Odznaka Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich ↓


odznaka bws
Początki Stowarzyszenia BWS sięgają swymi korzeniami pierwszego spotkania wychowanków księdza Bosko pod przewodnictwem Carla Gastiniego. Spotkanie to miało miejsce 24 czerwca 1870 r. w Turynie, podczas świętowania imienin wielkiego wychowawcy ks. Jana Bosco..

Pomysł na jednoczenie się byłych wychowanków ks. Bosko wokół jego idei wychowawczej chwycił. Przy poszczególnych domach salezjańskich zaczęto organizować podobne zloty. W roku 1907 z inicjatywy ks. Filipa Rinaldiego powołano do życia Międzynarodową Federację Byłych Wychowanków.

W miarę rozrastania się struktur Federacji w 1924 zrodził się pomysł, aby ogłosić konkurs na odznakę Byłych Wychowanków Salezjańskich, tak aby każdy wychowanek salezjański, bez względu na to, z jakiego ośrodka salezjańskiego czy zakątka świata się wywodzi, mógł mieć poczucie przynależności do wielkiej rodziny wychowanków księdza Bosko. Wyniki konkursu ogłoszono w 1925 r. Komisja nie miała zasadniczo problemu ze wskazaniem zwycięskiego projektu. Jego autorem byt włoski artysta Cellini, autor pomnika ks. Bosko w Turynie.

Punktem centralnym okrągłej odznaki jest głowa ks. Bosko. Wokół niej na kolorowym okręgu (spotyka się tło zielone i niebieskie) widnieje hasło w języku łacińskim: „Praeit ac tuetur”. Ma ono wyrażać stosunek ks. Bosko do wychowanków salezjańskich, ale i także przypominać wychowankom o ich obowiązkach wobec dziedzictwa ks. Bosko. Ksiądz Bosko jest mistrzem byłych wychowanków: praeit – prowadzi ich, jest dla nich duchowym ojcem i wzorem wychowawcy; tuetur – broni i podtrzymuje byłych wychowanków wpojonymi zasadami wobec konfrontacji ze wszystkimi przeciwnościami i trudami życia.

Hasło „Praeit ac tuetur” winno stać się mottem życiowym wychowanków salezjańskich: skoro przewodzi im ksiądz Bosko, w swoim życiu powinni podążać jego śladami. Byli wychowankowie winni zawsze i wszędzie bronić ideałów wychowawczych ks. Bosko, starać się o rozwój Rodziny Salezjańskiej i jej dobrego imienia.

W Polsce po raz pierwszy odznaki BWS zostały rozprowadzone na zjeździe wychowanków zakładu oświęcimskiego w dniu 7 czerwca 1925 r.

Ks. dr  Jarosław Wąsowicz SDB
Salezjanin – Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.
/DON BOSKO/