Zjazd Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich szkoły w Oświęcimiu

3 czerwca odbył się doroczny zjazd byłych wychowanków szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu. Tym razem zjazd był wyjątkowy, gdyż połączony z jubileuszem 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Urbańczyka i ks. Aleksandra Karkoszki oraz jubileuszem 55-lecia kapłaństwa ks. Bolesława Rozmusa.
Spotkanie rozpoczęło się w studium od wspólnej kawy z nauczycielami, a następnie byli wychowankowie udali się na mszę św., której przewodniczyli Księża Jubilaci, zaś homilię wygłosił Radca Generalny ks. Tadeusz Rozmus. Po mszy św. uczestnicy zjazdu zrobili pamiątkowe zdjęcie oraz udali się do sali teatralnej na część oficjalną, podczas której śp. Wiesławowi Sojce, wieloletniemu prezesowi stowarzyszenia BWS, nadano godność prezesa honorowego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej. Godność członka honorowego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej otrzymali: ks. Stanisław Urbańczyk, ks. Aleksander Karkoszka, Jerzy Żbik, Stanisław Łukaszczyk, Andrzej Mastela, Maria Sojka, Krzysztof Sojka, Zbigniew Chodacki i Stanisław Rzeszutko.  Spotkanie zakończyło się spotkaniem przy stole w internackiej stołówce.
Tegoroczny zjazd był kolejną okazją do wspomnień i wzruszeń oraz spotkań po latach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

                                                                                                                        Marta Korczyk