Ksiądz Dyrektor /senior/ Ksiądz mgr STANISŁAW URBAŃCZYK uhonorowany i odznaczony „MIREM”

mir256mir257

Kapituła nagrody „MIR INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ”, na posiedzeniu dnia 16 czerwca 2016 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Inspektora Ks. Dariusza Bartocha,  na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Inspektorii Krakowskiej, podjęła decyzję o uhonorowaniu: Księdza STANISŁAWA URBAŃCZYKA SALEZJANINA „MIREM INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ 2015 r.”
za szczególne zasługi na rzecz przetrwania w czasach komunizmu  i rozwoju Zespołu Szkół Salezjańskich w~Oświęcimiu.

W imieniu całego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej wyrażamy naszemu Księdzu Dyrektorowi  Stanisławowi szczególną radość i uznanie oraz wdzięczność, zapewniając o modlitwie do Pana Boga za pośrednictwem Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko o Boże błogosławieństwo .

Zarząd Główny Stowarzyszenia BWS
Inspektorii Krakowskiej

/… Nagroda „MIR INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ”, przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla działalności wychowawczej, edukacyjnej, ewangelizacyjnej i naukowej w Inspektorii Krakowskiej …/

Tą prestiżową i zaszczytną nagrodą Ksiądz Dyrektor Stanisław  został uhonorowany podczas uroczystej Eucharystii w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz. 11 w Sanktuarium Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

Nagrodę wręczał główny celebrans Zgromadzenia Eucharystycznego Ks. Inspektor Dariusz Bartocha w asyście całego Zarządu i Kapituły Prowincji  Krakowskiej oraz w^obecności Radcy Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego dr Tadeusza Rozmusa i zaproszonych gości.

Okolicznościową  laudację, zgodnie z „protokołem”,  przygotował wraz z Księdzem Dyrektorem Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu jak też Delegatem Księdza Inspektora ds. SBWS Księdzem mgr Zenonem Latawcem i  wygłosił  Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej Wiesław Sojka.

mir248LAUDACJA
Ksiądz Dyrektor mgr Stanisław Urbańczyk urodził się 3 lutego 1930 roku w Woli k/Pszczyny. Był najmłodszym wśród sześciorga rodzeństwa. Rodzice Księdza utrzymywali się głównie z pracy w gospodarstwie. To tam od najmłodszych lat w katolickiej rodzinie, Przykładem Rodziców wychowywany był w miłości do Pana Boga, szacunku dla życia i ludzi, szczególnie starszych. To tam uczył się również odpowiedzialnego i pilnego wykonywania powierzonych obowiązków.
Czytaj dalej