Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze

Serdecznie zapraszamy członków naszego Stowarzyszenia na spotkanie sprawozdawczo – wyborcze 20 czerwca 2021r.
Plan dnia

10.00 – Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu

11.00 – Spotkanie w studium – kawa/herbata/ciasto

11.30 – Rozpoczęcie obrad

a) słowo Księdza Delegata

b) sprawozdanie z pracy prezesa Stowarzyszenia

c) sprawozdanie finansowe skarbnika

d) wybory nowego Zarządu

e) sprawy bieżące

12.30 Obiad