Ksiądz Dyrektor /senior/ Ksiądz mgr STANISŁAW URBAŃCZYK uhonorowany i odznaczony „MIREM”

mir256mir257

Kapituła nagrody „MIR INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ”, na posiedzeniu dnia 16 czerwca 2016 roku w Krakowie, pod przewodnictwem Inspektora Ks. Dariusza Bartocha,  na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Inspektorii Krakowskiej, podjęła decyzję o uhonorowaniu: Księdza STANISŁAWA URBAŃCZYKA SALEZJANINA „MIREM INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ 2015 r.”
za szczególne zasługi na rzecz przetrwania w czasach komunizmu  i rozwoju Zespołu Szkół Salezjańskich w~Oświęcimiu.

W imieniu całego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej wyrażamy naszemu Księdzu Dyrektorowi  Stanisławowi szczególną radość i uznanie oraz wdzięczność, zapewniając o modlitwie do Pana Boga za pośrednictwem Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko o Boże błogosławieństwo .

Zarząd Główny Stowarzyszenia BWS
Inspektorii Krakowskiej

/… Nagroda „MIR INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ”, przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla działalności wychowawczej, edukacyjnej, ewangelizacyjnej i naukowej w Inspektorii Krakowskiej …/

Tą prestiżową i zaszczytną nagrodą Ksiądz Dyrektor Stanisław  został uhonorowany podczas uroczystej Eucharystii w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz. 11 w Sanktuarium Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

Nagrodę wręczał główny celebrans Zgromadzenia Eucharystycznego Ks. Inspektor Dariusz Bartocha w asyście całego Zarządu i Kapituły Prowincji  Krakowskiej oraz w^obecności Radcy Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego dr Tadeusza Rozmusa i zaproszonych gości.

Okolicznościową  laudację, zgodnie z „protokołem”,  przygotował wraz z Księdzem Dyrektorem Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu jak też Delegatem Księdza Inspektora ds. SBWS Księdzem mgr Zenonem Latawcem i  wygłosił  Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej Wiesław Sojka.

mir248LAUDACJA
Ksiądz Dyrektor mgr Stanisław Urbańczyk urodził się 3 lutego 1930 roku w Woli k/Pszczyny. Był najmłodszym wśród sześciorga rodzeństwa. Rodzice Księdza utrzymywali się głównie z pracy w gospodarstwie. To tam od najmłodszych lat w katolickiej rodzinie, Przykładem Rodziców wychowywany był w miłości do Pana Boga, szacunku dla życia i ludzi, szczególnie starszych. To tam uczył się również odpowiedzialnego i pilnego wykonywania powierzonych obowiązków.

W dniu wybuchu II wojny światowej, Ksiądz Stanisław miał rozpocząć czwartą klasę podstawówki, jednak uniemożliwiły to syreny obwieszczające wojnę. W czasie okupacji kształcił się pod okiem Rodziców. Dopiero w 1946 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Salezjańskim w Oświęcimiu.
Będąc nastolatkiem zdobywał w szkole nie tylko wiedzę, umiejętności ale przede wszystkim odnalazł swoje powołanie. Wszedł w salezjańskie szeregi rozpoczynając studia filozoficzne i teologiczne. A to nie były łatwe czasy dla Kościoła i Zgromadzenia Salezjańskiego.
Chcąc pracować z młodzieżą nie tylko jako duszpasterz ale także jako nauczyciel i wychowawca, Ksiądz Stanisław podjął studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale matematyczno – fizyczno – chemicznym. To umożliwiło mu w następnych latach nauczanie przedmiotów ścisłych.
W międzyczasie nastąpił jeden z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego Stanisława, w 1958 r. otrzymał świecenia kapłańskie. Wtedy Ksiądz Stanisław stanął przed Bogiem ofiarując Mu swoją miłość, wiarę, wiedzę i umiejętności oraz ogromne pragnienia, ale to był dopiero początek Jego pracy dla Jezusa pod sztandarami Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych i św. Księdza Jana Bosko.
Wielu z nas Byłych Wychowanków Salezjańskich pamięta Księdza Stanisława jako dyrektora i nauczyciela, który dużo wymagał od nas, jednak czynił to z wielką życzliwością. Wielu z nas pamięta go także jako Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Tą funkcję pełnił od 1971 r. nieprzerwanie przez 25 lat.
Poznaliśmy Cię Księże Stanisławie jako kochającego, obdarzającego nas uczniów wielką troską o nasze wychowanie i postępy w nauce, tj. wykształcenie.
Opiekowałeś się również naszym Stowarzyszeniem Wychowanków Salezjańskich. Również w tym okresie, kontynuacją Twojej pedagogicznej pracy są dla nas Twoje „słówka”, które umieszczane były systematycznie co tydzień od 10 lat na stronie internetowej Stowarzyszenia BWS, dzięki którym przypominasz nam o wartościach jakimi powinniśmy się kierować w życiu.
Przez te wszystkie lata pełniłeś Księże Stanisławie wiele funkcji, które wykonywałeś tak jak Rodzice nauczyli Cię w domu rodzinnym, z pełną odpowiedzialnością, szacunkiem, wyrozumiałością i radością. Swoją pracę zawsze traktowałeś jako służbę i nic nie zmieniło się nawet wtedy gdy przeszedłeś na zasłużoną emeryturę, nadal nieustannie nas kochasz.
Wkład w nasze wychowanie nie tylko my doceniamy. W uznaniu za wybitne osiągnięcia w pracy wychowawczej, kształceniu zawodowym młodzieży i doskonaleniu charakterów oraz postawę wielkiego patrioty, szkoła pod Twoim kierownictwem została odznaczona wysoką nagrodą państwową: „Złoty Laur”. Zaś osobiście zostałeś odznaczony, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Order Polonia Restituta, oraz wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.
Dzisiaj dziękujemy Ci za to w imieniu Twoich współbraci, Twoich wychowanków, przyjaciół i wszystkich tych dla których nie szczędziłeś nigdy czasu.
O takich ludziach jak Ty, drogi Księże Stanisławie mówi się, że mają „Serce na dłoni” dlatego my, wychowankowie pragniemy zawsze otworzyć Tobie nasze serca.
Ks. Dyrektor Stanisław Urbańczyk, nasz wychowawca i Przyjaciel, zawsze od wielu lat w naszych wspólnych rozmowach, często bardzo osobistych, ma dla nas nieprzeciętną cierpliwość, troskę, zrozumienie i szacunek. Otwiera nasze serca i myśli i spokojnie z serdecznym, dyskretnym uśmiechem słucha. Podczas tych spotkań przekonujemy się, że przewielebny ks. Stanisław pragnie nieustannie służyć nam i naszym rodzinom. Tak bardzo nam jest to potrzebne, aby godnie żyć, aby nas w sercu na nowo poukładać.

Kochany i wielce szanowany Księże Dyrektorze Stanisławie nasz Przyjacielu. Wołamy do Ciebie parafrazując słowa św. Pawła: W dobrych zawodach uczestniczysz, w biegu bierzesz udział i wiary strzeżesz. Niech tak trwa ile nam Pan Bóg da!

W nawiązaniu również do powyższego, na ręce Przewielebnego Księdza Inspektora Dariusza Bartochy składamy bardzo serdeczną prośbę o wyróżnienie i uroczyste wręczenie tej wspaniałej nagrody salezjańskiej, jaką jest „MIR”, naszemu Kochanemu Przyjacielowi i Wychowawcy Księdzu Stanisławowi Urbańczykowi.
Jest to prośba Zarządu Stowarzyszenia w imieniu wszystkich Byłych Wychowanków Salezjańskich.

Prezes Zarządu Głównego
SBWS Inspektorii Krakowskiej
Wiesław Sojka   

Delegat Ks. Inspektora
ks. Dyrektor Zenon Latawiec

mir247