Ks. Inspektor ADAM PARSZYWKA NOWY STERNIK Krakowskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego pw. Św Jacka oraz naszego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich

Dziękujemy Panu Bogu i Maryi Królowej Wspomożenia Wiernych za dar Ks. Adama Parszywki, nowego Inspektora Krakowskiej Inspektorii św. Jacka, jak również składamy wielkie dziękczynienie za posługę poprzedniego Ks. Insp. Dariusza Bartochy . Wraz z gratulacjami zapewniamy Ks. Inspektora Adama o pamięci w naszych modlitwach przed Królową Wspomożycielką Wiernych.

 7 stycznia 2017 roku  ks. Adam Parszywka, składając wyznanie wiary i podpisując dokumenty, został nowym przełożonym Inspektorii św. Jacka z siedzibą w Krakowie. Uroczyste przekazanie posługi miało miejsce w Krakowie na „Łosiówce” i zgromadziło wielu salezjanów, salezjanki, przedstawicieli innych zgromadzeń i duchowieństwa, wiernych świeckich, Rodzinę Salezjańską – Stowarzyszenie BWS oraz młodzież.   Przybyłych do Krakowa witała koncertem, niezawodna orkiestra dęta „Sokoły” z Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu, pod batutą ks. dyr. Zenona Latawca.

Główną uroczystość rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył ks. Tadeusz Rozmus, Radca Generalny, reprezentujący Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego. Uczestników liturgii powitał ks. Adama Paszek – Wikariusza Inspektora, słowami: „pragniemy we wspólnej modlitwie dziękować Bogu za 6 lat posługi ks. Dariusza Bartochy i prosić o wszelkie potrzebne dary dla nowego przełożonego inspektorii św. Jacka – ks. Inspektora Adama Parszywki.

/Na podstawie informacji Ks. Andrzeja Gołębiowskiego – Rzecznika prasowego SDB
Foto: koad. Sebastian Wiśniewski SDB/
Obszerna informacja na stronie: Salezjanie Inspektoria Krakowska.