Opłatkowo – noworoczne spotkanie BWS-ów w Skawie

28 stycznia 2017 r. w Skawie odbyło się doroczny spotkanie opłatkowo-noworoczne połączone    z radosnym kolędowaniem Byłych Wychowanków Salezjańskich, którzy chodzili do różnych typów szkół salezjańskich, m.in. w Oświęcimiu.
Mszę św. o godz. 17.00 odprawił ks. dyr Zenon Latawiec, po której odbyło się nasze świętowanie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego SBWS i Głównej Komisji Rewizyjnej. Na naszym spotkaniu zabrakło Prezesa Pana Wiesława Sojki, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć. Pozdrowienia dla wszystkich zebranych od Pana Wiesława przekazał wraz z diariuszami pracy Zarządu Głównego SBWS za 2016 rok, Delegat Księdza Inspektora Inspektorii Krakowskiej ks. dyr Zenon Latawiec. Gospodarz Domu Salezjańskiego w Skawie ks. Krzysztof Rodzinka przekazał pozdrowienia od ks. Adama Parszywki Inspektora Inspektorii Krakowskiej, i zapewnił zebranych o jego modlitwie w naszej intencji oraz o pamięci dla wszystkich BWS-ów, których sprawy nosi zawsze w swoim sercu.
Podczas naszego wspólnego świętowania był obecny również Prezes Zarządu Koła Terenowego ”Tatry” w Witowie Pan Stanisław Łukaszczyk. Gospodarzy miejsca reprezentował Pan Andrzej Mastela Prezes Koła Terenowego ”Skawa” wraz z Członkami Zarządu. Dużą grupę liczyli również Członkowie naszego stowarzyszenia, będących zrzeszonymi przy KT ”SKAWA”. Zarząd Główny reprezentowała Wiceprezes Marta Korczyk, Sekretarz Ryszard Firczyk, Skarbnik Krzysztof Bratek wraz z Członkami Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna, była obecna w pełnym składzie, tzn. Przewodniczący Andrzej Drabiec, Wiceprzewodniczący Juliana Obstarczyk oraz Sekretarz Kazimierz Gibała.
Dziękujemy wspaniałym ”GÓRALOM”, za zorganizowanie naszego wspólnego świętowania, wraz z ich wspaniałymi żonami i bliskimi.
Księdzu gospodarzowi wraz ze współbraćmi salezjanami dziękujemy za miłe przyjęcie nas wszystkich.

Drogi BWS-e pamiętaj, że dla Zarządu Głównego wraz z wszystkimi Kołami terenowymi i ks. Bosko zawsze ”jesteś kimś naprawdę wyjątkowym”.          
Wszystkim za wszystko dziękujemy ”Bóg Zapłać!”. I jeszcze jedno ”Dobrze, że jesteś!”.   

W imieniu Zarządu Głównego SBWS
Sekretarz ZG Stowarzyszenia BWS
Ryszard Firczyk

Ks. Inspektor ADAM PARSZYWKA NOWY STERNIK Krakowskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego pw. Św Jacka oraz naszego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich

Dziękujemy Panu Bogu i Maryi Królowej Wspomożenia Wiernych za dar Ks. Adama Parszywki, nowego Inspektora Krakowskiej Inspektorii św. Jacka, jak również składamy wielkie dziękczynienie za posługę poprzedniego Ks. Insp. Dariusza Bartochy . Wraz z gratulacjami zapewniamy Ks. Inspektora Adama o pamięci w naszych modlitwach przed Królową Wspomożycielką Wiernych.

 7 stycznia 2017 roku  ks. Adam Parszywka, składając wyznanie wiary i podpisując dokumenty, został nowym przełożonym Inspektorii św. Jacka z siedzibą w Krakowie. Uroczyste przekazanie posługi miało miejsce w Krakowie na „Łosiówce” i zgromadziło wielu salezjanów, salezjanki, przedstawicieli innych zgromadzeń i duchowieństwa, wiernych świeckich, Rodzinę Salezjańską – Stowarzyszenie BWS oraz młodzież.   Przybyłych do Krakowa witała koncertem, niezawodna orkiestra dęta „Sokoły” z Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu, pod batutą ks. dyr. Zenona Latawca.

Główną uroczystość rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył ks. Tadeusz Rozmus, Radca Generalny, reprezentujący Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego. Uczestników liturgii powitał ks. Adama Paszek – Wikariusza Inspektora, słowami: „pragniemy we wspólnej modlitwie dziękować Bogu za 6 lat posługi ks. Dariusza Bartochy i prosić o wszelkie potrzebne dary dla nowego przełożonego inspektorii św. Jacka – ks. Inspektora Adama Parszywki.

/Na podstawie informacji Ks. Andrzeja Gołębiowskiego – Rzecznika prasowego SDB
Foto: koad. Sebastian Wiśniewski SDB/
Obszerna informacja na stronie: Salezjanie Inspektoria Krakowska.