29.02.2004r. I Niedziela Wielkiego Postu

Moi Drodzy

Uczmy się od Chrystusa jak pokonywać pokusy tego świata, które przysłaniają nam Boga a ukierunkowywują przesadnie, niezdrowo ku temu co ziemskie, ze szkodą dla duszy.
Chrystus mimo, że pościł przez 40 dni, był głodny, nie przyjął żadnej propozycji szatana i mówi do niego:  Nie samym chlebem żyje człowiek  (Łk 4,4) – są rzeczy o wiele istotniejsze, ważniejsze niż chleb,  oraz  sprawy, które dotyczą ciała.
Zły duch pragnie oddalić człowieka od Boga, dlatego kusi do tego co ziemskie, co złe, co Boga eliminuje z jego życia. Szatan jest tym, który sprzeciwia się Bogu i Jego dziełu zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
Zły duch, mimo iż posiada wyższą naturę od naszej, inteligencję przewyższającą nasz rozum, czy wyobraźnię, nie ma władzy ani prawa opanować naszego rozumu i woli, gdyż nawet Bóg sam szanuje wolną wolę człowieka.
Szatan jednak nie ustaje, by nakłonić naszą wolę do swoich celów, by człowiek jemu służył a nie Bogu.
Człowiek powinien znać strategię złego ducha, by się skutecznie bronić przed jego zakusami. Szatan zazwyczaj działa pośrednio, atakuje zmysły, pamięć, wyobraźnię, by w końcu skłonić wolę do akceptacji jego zamiarów.
By nie dać się wymanewrować szatanowi, musimy wzmacniać naszego ducha.
Wielki Post jest okazją do uszlachetnienia ducha i wzmocnienia naszej natury, która jest skłonna do dobrego  i do złego. W naszym wnętrzu toczy się ustawiczna walka między dobrem i złem, miedzy światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek czuje, że jest niezdolny skutecznie, o własnych siłach bronić się przed zakusami złego.
Chrystus przychodzi na świat, by nas uwolnić i umocnić, odnowić nasze wnętrze, uodpornić na uderzenia ze strony złego ducha i złych ludzi.
Naszą obroną przed złem – jest krzyż Chrystusowy. Wielki Post sprzyja oczyszczeniu naszej wiary ze wszystkiego, co ją wypacza, osłabia  i  zniekształca. Jezus Chrystus jest prawdziwym Centrum. Tylko wtedy, gdy patrzymy na życie przez Niego, odzyskuje ono wyrazistość. Im bardziej oddalamy się od tego Centrum, tym bardziej zniekształcone i wrogie staje się nasze otoczenie. Tylko w bliskości z Chrystusem oglądamy świat bez zniekształceń. Tyko dzięki Niemu wyzbywamy się lęku, nawet wobec pokus świata i szatana.
Pomocą w odkrywaniu Chrystusa jako Centrum jest zalecana przez Kościół intensywna modlitwa, post, jałmużna i osobiste wielkopostne postanowienie.

DOBRANOC.