Opłatkowo – noworoczne spotkanie BWS-ów w Skawie

28 stycznia 2017 r. w Skawie odbyło się doroczny spotkanie opłatkowo-noworoczne połączone    z radosnym kolędowaniem Byłych Wychowanków Salezjańskich, którzy chodzili do różnych typów szkół salezjańskich, m.in. w Oświęcimiu.
Mszę św. o godz. 17.00 odprawił ks. dyr Zenon Latawiec, po której odbyło się nasze świętowanie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego SBWS i Głównej Komisji Rewizyjnej. Na naszym spotkaniu zabrakło Prezesa Pana Wiesława Sojki, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć. Pozdrowienia dla wszystkich zebranych od Pana Wiesława przekazał wraz z diariuszami pracy Zarządu Głównego SBWS za 2016 rok, Delegat Księdza Inspektora Inspektorii Krakowskiej ks. dyr Zenon Latawiec. Gospodarz Domu Salezjańskiego w Skawie ks. Krzysztof Rodzinka przekazał pozdrowienia od ks. Adama Parszywki Inspektora Inspektorii Krakowskiej, i zapewnił zebranych o jego modlitwie w naszej intencji oraz o pamięci dla wszystkich BWS-ów, których sprawy nosi zawsze w swoim sercu.
Podczas naszego wspólnego świętowania był obecny również Prezes Zarządu Koła Terenowego ”Tatry” w Witowie Pan Stanisław Łukaszczyk. Gospodarzy miejsca reprezentował Pan Andrzej Mastela Prezes Koła Terenowego ”Skawa” wraz z Członkami Zarządu. Dużą grupę liczyli również Członkowie naszego stowarzyszenia, będących zrzeszonymi przy KT ”SKAWA”. Zarząd Główny reprezentowała Wiceprezes Marta Korczyk, Sekretarz Ryszard Firczyk, Skarbnik Krzysztof Bratek wraz z Członkami Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna, była obecna w pełnym składzie, tzn. Przewodniczący Andrzej Drabiec, Wiceprzewodniczący Juliana Obstarczyk oraz Sekretarz Kazimierz Gibała.
Dziękujemy wspaniałym ”GÓRALOM”, za zorganizowanie naszego wspólnego świętowania, wraz z ich wspaniałymi żonami i bliskimi.
Księdzu gospodarzowi wraz ze współbraćmi salezjanami dziękujemy za miłe przyjęcie nas wszystkich.

Drogi BWS-e pamiętaj, że dla Zarządu Głównego wraz z wszystkimi Kołami terenowymi i ks. Bosko zawsze ”jesteś kimś naprawdę wyjątkowym”.          
Wszystkim za wszystko dziękujemy ”Bóg Zapłać!”. I jeszcze jedno ”Dobrze, że jesteś!”.   

W imieniu Zarządu Głównego SBWS
Sekretarz ZG Stowarzyszenia BWS
Ryszard Firczyk