Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej

W dniach 19 – 22 stycznia 2017 roku wiceprezes naszego stowarzyszenia pani Marta Korczyk brała udział w Dniach Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które odbywały się w domu generalnym Rzymie. W tym roku koncentrowały się one na rodzinie, a ich hasło przewodnie głosiło: „Każdy dom szkołą Życia i Miłości”.

Dni Duchowości salezjańskiej to zarówno czas spotkania z Panem Jezusem podczas modlitwy, adoracji i eucharystii, jak i chwile refleksji i zadumy sprowokowane udziałem w licznych konferencjach i spotkaniach.  Tegoroczne konferencje rozpoczęły się od analizy specyfiki, relacji i wzorców jakie ukazuje ewangelia w rodzinie Jezusa, Mari i Józefa oraz analiza niepełnej rodziny, roli matki w wychowaniu syna na przykładzie rodziny Matusi Małgorzaty i świętego Jana Bosko. Ksiądz generał przedstawił wszystkim uczestnikom Dni Duchowości swoją wiązankę „Jesteśmy Rodziną”. Miała miejsce również praca w grupach. Każda gałąź rodziny salezjańskiej opracowywała własne propozycje pracy z rodziną i dla rodziny.

Niezwykle ubogacające było spotkanie w gronie byłych wychowanków salezjańskich, któremu przewodniczył prezydent konfederacji światowej pan Michal Hort oraz delegat don Raphael Jayapalan SDB. Pani Marta Korczyk poznała tekst wspólnej modlitwy byłych wychowanków salezjańskich, który po powrocie został przetłumaczony na język polski, a na spotkaniu zarząd główny podjął decyzję o wydrukowaniu obrazków z tą modlitwą.

BOŻE, NASZ OJCZE, za pośrednictwem Twojego Syna, Jezusa, i przez
wstawiennictwo świętego Jana Bosko wysłuchaj modlitwy Byłych Wychowanków Salezjańskich rozsianych na całym świecie.
DZIĘKUJEMY CI za bezcenny dar wychowania, otrzymany pod
przewodnictwem salezjanów, którzy zaszczepili w naszym życiu Duchowość Salezjańską.
PROSIMY CIĘ z pokornym zaufaniem:
Daj nam siłę i odwagę do życia i głoszenia orędzia chrześcijańskiego  w społeczeństwie i w Kościele. Wspieraj  nas, byśmy  byli „dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami”. Pomóż nam żyć razem i promować  solidarność  w naszym Stowarzyszeniu i poza nim. Wzmacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość.
OBIECUJEMY
walczyć z niesprawiedliwością, szantażem, powierzchownością, obojętnością, oraz bronić za wszelką cenę wartości inspirowanych nauczaniem ks. Bosko, zwłaszcza życia, wolności i prawdy w duchu zaangażowania społecznego, politycznego i materialnego; być „solą
ziemi i światłem świata” i tą postawą kształtować świat oraz Kościół.
BŁAGAMY CIĘ,
czuwaj nad naszą Rodziną Salezjańską, nad naszymi  bliskimi i nami wszystkimi. Amen.