Zjazd byłych wychowanków

W tym roku decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia, który miał na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, nie odbędzie się zjazd byłych wychowanków. Zarząd Główny w obecnym składzie będzie pełnił swoją rolę do czasu, aż możliwe będzie zwołanie zgromadzenia walnego oraz przeprowadzenie wyborów w warunkach bezpiecznych.
Życzymy wszystkim zdrowia!