju nadużyciom, bezrobociu. Młodzież pozbawiona była opieki i możliwości kształcenia się; ulice więc były jej polem działania i wyżywania się.
Ksiądz Bosko zapragnął, aby wskazać tej opuszczonej młodzieży inną drogę, aby wprowadzić ją na drogę nową, bezpieczną i piękniejszą ich życia.
I rzeczywiście Turyn dał światu inną drogę, drogę którą kroczył ksiądz Jan Bosko, a za nim kroczyli i kroczą po dzień dzisiejszy salezjanie, pomocnicy salezjańscy, wychowankowie i byli wychowankowie salezjańscy rozsiani po wszystkich kontynentach naszego globu.

Najczęściej znamy księdza Bosko jako wychowawcę i nauczyciela młodzieży. Dzisiaj u nas w Polsce wielu pedagogów, a nawet władze oświatowe interesują się metodą wychowawczą św. Jana Bosko, gdyż okazuje się być bardzo skuteczną w procesie wychowawczym.
Jednak praca z młodzieżą nie była wyłączną dziedziną zainteresowania i pracy ks. Bosko. Ten „niespokojny duch”  zatroskany o chwałę Bożą, był wszędzie, gdzie zaistniała potrzeba pomocy Kościołowi.
Troszczył się bardzo o powołania kapłańskie i zakonne. Rozwijał szeroką działalność misyjną. Salezjanie obecnie pracują w 93 krajach. Położył zasługi na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla szerszych warstw wiernych.
Ksiądz Bosko widział duże zagrożenie, dla młodzieży i wiernych, ze strony złej prasy. Dlatego sam pisał i propagował dobrą prasę i dobre książki. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Od roku 1877 dla przyjaciół i swoich dzieł rozpoczął wydawnictwo miesięcznika istniejącego po dzień dzisiejszy: Pokłosie Salezjańskie.
Ilość pism, wydanych staraniem ks. Bosko dochodzi do 1174 pozycji, w tym sam ks. Bosko napisał 130 książek. Jego staraniem, dla młodzieży licealnej, wyszła Biblioteka Młodzieży (204 tomiki), Seria Wybranych i Oczyszczonych Klasyków Łacińskich i Greckich (41 tomów),  Biblioteka Pisarzy Ascetycznych (36 tomów), Biblioteka Robotnicza (16 tomów) i wreszcie 432 Czytanki Katolickie. Nie mówię już o korespondencji; to jest osobny temat   oddziaływania księdza Bosko na wielu w całym świecie.
Opatrzność ubogaciła swojego wybrańca nader szczodrze również w dary nadprzyrodzone, charyzmatyczne. Uzdrawiał, miał dar bilokacji, dar czytania w sumieniach, przepowiadania przyszłości.
Godne podziwu jest to, że ks. Bosko obdarzony przez Boga tak wielkimi przywilejami natury i łaski, pozostał zawsze skromny i pokorny. Przekonany, że jest jedynie bardzo lichym narzędziem w ręku Boga. I w tym  jest jego autentyczna wielkość !

DOBRANOC.