Zebranie członków stowarzyszenia

Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia na zebranie
3 czerwca o godzinie 9.30 w studium nr 2.