06 grudzie 2009 r. II NIEDZIELA ADWENTU.

 

Duch szczcia adwentowego

Moi Drodzy!
I wszyscy ludzie ujrz zbawienie Boe.
Adwent – to duch nadziei.
Adwent – w liturgii Kocioa odzwierciedla wielowiekowe oczekiwanie ludzkoci na przyjcie obiecanego Mesjasza, ktrego przepowiadali prorocy przez wiele wiekw przed Jego narodzeniem.
Ludzko tsknia, oczekiwaa – std te w liturgii adwentowej czsto powtarzamy:
Przyjd a nie zwlekaj Panie. Przyjd i wyzwl nas swym potnym ramieniem. Przyjd i owie nas pozostajcych w ciemnociach grzechu i mierci.
Ostatni prorok Malachiasz dziaa w poowie V wieku przed Chrystusem (450-445) i od tej pory nie rozlega si ju aden gos, ktry by do oglnego skarbca mesjanizmu w Starym Testamencie dorzuci nowe elementy.
Gdy zamilky gosy prorokw, temat mesjanizmu podja literatura pozabiblijna, ktra nosi nazw Apokaliptyki. Miaa ona na celu prowadzi dalej dzieo prorokw. Tote jej autorowie kryj si w cieniu, a dziea swoje cz z wielkimi imionami przeszoci, jak: Henoh, Abraham, Mojesz i inni.
Mesjanizm – czyli to szczeglne posannictwo majcego przyj Zbawiciela, stanowi charakterystyczn cech nie tylko religii Starego Test., ale dziejw narodu wybranego w ogle.
Mesjanizm – to zesp proroctw majcych na wzgldzie nowy porzdek rzeczy w wiecie. Chrystus ma zapocztkowa now er, ma zaoy nowe Krlestwo.
A takie jest niestety prawo, e na gruzach jednego wiata wyrasta drugi. Znikanie jednych istot zapowiada nadejcie nastpnych. Gwnymi czynnikami nowego porzdku bd: Bg i czowiek. W odniesieniu do Boga – polega on bdzie na ujawnieniu Jego potgi i zaoeniu Krlestwa. W odniesieniu do czowieka – na penym uznaniu wadzy Boga oraz witoci osobistej jako koniecznym warunku przynalenoci do Krlestwa Boego.
Bezporednim przedmiotem mesjanizmu jest nowa era w stosunkach midzy Bogiem a czowiekiem. Wg proroctw Starego Testamentu era ta pozostaje w cisym zwizku z ide wybawienia od grzechu z pen realizacj rzdw Boga nad czowiekiem, nad ludzkoci.
Wybawienie – jest uwolnieniem od czego, co uwaane jest za zo.
W religii Starego Testamentu wybawienie – jest uwolnieniem od za w znaczeniu moralnym, tj. wybawieniem od grzechu. Jeeli w stosunku do czowieka zachodzi potrzeba odkupienia – to tylko ze wzgldu na win i grzech bdcy owocem wolnej woli ludzkiej.
Ludzko tsknia za spotkaniem si z Bogiem, za utraconym Ideaem. Poprzez cig dziejw ideaem ludzkoci byo nie tylko zaspokojenie potrzeb doczesnych, fizycznych – ale take wyszych duchowych.
Dla przykadu przytocz kilka norm z zaoe ideowych pitagorejczykw.
Pitagorejczycy – to bractwo religijne czce religijny mistycyzm z programem bada naukowych, gwnie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.
Okres ich dziaalnoci to trzy wieki (od VI do III) przed narodzeniem Chrystusa.
A oto niektre z ich norm ideowych:
– Na pierwszym miejscu winiene czci bogw, jak prawo nam to nakazuje.
– Szanuj przysig, a take godnych czci bohaterw.
– Czcij rodzicw i szanuj czonkw najbliszej rodziny z innych zaliczaj tylko
najlepszych z grona swoich przyjaci.
– Sowa dobrego umiej posucha i dobro naleycie ocenia.
– Ucz si zawczasu poskramia dze doczesne.
– Gniew poskramiaj, a nie grzesz – ani gdy sam ani gdy jeste z drugimi.
– W samym sobie sdziego miej swoich czynw.
– Bd sprawiedliwy i w sowach i czynach.
– Ucz si czego trzeba, a bdziesz mia ycie spokojne.
– Trudy amania si z sob – to droga do boskiej dzielnoci.

Fragment z dziea Pitagorejczykow z przed dwu tysicy szeciuset lat jest aktualny, jak widzimy, na dzie dzisiejszy. Czowiek dzisiejszy posiada ogromn wiedz, niebotyczn technik – ale problemy ideologii, etyki, moralnoci, niewiele si rni od tych, ktre przytoczyem z przed 26 wiekw.
My katolicy prawd znajdujemy w Bogu. Bg jest naszym ideaem.

Chrzecijastwo nie jest mdroci tak, jak mdro filozofw staroytnych, czy wspczesnych. Nie jest systemem filozoficznym wymylonym przez ludzi. Nie jest adn specjaln cywilizacj.
Chrzecijastwo jako religia zwraca si do tego, co jest w czowieku najistotniejsze, najgbsze – co wszystkim ludziom bez wzgldu na czas i miejsce jest wsplne. Chrzecijastwo jest:
– faktem spotkania czowieka z Bogiem,
– faktem zbawienia rodzaju ludzkiego przez Syna Boego,
– faktem uwicenia ludzkoci przez Ducha witego.
Widomym znakiem tego faktu jest bek betlejemski i Krzy na Golgocie.
W adwentowym woaniu: Niebiosa ros spuszczajcie z gry, chcemy wyprosi sobie narodziny Chrystusa w naszych sercach, by ON w nich y, by je uwica, by z nich promieniowa moliwie w najwikszym zasigu. Teraz jest pora aski – Chrystus puka do serc naszych, by je pozyska.
Adwent – oznacza rwnie oczekiwanie na powtrne przyjcie Syna Czowieczego na sd ostateczny. Dzi Pan pokornie i z dobroci ukazuje nam swoj prawd, a wielu zastanawia si czy warto j przyj – wielu wprost t prawd Bo odrzuca, nie przyjmuje jej. Gdy przyjdzie Pan po raz drugi – nie nam bdzie dane wybiera! Korzystajmy wic z dnia dzisiejszego, eby odpowiedzie swemu chrzecijaskiemu powoaniu.
w. Franciszek Salezy powiedzia:
Czasem szukania Boga  – jest ycie ziemskie, jest nim dzie dzisiejszy.
Czasem znalezienia Gojest mier, za
Czasem posiadania  – wieczno.
Jake czsto wczoraj i jutro – s wrogami dnia dzisiejszego.
Rozpamitywanie przesadne o tym, co ju mino i nieustanne wybieganie ku temu co bdzie jutro – mci nam niejednokrotnie spokj i rado chwili obecnej.
Zastanwmy si szczerze i powanie, czy gdy i ten adwent minie, pozostan bez poprawy, tak samo moe opieszay ku dobremu, tak samo pozbawiony ducha chrzecijaskiego, jak to byo w roku ubiegym?
Teraz jest pora aski. Chrystus puka do serc naszych, by w nich zamieszka.
Nie zamykajmy naszego serca – jak mieszkacy Betlejem zamykali drzwi swoich domw przed Jezusem.
Nie wiemy jak dugo zechce czeka, nie znamy przyszych darw – musimy zdobywa skarb dnia dzisiejszego.
Skarb ten moemy zdoby rnymi drogami, przy pomocy rnych ludzi i zdarze, w myl sw naszego poety:                          Bo ty nie myl, e z Anioy
Tylko Boa myl nadchodzi;
Czasem Bg j we krwi rodzi,
Czasem rzuca przez Mongoy.
Umiejmy wykorzystywa z otaczajcych nas zjawisk to wszystko, co prowadzi do Boga, do witoci, do doskonaoci.
Oblubienica z Pieni nad Pieniami raz tylko okazaa si opiesza i nie otworzya pukajcemu Panu – a gdy pniej chciaa to uczyni, ju byo za pno, bo Pan przeszed mimo.
Korzystajmy w peni ze witego czasu adwentu dla naszego zbawienia – teraz jest bowiem godzina Boych nawiedzin.

Szcz Boe.