Spotkanie ogólnopolskiej komisji do spraw byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich

20 i 21 listopada 2018r w Zakładzie Salezjańskim im. Księdza Bosko w Oświęcimiu odbyło się ogólnopolskie spotkanie osób zaangażowanych w rozwój stowarzyszenia oraz pracę z byłymi wychowankami salezjańskimi. W spotkaniu uczestniczyły osoby świeckie, siostry salezjanki oraz salezjanie –  przedstawiciele trzech inspektorii: warszawskiej, wrocławskiej oraz krakowskiej. Było to już drugie z kolei spotkanie, które dało możliwość wzajemnego poznania się i czerpania wzorców do pracy i animacji byłych wychowanków na bazie wymiany doświadczeń. Ponadto  wypracowane zostały wspólne na całą Polskę odznaki byłego wychowanka, karty tożsamości i obrazki z modlitwą. Podczas spotkania zgłębiana była również sfera prawna dotycząca założenia i rejestracji stowarzyszenia oraz statutu stowarzyszenia. Następne spotkanie odbędzie się w maju w Łodzi. Mamy nadzieję, że już wkrótce Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu doczeka się nie tylko swoich odpowiedników w pozostałych inspektoriach, ale również krajowych struktur.

tekst Marta Korczyk
fot. ks. Piotr Lorek