KATECHEZA BWS-a WYCHOWANKA SALEZJAŃSKIEGO

Podczas otwarcia Kapituły Inspektorialnej w Krakowie, która miała miejsce w Krakowie w marcu 2016 r.  pod hasłem: „Świadkowie ewangelicznego radykalizmu”, słowa przesłania skierowali do delegatów zaproszeni goście. Przedstawiamy poniżej wystąpienie Wiesława Sojki, Prezesa Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej Towarzystwa Salezjańskiego.

„Z szacunku dla tej chwili, w imieniu całej rzeszy wychowanków salezjańskich chciałbym zawołać do Was Drodzy nam Księża Wychowawcy:

Proszę księdza, jeżeli jestem świadkiem twojej żarliwej modlitwy, to umacnia mnie to do ufności pokładanej w Bogu i rzuca mnie na kolana przed Bogiem.

Proszę księdza: Jeżeli Ty jesteś radosny, pełen pogody ducha, pozwala mi to przenieść tę pogodę ducha do mojego małżeństwa, do mojej szkoły, do mojego warsztatu pracy i obowiązek dzielić się tą pogodą.
Proszę księdza: Jeżeli Ty słuchasz i masz osobistą cierpliwość, to mnie to też umacnia w przekonaniu, że z moimi problemami nie jestem sam. Że TY jesteś ze mną i  że TY pomagasz mi z tego wyjść.

Proszę księdza: Jeżeli TY pomagasz drugiej osobie i ja to widzę, rodzi się również we mnie potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. To pogłębia sens mojego życia.

Proszę księdza: Jeżeli TY szanujesz dorosłą osobę, starszego kapłana, siostrę, to uczysz mnie pokory. Ja wtedy patrzę na Ciebie i widzę, że trzeba w życiu być pokornym i trzeba też innych szanować. Ten przykład przenosi się w moje życie.

Te wartości, które powiedziałem muszą być chronione i trzeba o nie walczyć, aby przetrwały. Jest to bardzo trudne. My o tym wiemy i mamy tego świadomość.

Pytasz drogi Księże w chwilach trudnych, „dlaczego ja?”
Otóż dlatego właśnie TY:
> bo wybrał Ciebie Ksiądz Bosko;
> bo jesteś wykształcony i przygotowany;
> a co najważniejsze, bo nas KOCHASZ!

My Ciebie bardzo potrzebujemy.

Dlatego ogarniamy Was modlitwą. Jesteśmy z wami tak jak Wy jesteście z nami.

Proszę, Przewielebni: Księże Radco Generalny i Księże Inspektorze, Księża Dyrektorzy, wychowawcy i Wy młodzi, którzy uczycie się w Seminariach wraz z Braćmi Koadiutorami, abyście mieli tego świadomość…