08.04.2007 r. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

  
ZMARTWYCHWSTAŁ  PAN –  ALLELUJA!

Moi Drodzy!

Zmartwychwstał ! Ileż milionów i miliardów razy to słowo zostało już wypowiedziane. Pierwszy raz powiedział je Anioł z nieba: Zmartwychwstał – rzekł do niewiast. Niewiast pobiegły do uczniów i zawołały: Zmartwychwstał! Apostołowie powtarzali między sobą z promieniami radości w oczach: Zmartwychwstał !  Ci wszyscy, którym Jezus się objawił, a było ich pewnego razu  więcej niż pięćset osób (I Kor. 15,16), wszyscy powtarzali: Zmartwychwstał !
Święty Piotr w pierwszym swoim kazaniu po zmartwychwstaniu Chrystusa  pyta zebrane w Jerozolimie tłumy:  Widzieliście Chrystusa na krzyżu? Widzieliśmy ! Widzieliście Go umarłego? Widzieliśmy! Widzieliście kiedy żołnierz przebił Mu bok?  Widzieliśmy!  „Otóż tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy” (Dz Ap. 2,32)  – Zmartwychwstał.
W składzie Apostolskim, który Apostołowie przed rozejściem się ułożyli, by powierzyć zbiór prawd pamięci Chrystusowych wyznawców, czyli w naszym Składzie Apostolskim, umieścili to słowo:
„Trzeciego dnia zmartwychwstał.”
Zmartwychwstał  –  powtarzali odtąd chrześcijanie w codziennym pacierzu. A kiedy każdego roku nadeszła „Wielkanoc”, to przy spotkaniu  pozdrawiali się slowami: „Chrystus zmartwychwstał”. Pozdrowiony odpowiadał: „Naprawdę zmartwychwstał”. A kiedy przyszło prześladowanie, chrześcijanie szli do więzienia, na tortury, na śmierć . ginęli pod toporem kata, w paszczach dzikich zwierząt  –  a wiary się nie zapierali. Wiedzieli dlaczego wierzą. To jedno słowo „Zmartwychwstał” – utwierdzało ich w wierze, mnożyło ich siłę ducha. Boska Moc jest w  tym słowie, Boska Mądrość i Boska Miłość.        
Tyle wieków upłynęło już od owej pamiętnej Wielkiej Niedzieli. Liczba wiernych wzrastała, wszyscy w codziennym pacierzu mówią z wiarą  „Trzeciego dnia zmartwychwstał”. I cały Kościół gdziekolwiek jest, wszędzie powtarza „Martwych wstał”. I pracuje i uczy i sakramentów świętych udziela i do chorych spieszy, by zanieść rozgrzeszenie i Wiatyk. A wszystko to czyni, bo zmartwychwstał Chrystus.
I dziś radośnie biją dzwony, przy blasku świec, przy dźwięku organów śpiewamy, a z nami śpiewają miliony chrześcijan na całym świecie, zgodnym chórem – Chrystus zmartwychwstał !
Święty Paweł pisze do Koryntian: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie i próżna jest także wiara”. (1 kor 15,14)
Ale Chrystus zmartwychwstał, a zatem wiara nasza jest prawdziwa. Ma za fundament wiekuistą prawdę nieomylnego Boga. „Jam jest zmartwychwstanie i życie”, zapewnił nas Jezus. (J,11,25)
Jezus zmartwychwstały więcej nie umiera. To lekcja dla nas: Nam do śmierci grzechowej wracać nie wolno.
Bóg ma prawo do naszej wierności. A my nie mamy żadnego prawa buntowania się przeciw Bogu. „Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie”.  Bardzo ważne słowo: wytrwać. 
Przypomina się tutaj starożytny filozof grecki Diogenes.  Ten mądry filozof miał swój namiot ustawiony na rynku w Atenach. Na namiocie  umieścił napis:  „Tu sprzedaje się mądrość”Między innymi przechodził obok namiotu dostojny Ateńczyk. Przeczytał napis, uśmiechnął się i mruknął, co za błazen! Mądrość sprzedaje. Jednak po krótkiej refleksji zawołał swojego sługę, dał mu 3 sesterce  (około 2 zł.):  Idź, zapytaj, ile mądrości możesz za to otrzymać? Filozof schował pieniądze do kieszeni, a na kartce napisał:
„Quidquid agis, prudenter agas et respice finem”  (Przy każdej czynności, czyń ją roztropnie i patrz na koniec).
Te słowa spodobały się  owemu panu i kazał wypisać je złotymi głoskami nad bramą swego domu .(Spirago) 

Przy każdej czynności patrz na jej koniec. Kimkolwiek jesteś, pamiętaj: z życiem nie można robić co się żywnie komuś podoba, bo życie nie jest twoją własnością. Jest własnością Boga. Bóg ci je wypożyczył na pewien czas, abyś przygotował sobie wieczność szczęśliwą. Skarby złożone przez Boga w Kościele, są do twojej dyspozycji. Zmartwychwstały Jezus wszystko zrobił dla nas, wszystko nam dał. Możemy powiedzieć to co swego czasu powiedział De Gaulle: „Wiemy dokąd idziemy, bo nawet kiedy umieramy, idziemy do życia”!  Chrystus zmartwychwstały nam to zapewnił.

SZCZĘŚĆ BOŻE.