2013

Diariusz pracy Zarządu
DIARIUSZ 2013 r. Stowarzyszenia BWS

Praca zbiorowa Zarządu Głównego SBWS

Pragniemy z mocą zaznaczyć: nasze działania pomocowe, szczególnie zagraniczne zawsze były i są realizowane w porozumieniu oraz z życzliwością Księży Salezjanów, na czele z ks. Inspektorem Dariuszem Bartochą, pod sztandarami CARITAS Archidiecezji Bielsko-Żywieckiej, jak również z bardzo życzliwą pomocą Polskiej Straży Granicznej w Medyce, a również z aprobatą i dużą pomocą Konsulatu Generalnego Ukrainy z siedzibą w Krakowie.
Składamy tym osobom oraz Instytucjom podziękowania i wielkie wyrazy wdzięczności.

Nasz Zarząd ponownie postanowił na dalsze lata kontynuację prac związanych z pomocą misjonarzom polskim na Ukrainie i na Litwie. Pracuje tam kilku kapłanów – Salezjanów. Pomagamy również w różnorodny, ciągły sposób Rodzinie p. Natalii w Stanisławowie /samodzielnie wychowuje niepełnosprawnego syna Artura/; również od kilku lat w Stanisławowie współpracujemy ze Średnimi Szkołami Powszechnymi nr 1; nr 3; nr 24; zaś w Przemyślanach – Rejon Lwowski, z Liceum Zawodowym. Zarówno w Przemyślanach jak i w Stanisławowie, współpraca nasza dotyczy wymiany młodzieży pomiędzy szkołami. Na rok 2014 planujemy nawiązanie współpracy w zakresie wymiany młodzieży z Politechniką Lwowską i Lwowskim Uniwersytetem. Zostały już przeprowadzone rozmowy wstępne.

03.01. – 07.01.2013 r. – Przemyślany Ukraina
Wyjazd grupy Wychowanków Salezjańskich na pogrzeb Ks. Misjonarza Salezjanina Franciszka Rosłana.
Wspaniały Kapłan, senior – staruszek. Życie kapłańskie poświęcił wiernym na Białorusi i Ukrainie. Żegnany był z wielkim żalem. Na własne życzenie spoczął wśród swych wiernych na Ukrainie w Przemyślanach. Tuż przed śmiercią sprowadziliśmy Ks. Franciszka w bardzo ciężkim stanie, do szpitala im. Narutowicza w Krakowie. Ks. Franciszek pożegnał się z nami słowami”.umieram godnie wśród ludzi którzy mnie kochają.”
Dzięki składamy w jego imieniu dyrekcji i personelowi szpitala.

Prezes ZG SBWS uczestniczył w tradycyjnym już spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich w klasztorze w Przemyślanach. Następnie w Stanisławowie przeprowadził rozmowy z Dyrekcją Szkoły Powszechnej nr 3; nr 1; i nr 24, na temat dalszej współpracy w zakresie wymiany młodzieży szkolnej.

Wspólnie z zaprzyjaźnioną Rodziną w Korośnie spożywaliśmy Wigilię obrządku greko-katolickiego. To znaczące duchowe przeżycie.
/podczas tego wyjazdu Państwo Kołoczek – Właściciele Firmy z Rybnika udzielili nam istotnej pomocy/

10.01.2013 r. Przyjazd do Oświęcimia,
do Zakładu Salezjańskiego celem spotkania z członkami Zarządu SBWS, oraz sprawy formalne w Stowarzyszeniu.

14.01.2013 r. Kraków – Inspektoria św. Jacka
Posiedzenie Rady Programowej ogólnopolskiego salezjańskiego miesięcznika „Don Bosco”. Zarząd SBWS uczestniczy w posiedzeniach, które kreują szatę graficzną i ducha tego pisma.

15.01.2013 r. Rybnik – Policja
Z inicjatywy Policji, Wydział dla Nieletnich. Rozmowa na temat zachowania dzieci ze Śląska na obozach mazurskich.

29.01.2013 r. Rybnik – Policja.
Kolejna rozmowa z inicjatywy Policji, Wydział dla Nieletnich. Rozmowa na temat zachowania dzieci ze Śląska na obozach mazurskich.

16.02.2013 r. Oświęcim
Posiedzenie Zarządu Głównego SBWS – w niepełnym składzie.

15.03. – 16.03.2013 r. Kraków- Konsulta Rodziny Salezjańskiej
Konsulta Rodziny Salezjańskiej pod przewodnictwem Ks. Inspektora to kolejne ważne i potrzebne nam wydarzenie. Spotkanie z Przyjaciółmi którzy w sercu mają sprawy ks. Bosko i Salezjanów. Kontakt z księżmi, Ojcami naszej Inspektorii, możliwość korekty swych działań na niwie rozszerzania dzieła Ojca, ks. Bosko. Można poinformować o swych planach, zamierzeniach. Można również, a może właśnie szczególnie mocno uzyskać wskazania o kierunkach i priorytetach w życiu Rodziny Salezjańskiej.
Wiązanka Księdza Generała.
> Docierać sercem i życzliwością do wszystkich, którzy zagubieni szukają drogi w swym życiu!

23. – 26.03.2013 r. Ukraina – Przemyślany;
Kolejny wyjazd fachowców-wolontariuszy.
Stasiu z Regulic k/Krakowa; Henio z Niedobczyc i członek ZG SBWS.
Wykonano:
>Rozwieziono do Rodzin dary naszej społeczności które przywieźliśmy ze sobą.
>Pomoc p. Sławomirze zamieszkałej w pobliskiej wiosce w montowaniu centralnego ogrzewania. Pani Sławka opiekuje się chorym Ojcem i niepełnosprawną starszą siostrą.

Zarząd SBWS – przeprowadził spotkanie merytoryczne z tamtejszymi Wychowankami Salezjańskimi.
/podczas tego wyjazdu Państwo Właściciele Firmy EKO z Rybnika udzielili nam istotnej pomocy/

31.03 – 07.04.2013 r. – Malta
Odbyło się spotkanie na Malcie, pod hasłem „Młodzi wolontariusze uczą się być społecznymi przedsiębiorcami, by zwalczać bezrobocie wśród młodzieży”. Naszą reprezentantką na tym spotkaniu była koleżanka Ewelina Matyjasik.

02.04.2013 r. Oświęcim
Posiedzenie Zarządu Głównego SBWS.- w niepełnym składzie.

05 kwietnia 2013 r. – Oświęcim
Do tej daty trwała zbiórka artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci i młodzieży z Ukrainy „CYRKIELIADA” na terenie Szkoły i Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu. Zebrane dary i artykuły zostaną dostarczone w najszybszym możliwym terminie na Ukrainę.

07.04. – 11.04.2013 r. Ukraina – peregrynacje relikwii św. ks. Jana Bosco na Ukrainie
Ten wyjazd to wspaniałe i logistycznie wielkie przedsięwzięcie. Zarząd SBWS, Dyrekcja Zakładu Salezjańskiego i Zespołu Szkół Salezjańskich wraz z orkiestrą szkolną, złożoną z BWS-ów, wyruszyli na Ukrainę czcić naszego Patrona Św. Jana Bosco. Pierwszy raz w historii Jego Święte Relikwie przybyły do naszych Krajów z Włoch. Tak wiele koncertów jeszcze nie wykonano jak podczas tej podróży. Grano w katedrach; kościołach; szkołach i na placach dla przechodniów. Młodzież grająca zmęczona mocno, ale też mocno szczęśliwa. Tylu wiernych i wspaniałych słuchaczy nie było od dawna. Ostatni już dzień wyjazdu, mroczny chłodny i wietrzny. Trzeba zagrać ostatni koncert w Liceum w Przemyślanach, dla przeszło 500 młodzieży wraz kadrą nauczycielską. Trudna decyzja. Przecież nie można zawieść czekającej na nas młodzieży. Postanowiono zagrać koncert krótki, do 20 minut. Jednak jak zabrzmiały mocne dźwięki, młodzież ukraińska /pomimo że u Nich trwał jeszcze post/ zatańczyła w rytm granych wiązanek i różnych utworów, koncert przedłużył się do półtorej godziny. Nikt nie poczuł zmęczenia. Uśmiechy radosne u wszystkich o tym świadczyły. Koncert odbywał się na obszernym placu szkolnym. Całe Przemyślany huczały. A pośród nas pojawił się osobiście Pan Burmistrz miasta wraz z wieloma mieszkańcami. Pogratulował nam. Szczerze zaprosił do ponownego przyjazdu do Przemyślan, gdzie na środku miasta, pod pomnikiem świętego Korcza, wielce cenionego wśród greko-katolików, zagramy piękny koncert. Jak stwierdził sam Pan Burmistrz, każdy mieszkaniec na koncert przyjdzie. Wszak to będzie wielkie wydarzenie w naszym mieście. Wdzięczność tych ludzi, tej młodzieży, to najmilsza nagroda za trud i wysiłek podczas tych kilku dni. Myślę, że nasz Ojciec Ks. Bosco w dużej mierze przyczynił się do tego!

12 – 13 kwietnia 2013 r. – Rzym (Dom Generalny)
V-ce Prezes SBWS Ewelina Matyjasik reprezentowała miedzy innymi Zakład Salezjański, Szkołę Salezjańską w Oświęcimiu i nasze Stowarzyszenie w Domu Generalnym na spotkaniu połączonym ze szkoleniem na temat: „Projekty europejskie & salezjańskie nauczanie i kształcenie zawodowe”.

14.04.2013 r. – Oświęcim- uroczysty Zarząd SBWS
Pani Wanda Lizak, która jest sympatykiem naszego Stowarzyszenia przetłumaczyła na język polski cały Statut Konfederacji Światowej Stowarzyszenia BWS, za co jej bardzo gorąco dziękujemy. Pani Wanda powiedziała: „to była dla mnie przyjemność tłumaczyć ten Statut na język polski. Bardzo Państwu dziękuję za umożliwienie mi tej wielkiej przyjemności, dzięki której mogłam włożyć swoją cegiełkę w to wielkie dzieło, które się dokonuje dzięki Państwa działalności i wielkiemu zaangażowaniu płynącemu prosto z serca.” Jeszcze raz bardzo dziękujemy Pani Wandzie za jej zaangażowanie i trud jaki wkłada z dobroci serca dla dobra i ku pożytkowi innych w naszym Stowarzyszeniu BWS. Bóg Zapłać. Pani Wanda dostała od nas upominki i film o ks. Bosko jako formę podziękowania połączoną z dużą ilością ciepłych i miłych słów pod jej adresem od wszystkich uczestników zebrania.

15.04.2013 r. Oświęcim
Posiedzenie Zarządu Głównego SBWS. – w niepełnym składzie.

23.05.2013 r. Krzeszowice
Zarząd SBWS wraz ze sztandarem BWS-ów uczestniczył w pogrzebie śp. Elżbiety Sojka, pierwszej honorowej członkini Stowarzyszenia BWS. Przeżyła godnie 96 lat. Przez całe swoje życie pielęgnowała wielki kult świętości ks. Jana Bosco i Księży Salezjanów. Twierdziła, iż to On właśnie pomagał wychowywać jej synów. Urodziła i wraz z mężem śp. Klemensem wychowała sześciu synów, wśród nich Wiesława, obecnego prezesa ZG SBWS. Mszy św. Pogrzebowej przewodniczył ks. Dyrektor Zenon Latawiec, Delegat Księdza Inspektora, członek Zarządu BWS.
Rodzina Sojków we własnym i Matki naszej imieniu wyraża wdzięczność za Waszą obecność. Dziękujemy.

25.05.2013 r. Oświęcim
Wielki Salezjański Piknik Rodzinny. Zarząd SBWS w dużej mierze współorganizował to wydarzenie z Dyrekcją Zakładu Salezjańskiego. Pragniemy podkreślić znakomity wkład pracy organizacyjnej w tym obszernym przedsięwzięciu kol. Eweliny Matyjasik i Ryszarda Firczyka, członków Zarządu. Skupili wokół siebie do pomocy przeszło 50 wolontariuszy. Piknik udał się znakomicie pod względem obecności rodzin i organizacyjnym. Dziękujemy za tę pracę.

26.04.2013 r. Kraków (Nowa Huta)
Na prośbę Prezesa Wiesława Sojki w dniu 26.04.2013 roku, kolega Ryszard Firczyk brał udział w pożegnaniu maturzystów w Krakowie – Nowej Hucie w Salezjańskim LO. Po uroczystej Mszy św. której przewodniczył ks. dr Adam Nyk – dyrektor Zespołu Szkół (gimnazjum i LO) nastąpiła część oficjalna i zaproszenie 91 absolwentów do wstąpienia w szeregi Byłych Wychowanek i Wychowanków Salezjańskich i ogromna zachęta do utworzenia w tamtej placówce koła terenowego naszego Stowarzyszenia. Następnie każda odchodząca klasa zademonstrowała wspaniały kunszt artystyczny na scenie połączony z bardzo dobrym humorem, radością i optymizmem salezjańskim. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie odznak BWS i zaproszenie na 3-dniowe uroczystości z ks. Bosko w Oświęcimiu.

29.05.2013 r. – Oświęcim
Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut powołał Zespół Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w skład, którego weszła nasza Zastępczyni Prezesa Z. G. SBWS z siedzibą w Oświęcimiu – Ewelina Matyjasik. Prezydent Miasta Oświęcim powołał zarządzeniem Zespół Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i określił regulamin jego działania. Do Zespołu zostali powołani przedstawiciele oświęcimskich organizacji pozarządowych, wybrani spośród tych, którzy wyrazili chęć tworzenia takiej grupy, radni Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim. Kadencja Zespołu będzie trwać 2 lata od momentu powołania, a jego zadania obejmować ocenę realizacji Rocznego Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji, a także podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb współpracy między miastem oraz trzecim sektorem.

29.05. – 02.06.2013 r. Ukraina Przemyślany. Stanisławów.
Staś z Regulic k/ Krakowa, Heniek z Rybnika i Prezes Zarządu SBWS wyjechali na Ukrainę w celu:
.> Stasiu i Heniek – Podarowane grzejniki II gat. od Firmy „PURMO” w Rybniku, rozdzielić i porozwozić do wskazanych przez Ks. Piotra Smolkę rodzin zamieszkałych w różnych wioskach. Przygotować i ustalić terminy i formę pomocy w instalacji centralnego ogrzewania w tych domach.

Prezes ZG SBWS wyjechał do Stanisławowa celem omówienia z Dyrekcjami szkół programu kolejnych spotkań podczas wymiany młodzieży. Jest to kontynuacja działań od kilku już lat. Rozdzielono również różne dary, które przywieźliśmy ze sobą.

Wyjazd ten mógł być realizowany, ponieważ Państwo Krzyżanowscy z Rybnika udzielili nam skutecznej pomocy.

13.06.2013 r. Oświęcim
Posiedzenie Zarządu Głównego SBWS.
Uchwała wniesiona przez Prezesa SBWS w sprawie zmiany sekretarza na podstawie Rozdziału IV, § 27 punktu 2. Statutu SBWS Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu z obecnego Jerzego Chrząszcz na Ryszarda Firczyk a byłego sekretarza Jerzego Chrząszcz uczynić odpowiedzialnym za Sprawy Prawne Stowarzyszenia SBWS – została podjęta jednomyślnie.

15.06.2013 r. – Biertułtowy
Wizyta w przedsiębiorstwie które produkuje nam od lat odznaki Ks. Bosko. Kolejne ustalenia co do ilości i ceny. Odznaki rokrocznie wespół z Dyrekcjami poszczególnych szkół salezjańskich rozdawane są wraz dyplomami na zakończenie roku szkolnego odchodzącym wychowankom.

17.06.2013 r. – Mazury
Wychowankowie Salezjańscy wraz z członkami Zarządu wyjeżdżają na Mazury taborem transportowym, aby budować miasteczko obozowe na przyjęcie 600-set dzieci i młodzieży w czterech turnusach. Obozy te organizuje rybnicki MOSiR od 17 lat. Od początku Wychowankowie Ks. Bosko bardzo intensywnie włączają się w organizację tych obozów. Uczestnikami są dzieci z województwa śląskiego z rodzin, które potrzebują pomocy. Przebywamy tam z dziećmi w niektórych przypadkach od początku do końca wakacji, aż do zwinięcia obozowiska w końcu sierpnia. Patronem tych obozów jest Św. ks. Jan Bosko.

W III turnusie, na szczególną prośbę Matki, przyjęto na obóz chłopaka lat 13. W rodzinie chłopca nie układa się. Ojciec chłopca nie toleruje jego obecności obok. Każdą chwilę kontaktu z synem traktuje agresywnie i z wyraźną niechęcią. Zatroskana Mama, prosi o przyjęcie syna na obóz. Ma nadzieję że na obozie dziecko dozna serdeczności i zainteresowania od innych, kontaktu z rówieśnikami, będzie spędzać czas w grupie, wspólnie działać dla tejże grupy. Chłopak bardzo inteligentny, próbował ułożyć swoją pozycję w grupie wg własnego wyobrażenia. W końcu podporządkował się, i przy pożegnaniu z kolegami, z opiekunami, popłakał się serdecznie. Obecnie uczęszcza do Salezjańskiej szkoły, mieszka w internacie. Jest całkowicie pod opieką Salezjanów, tym samym pod opieką św. Księdza Jana Bosco. Pozostało w nas wrażenie, że wykonaliśmy wspólnie dobrą, salezjańską robotę. Postawa wychowawczyni Agnieszki wobec swych podopiecznych i wobec samego w/w chłopca, stwarzając serdeczną atmosferę współpracy w zespole, a również cierpliwość i ogromne serce, które tej sprawie oddała, w dużej mierze spowodowało, iż p. Agnieszka została powołana na funkcję Komendanta na IV turnusie w przyszłym roku.

Sierpień 2013 r. Ukraina- Przemyślany
Od ośmiu lat Zarząd SBWS wraz ks. Piotrem Smolką Salezjaninem, który od 20 lat pracuje na Ukrainie, organizujemy kolonie dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Przemyślanach i okolicznych wioskach. Na te kolonie Ks. Piotr, Proboszcz tych kilku parafii, zaprasza dzieci, niezależnie od korzeni polskich, wyznania i pochodzenia. Opiekunami na tych koloniach są studenci Polacy. Od kilku lat opiekunami są księża Mateusz i Łukasz Grochle z Katowic.

15.08 -18.08.2013 r. Oświęcim – Wielka, niepowtarzalna uroczystość!
Cały Zarząd SBWS mocno zaangażowany w organizację obecności św. Relikwii Ks. Jana Bosco w Oświęcimiu. Oświęcim na terenach wschodnich Europy jest Matką, bastionem salezjanów. To stąd przeszło 100 lat temu rozpoczął się misyjny marsz Salezjanów we wszystkich kierunkach. Szli księża salezjanie, oraz Salezjanie wychowankowie księdza Jana Bosko aby z Jego imieniem na ustach i w czynie, sławić Boga i Maryję Wspomożycielkę Wiernych.
Przez te 100 lat tylko w samym Oświęcimiu opuściło mury Zakładu Salezjańskiego około 25 000 wychowanków Księdza Bosko. To wielka Jego armia!

25.08.2013 r. – Oświęcim
Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji we współpracy z naszym Stowarzyszeniem organizowało „MOTO PIKNIK Oświęcim 2013” na terenie Bulwarów i terenu Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Odpowiedzialnym z ramienia SBWS jest Ryszard Firczyk przy pełnej aprobacie Dyrektora Szkoły, a jednocześnie Delegata ks. Inspektora ds. BWS ks. Zenona Latawca. Podczas pikniku było wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży połączonych z tańcami salezjańskimi.

25.08.2013 r. Strona Internetowa
Spotkanie z realizatorem naszej strony internetowej. Jest konieczność takich spotkań od czasu do czasu. Ustalamy wspólnie program, ducha strony i wiele innych szczegółów. Uzgadniane przyjmowane są propozycje. Strona jest prowadzona przejrzyście, chociaż z opóźnieniami spowodowanymi poważnymi kłopotami zdrowotnymi realizatora. Zaczyna się pojawiać więcej naszych własnych – członków Stowarzyszenia i innych osób czytających, opinii i propozycji. Nie zaszkodzi to przecież nowej szacie strony, która rodzi się z trudem wśród młodych członków SBWS.

17.09. – 22.09.2013 r. Ukraina – Lwów; Przemyślany; Stanisławów –
Zarząd na prośbę zainteresowanych organizuje grupowe wyprawy na Kresy Wschodnie. Prowadzimy ludzi śladami naszych przyjaźni, które przez prawie 20 lat naszego tam pomocowego pobytu się zrodziły. Program takich wypraw ukaże się na naszej stronie. Wyjazdy te w istotny sposób pomagają salezjańskiej parafii, a w związku z tym, ludziom tam zamieszkałym, bez względu na pochodzenie, przynależność do kościoła i wiary.

27.09.2013 r. Mysłowice-Brzezinka.
Z tą parafią, osobiście z Proboszczem ks. Pawłem Bubalikiem, Zarząd w ramach organizacji obozów mazurskich współpracuje od samego początku ich organizacji. Rokrocznie zapraszane są na obóz dzieci tej parafii w ilości 40 osób. Nazywane są one „dzieci ks. Maćka”, Księdza który będąc wikarym w tej parafii zapoczątkował te obozy. Ks. Maciek zginął tragicznie. Organizację obozów przejął rybnicki MOSiR i kontynuuje. Dzięki życzliwości osób, jak ks. Paweł, organizacja przebiega dobrze, ich pomoc jest bardzo odczuwalna. W tym dniu Zarząd udał się z wizytą do Ks. Proboszcza Pawła na podsumowanie i omówienie dalszej współpracy na lata następne.

28 września 2013 r. – Oświęcim
W Oświęcimiu odbył się „I Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych”. Impreza miała miejsce na bulwarach nad Sołą. Spotkanie było znakomitą okazją do zaprezentowania działalności organizacji, integracji oraz wymiany doświadczeń. Podczas imprezy zaprezentowało się około 50 organizacji pozarządowych z Ziemi Oświęcimskiej w tym również nasze SBWS.

30.09.2013 r. Warszawa – Ministerstwo Sprawiedliwości
Na zaproszenie tego urzędu, do Warszawy udał się Prezes Zarządu SBWS. Zaproszony został jako mediator. Na spotkaniu Mediatorów tam zebranych, zwrócili się przedstawiciele Policji z propozycją pomocy w mediacjach z nieletnimi w momentach, gdy ci są zatrzymani w Izbach Zatrzymań Nieletnich. Jak przedstawiono nam, mądra rozmowa z młodocianym przestępcą w chwili jego zatrzymania może pomóc zarówno samemu zatrzymanemu, jak również Rodzicom i stronie poszkodowanej. Konkretnie, chodzi o pomoc w resocjalizowaniu z naciskiem na morale nieletnich.
Zaznaczono nam, iż na tę pracę nie ma pieniędzy w Policji i ani w Ministerstwie. Po krótkim rozważeniu sytuacji, po krótkiej konsultacji z kilkoma osobami na sali, wyraziliśmy chęć podjęcia tego nowego dla nas i Policji wyzwania. Na nasz apel o przyłączenie się do nas w tej pracy, zgłosiło się sporo Mediatorów, a nawet kilku Sędziów z różnych Sądów w Kraju. Zarząd podjął się koordynacji pomiędzy Stołecznymi oddziałami Policji i Sądami w różnych miastach w Polsce.

12.10.2013 r. Salezjanie Oświęcim – Bal Wychowanków
Młodzież obecna w naszym Zarządzie postanowiła zorganizować uroczysty Bal Wychowanków – wszystkich pokoleń.
Bal miał cel charytatywny. Dochód przeznaczono na fundowanie stypendiów osobom szczególnie uzdolnionym.
Atmosfera była uroczysta, sympatyczna, radosna. Wręczono nagrody kilku osobom wyróżniającym się w pracy charytatywnej i wolontariackiej.

19.10. – 26.10.2013 r. Ukraina
Wyjazd fachowców: Artura ze Szczejkowic, Henia z Rybnika, Prezesa Zarządu SBWS
>Wykonano remont centralnego ogrzewania w kościele w Pletenicach. Wypełniono układ medium odpornym na mrozy.
>naprawiono elektroniczny zamek w kościele w Bóbrce.
> przygotowano do zimy Oratorium-świetlicę dla dzieci i młodzieży w Mitulinie.

Prezes SBWS odbył bardzo istotne spotkania z Rektorami i Profesorami na Politechnice Lwowskiej.
Tematem rozmów była współpraca w zakresie wymiany młodzieży salezjańskiej i z innych szkół w Polsce, z młodzieżą z Politechniki Lwowskiej. Planujemy wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu zawitać w maju przyszłego roku na Ukrainę. Wizytę rozpocząć Uroczystym koncertem właśnie na Politechnice Lwowskiej. Rozmowy były bardzo owocne. Są już konkretne ustalenia.

08.11. – 11.11.2013 r. Warszawa
Pobyt Prezesa ZG SBWS Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie w sprawach podjęcia i koordynacji „mediacji z nieletnimi”. Na kilku spotkaniach z mediatorami omawiano formę współpracy z różnymi ośrodkami mediacyjnymi, jak zorganizować i poprowadzić działania zmierzające do rozwoju tych mediacji na szeroką skalę. W tym okresie zgłosiło się również kilkoro chętnych Mediatorów do współpracy.

28.11.2013 r. Oświęcim Salezjanie.
Spotkanie Zarządu – w niepełnym składzie z Przełożonymi Inspektorii Krakowskiej z ks. Inspektorem Bartocha; Dyrektorem Zakładu ks. Bogdanem Nowakiem, oraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu, a jednocześnie Delegatem Inspektora ds. Wychowanków Salezjańskich ks. Zenonem Latawcem. Rozmowa dotyczyła podjęcia działań na rzecz „Mediacji z nieletnimi w Izbach Zatrzymań dla Nieletnich”. Podobna sugestia zrodziła się na poprzednich spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości i spotkaniach z Mediatorami. Współpraca programowa z Policją, to coś nowego w działalności Salezjanów. Podjęto przygotowania do tej pracy z aprobatą.
Rozmowa dalsza dotyczyła organizacji remontów i nowych dokonań budowlanych w Domu Salezjańskim w Przemyślanach i parafiach, jak również w tamtejszych Oratoriach. Chodzi o to, aby nie demontować i nie niszczyć tego co przez osiem lat z wielkim wysiłkiem i w ramach własnych urlopów dokonali tam fachowcy prowadzeni przez nasz Zarząd. Uzyskaliśmy zgodę i zrozumienie, iż dokładnie będą analizowane nowe projekty z naciskiem na to aby nie burzyć niepotrzebnie. Uspokoiło nas to, bowiem przez okres naszego pobytu na Ukrainie sporo udało nam się zrobić bezinteresownie pokonując wiele utrudnień, wkładając w te działania wysiłek organizacyjny i wykonawczy.

29.11. – 03.11.2013 r. Ukraina
Zarząd od lat współpracuje z Fundacją „Oświata Polska za Granicą” z siedzibą w Warszawie. Wspólnie z ks. Piotrem Smolką Salezjaninem z Przemyślan na Ukrainie piszemy-opracowujemy wnioski i granty do różnych fundacji. „Oświata Polska za Granicą” rokrocznie odpowiada pozytywnie na nasze wnioski.
Pojechaliśmy z zebranymi od życzliwych darczyńców pieniędzmi:
> młodzież z Oświęcimia, z inicjatywy p. Marii Wilczak zebrała sporą kwotę;
> rokrocznie obdarowuje nas sporą kwotą p. Michał Tront z Wodzisławia Śl.
We Lwowie na bazarze o nazwie ” Szuwary”, zakupiliśmy wszelkie produkty niezbędne w każdym domu w większych ilościach. W klasztorze rozpakowano towar na 150 paczek. Każda równa, ważąca około 7 kg. Następnie przez kilka dni rozwoziliśmy te paczki wraz z ks. Piotrem do osób, którym zostały przeznaczone wg wcześniej sporządzonej przez parafialny CARITAS listy. Urządziliśmy św. Mikołaja również w kościołach w sąsiednich wioskach. Rozwoziliśmy też osobom obłożnie chorym. Niestety, było ich sporo. Ta misja powtarzająca się z roku na rok jest dla nas zawsze pouczająca. Najbardziej cieszy, jeśli możemy komuś pomóc lub coś podarować. Wychowankowie ks. Bosco tak właśnie widza te sprawy.

Dziękujemy Pani Marii i Rodzinie Michała Tront za serce i wolę podzielenia się z innymi bliźnimi.

Tak się złożyło, że obecność Zarządu na Ukrainie we Lwowie i Przemyślanach realizowana w czasie, kiedy Ukraina protestowała we własnych społeczno-egzystencjonalnych sprawach, nie mogło nas zabraknąć wśród nich. Byliśmy z Nimi przez kilka dni.

05.12.2013 r. Warszawa- Ministerstwo Sprawiedliwości
Zarząd SBWS na kolejne zaproszenie z MS wyjechał na cykliczne już spotkanie mediatorów. Głównie omawianym problemem okazały się Mediacje z Nieletnimi. Poinformowano zebranych o stanie prac nad tym problemem. Z satysfakcją poinformowano, za zgodą Ks. Inspektora, o zaangażowaniu się Salezjanów w Polsce południowej w tę sprawę. Informacja o tym została przyjęta z radością przez zebranych, oraz przez przedstawicieli MS. Przedsięwzięcie to jest nowym zadaniem dla Salezjanów. A dla nas podjęcie tego wysiłku jest wręcz obowiązkiem!

13.12.2013 r. Oświęcim
Spotkanie bieżące Zarządu SBWS w Oświęcimiu.

17.12.2013 r Katowice Komenda Miejska Policji
Wydział Prewencji. Referat ds. Nieletnich i Patologii. Rozmowy w sprawach mediacji z nieletnimi. Kontynuacja podjętych przez Zarząd spraw nieletnich przestępców w porozumieniu z MS. Tworzenie programu i zakresu czynności.

28.12.2013 r. Skawa
Otwarty Zarząd oraz uroczysty Opłatek w Skawie został zorganizowany przez Terenowe Kolo „TATRY”. Na zaproszenie Zarządu SBWS przybył również Ks. Inspektor i zaszczycił swoją obecnością tą uroczystość.

W tym miejscu przerywamy kontynuację raportu, bo to już koniec roku.
Zamierzamy w przyszłym roku jak dotąd prowadzić pomocową działalność na wschodzie. Zatem przy końcu następnego roku opowiemy o tym.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wielu naszym Przyjaciołom i orędownikom naszych spraw, często anonimowych na życzenie. To dzięki Wam Drodzy Przyjaciele, możemy podejmować i realizować nasze pomocowe zadania. Wiele dobra płynie dzięki Waszej życzliwości.

Dzięki Ci Panie Boże za nasz entuzjazm i chęć do pracy. Dziękujemy za Opatrzność Twoją, która nam pozwoliła zamierzone zadania wykonać z Twoim Błogosławieństwem, na Chwałę Twoją i na pożytek ludziom! Wiele dobrych, ciepłych myśli i radosnych uśmiechów ludzi dorosłych, szczęśliwych dzieci, które nam podczas naszych pomocowych działań na Ukrainie i Litwie towarzyszyły. To najdroższa dla nas nagroda. Dla tych ideałów i wartości warto było!
Bądź kochany i uwielbiany Boże nasz i pozwól nam pracować jeszcze!

Za Zarząd Główny Stowarzyszenia
Byłych Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej
Wiesław Sojka
Prezes