Boże Narodzenie 2017r.

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…”

W imieniu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich
z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
życzę

wiary silnej, jak wiara pastuszków
w słowa anioła,
wytrwałości świętego Józefa,
siły Maryi w pokonywaniu trudności,
nadziei silnej, jak blask betlejemskiej gwiazdy,
wyciszenia tak wielkiego, że słychać
gloria in excelsis deo…
pokory woła i osła,
uporu Mędrców w dążeniu do celu,
błogosławieństwa od Dziecięcia
w żłobie położonego…

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej
MARTA KORCZYK