UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Moi Drodzy!

Uroczystość  Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 

Dzisiaj w liturgii obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, proroka zwiastującego  przyjście Jezusa Chrystusa.
Wielka radość zapanowała w domu Elżbiety i Zachariasza z narodzin tak bardzo upragnionego i oczekiwanego dziecięcia, któremu nadano imię Jan. Cieszyli się również sąsiedzi i zadawali sobie pytanie: kim będzie to dziecię?
Dla wielu współczesnych małżonków niezrozumiałe jest to, że w Starym Testamencie widomym znakiem opieki i błogosławieństwa Bożego było liczne potomstwo. W jednym z psalmów   niedzielnych nieszporów słyszymy werset: „On niesie radość dla niepłodnej matki, miłe w jej domu rozmnażając dziatki”. Dla Izraelitów bezdzietność była hańbą a nawet  karą Bożą.
Z Ewangelii dowiadujemy się, że gdy Elżbieta porodziła syna, sąsiedzi i krewni cieszyli się z nią, iż Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie po wielu latach oczekiwania. Zachariasz był tak zaskoczony niesłychaną  zapowiedzią potomka, że nie uwierzył nawet wysłańcowi z nieba, za co został ukarany utratą mozice Jana odczuwali radosną wdzięczność za dar Boży, mieli jednak świadomość, że ten dar, to także zadanie nałożone na nich przez Boga. Wiedzieli, że radość z otrzymanego dziecka trzeba zamienić na codzienny, żmudny wysiłek, by chłopiec „rósł i wzmacniał się duchem”. Wiemy jaki był praktyczny efekt tej świadomości, gdyż znamy postać i działalność Jana Chrzciciela.
Jeżeli chcemy wypełnić jak najlepiej swoje obowiązki wobec danych nam  przez Stwórcę dzieci, trzeba popatrzećnie tylko od strony trudności jakie one nam niosą, ale jako na bezcenną wartość, jaką mają dla nas, dla Kościoła i dla społeczności. Dzieci nie tylko nadają sens naszym życiowym zadaniom i zmaganiom, ale są też umocnieniem trwałości każdego małżeństwa.
Często rodzice zadają sobie pytanie: kim będą nasze dzieci?  Jest to twórcza troska. Wiadomo, że dzieci mogą być najlepszą nagrodą dla rodziców. Ale rodzice muszą pamiętać o tym, że przede wszystkim od nich zależy ukształtowanie charakteru i osobowości dziecka. Jeżeli w dzieciach widzimy wielki dar Boga, wtedy będziemy zawsze świadomi, że  mamy doprowadzić je  Bogu.
Dlatego wychowanie  religijno – moralne postawimy jako naczelną zasadę w naszym wychowawczym trudzie.
Zapytajmy się odważnie i szczerze, co robimy w tym kierunku, by nasze dzieci szły właściwą drogą do Boga. Czy nasz osobisty stosunek do  Boga i ludzi może być dla nich wzorem?
Oprócz wdzięczności za wielki dar rodzicielstwa, prośmy ustawicznie Boga o mądrość i moc, abyśmy nie zmarnowali Bożego daru w sobie i w naszych  dzieciach.
Jan Chrzciciel podjął swoją posługę, podobnie jak kapłani,  w  wieku 30 lat, w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza,  przywdziewając skórzany pas i tunikę z włosia wielbłąda, głosząc naukę o potrzebie pokuty i skruchy dla mieszkańców Jerozolimy i okolicznych miejscowości.
Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Jego zadaniem było przygotować współczesnych sobie ludzi do przyjęcia nadchodzącego Mesjasza, przepowiadanego i oczekiwanego przez wiele wieków.
Kiedy pytano Jana, czy nie on jest Mesjaszem, oczekiwanym Zbawicielem, odpowiedział stanowczo: nie jestem..
Pewnego dnia zjawił się nad Jordanem sam Chrystus, żeby przyjąć od niego chrzest.
Św. Jan niejeden raz jeszcze widział Jezusa i świadczył o Nim licznie zgromadzonym: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” .
Św. Jan nauczał w pobliżu miasta Jerycha czasem przenosił się do innych miast: np. do Betanii, czy też Enon w pobliżu Salim. Na działalność św. Jana baczną uwagę zwracała starszyzna żydowska. Zajęła jednak stanowisko wyczekujące w obawie przed ludem. Osobą świętego nie mniej był zainteresowany władca Galilei Herod II Antypas. Być może, że Jan sam udał się do niego, by mu  powiedzieć: „Nie wolno ci mieć żony brata twego”. Rozgniewany król, kazał świętego aresztować i uwięzić w twierdzy Machoront, którą zbudował Herod I Wielki i podarował synowi Antypasowi. W tej twierdzy Jan Chrzciciel został ścięty.
Działo się to prawie 2 tyś. lat temu, a kult św. Jana jest i dziś bardzo żywy. 0 czci św. Jana Chrzciciela w Polsce świadczy aż 338 kościołów wybudowanych pod jego imieniem. Liczba świętych noszących imię Jan jest rekordowa, bo wynosi 325. Papieży o tym imieniu było 23. (najwięcej)

Szczęść Boże.