Instalacja nowego Inspektora – Księdza dr Marcina Kaznowskiego

11 stycznia 2020 roku w Krakowie miała miejsce instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej ks. dr Marcina Kaznowskiego. W tej uroczystości uczestniczyli Byli Wychowankowie Salezjańscy. Podczas części oficjalnej w imieniu BWS życzenia złożyła pani prezes naszego stowarzyszenia – Marta Korczyk. Byli Wychowankowie Inspktorii Krakowskiej złożyli ofiarę u sióstr karmelitanek w Oświęcimiu, które będą otaczały swoją modlitwą księdza Inspektora w każdym dniu Jego posługi.

Księże Inspektorze Marcinie, życzymy Ci zdrowia i błogosławieństwa bożego na każdy dzień. Niech Jezus Chrystus obdarza obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami i dodaje sił do prowadzenia Inspektorii. Niech Duch Święty napełnia Cię swoimi darami, darem mądrości i rozumu, darem dobrej rady i męstwa oraz dodaje wiedzy, aby Twoja praca przynosiła dobre owoce. Oby nigdy nie zabrakło Ci poczucia satysfakcji z pełnionej posługi.

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Niech Dziecię Jezus położy wam swą rączkę na głowie i niech wleje w waszą duszę światło, otuchę i radość. Pierwszą kołyską, którą Jezus znalazł na ziemi było niepokalane Serce Maryi, ono było pierwszym żłóbkiem; serce czyste, serce pełne miłości, serce pokorne, serce pobożne. Niech takie będzie wasze serce, a będzie pięknym żłóbkiem dla Jezusa. Świat pełnych miłości, pokoju i szczęścia oraz błogosławieństwa na Nowy Rok.

Spotkanie ogólnopolskie BWS

8 listopada w Warszawie odbyło się kolejne ogólnopolskie spotkanie odpowiedzialnych za BWS. W spotkaniu uczestniczyli księża salezjanie, siostry salezjanki oraz byli wychowankowie. Naszą inspektorię reprezentował ks. Zenon Latawiec wraz z panią prezes stowarzyszenia BWS – Martą Korczyk. Podczas spotkania został zaprezentowany i ostatecznie zaakceptowany nowy wzór obrazka wraz z modlitwą byłych wychowanków salezjańskich. Dogłębnej analizie został poddany projekt kart byłego wychowanka, którą opracowuje Inspektoria Wrocławska. Uczestniczyliśmy również w szkoleniu dotyczącym RODO w stowarzyszeniu BWS oraz omawialiśmy struktury ogólnopolskiego stowarzyszenia oraz ich związek ze strukturami międzynarodowymi.