Instalacja nowego Inspektora – Księdza dr Marcina Kaznowskiego

11 stycznia 2020 roku w Krakowie miała miejsce instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej ks. dr Marcina Kaznowskiego. W tej uroczystości uczestniczyli Byli Wychowankowie Salezjańscy. Podczas części oficjalnej w imieniu BWS życzenia złożyła pani prezes naszego stowarzyszenia – Marta Korczyk. Byli Wychowankowie Inspktorii Krakowskiej złożyli ofiarę u sióstr karmelitanek w Oświęcimiu, które będą otaczały swoją modlitwą księdza Inspektora w każdym dniu Jego posługi.

Księże Inspektorze Marcinie, życzymy Ci zdrowia i błogosławieństwa bożego na każdy dzień. Niech Jezus Chrystus obdarza obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami i dodaje sił do prowadzenia Inspektorii. Niech Duch Święty napełnia Cię swoimi darami, darem mądrości i rozumu, darem dobrej rady i męstwa oraz dodaje wiedzy, aby Twoja praca przynosiła dobre owoce. Oby nigdy nie zabrakło Ci poczucia satysfakcji z pełnionej posługi.