Czerwiec

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

CZERWIEC

„… Niech Pan Bóg kosztuje nas ile chce, nigdy nie jest
za drogi…”

/1 czerwiec. dzień dziecka/
„… Ciało musi pomagać duszy czynić dobro, musi jej służyć. Dusza jest PANIĄ ciała …”

/2 czerwiec/
„… Pamiętajcie, że twardym sercom Jezus Chrystus mówi: ty nie przyczyniasz się do zbawienia dusz środkami, które ja ci dałem, dlatego twoje pieniądze zginą razem z tobą …”

/Każdy się rozliczy ze swoich „talentów” przed Panem Bogiem/

/3 czerwiec/
„… Miłość i cierpliwośc niech ci towarzyszą nieustannie w dążeniu do poprawy. Postaraj się, by każdy odczytał z twoich słów i czynów, że szukasz dobra dusz …”

/4 czerwiec/
„… Czyste sumienie to prawdziwy pokój, który pomaga służyć Panu …”

/5 czerwiec/
„… Dobry Bóg w specjalny sposób okazuje swoją potęgę w walce i przebaczeniu …”

/6 czerwiec/
„… Ile razy uczestniczymy we Mszy Św. starajmy się być w takim stanie, by móc przystąpić do Komunii Św. …”

/7 czerwiec/
„… Jestem obojętny na pochwały i na nagany, ponieważ gdy mnie chwalą mówią kim powinienem być, a jeśli mi udzielają nagany, mówią kim jestem …”

/8 czerwiec/
„… Trzymajmy się rzeczy łatwych, ale czyńmy je z łatwością …”

/9 czerwiec/
„… Pewnie, że jest łatwiej zdenerwować się niż opanować, zagrozić dziecku niż mu wytłumaczyć, powiedziałbym, że jest bardziej wygodnie dla dla naszej niecierpliwości i naszej pychy bić tych, którzy trwają w uporze, niż z wytrwałością ich pouczać …”
/cirpliwość jest darem Ducha Św. – trzeba prosić/

/10 czerwiec/
„… Nie pogrążajmy duszy w niebezpieczeństwie i trudnościach. Módlmy się z ufnością a Bóg da pomoc, ktorą przyrzekł tym, którzy pracują dla Jego sprawy …”
/Bóg Ojciec wie co nam potrzeba zanim poprosimy. Warto prosić, by otrzymać więcej i niekoniecznie dla siebie./

/11 czerwiec/
„… W rzeczach bardzo ważnych, jak w wyborze waszego stanu – drogi życia, radźcie się zawsze spowiednika. Pan mówi, że ten kto słucha głosu spowiednika , słucha głosu samego Boga …”

/12 czerwiec/
„… Myśl o Bogu z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie pokornie. O Bogu mów z uwielbieniem, o bliźnim tak, jakbyś chciał, by mówiono o tobie, o sobie mów pokornie, albo milcz …”
/… Milczenie o sobie jest złotem ? Pan Bóg, który widzi w ukryciu odda tobie …/

/13 czerwiec/
„… Chcecie być silni, by walczeć przeciw diabłu i jego pokusom? Kochajcie Kościół, czcijcie Najwyższego Pasterza, korzystajcie z Sakramentów Św. odwiedzajcie często Pana Jezusa ukrytego w tabernakulum, miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej Matki, ofiarujcie jej wasze serce, a przezwyciężycie trudności i pokusy świata …”
/… Tak niewiele i jak Pan da, można zostać świętym …/

/14 czerwiec/
„… Życie z krzyżem jest tym, które prowadzi do Boga …”

/15 czerwiec/
„… Jak dobry jest dla nas Pan; nie pozwoli, by nam czegokolwiek brakowało. Służmy Mu chętnie! Kochajmy Boga Trójjedynego! Kochajmy go dlatego, że jest naszym Ojcem, że jest naszym Królem, że jest dla nas Miłością – Darem Siedmiorakim …”

/16 czerwiec/
„… Uciekajcie od źródeł grzechu, to znaczy od nieprzyzwoitych rozmów, które rujnują obyczaje …”

/17 czerwiec/
„… Nie szukaj sposobów, by rozgrzeszyć się ze swoich braków. Szukaj raczej sposobu jak się ich pozbyć …”

/18 czerwiec/
„… Wszyscy musimy nieść krzyż jak Pan Jezus, a naszym krzyżem są wszystkie cierpienia, które spotykamy w życiu …”

/19 czerwiec/
„… Chcę wam powiedzieć, czego chce od was diabeł, a czego się obawia. Szatan chce, byście byli próżniakami, a boi się strasznie, jak widzi was zajętych. Dlaczego ? Można to wytłumaczyć tak: gdy wy próżnujecie i on próżnuje. Mówi, że gdy próżnujecie on nie ma nic do roboty, bo próżniactwo pracuje za niego …”

20 czerwiec/
„… Czy chcecie swoje pieniądze nie zabierać do grobu, nie do wiecznego piekła i zatracenia, ale do wiecznego raju ? Dawajcie biednym jałmużnę, szczególnie aby ratować życie dusz i ciał …”

21 czerwiec/
„… Dla mnie ma większą wartość jedna cnota stała niż nadzwyczajne łaski …”

/22 czerwiec/
„… Uczynkiem, który wam zalecam jest strzec swoje serca i swoje umysły …”
/warto i trzeba czasami przymknąć swoje oczy i uszy/

/23 czerwiec/
„… Te rzeczy, które rozweselają i podnoszą ciało, muszą mieć za cel uczynić je bardziej poddane duchowi, by mogło lepiej służyc na chwałę Pana i by się nigdy nie zdarzyło, że ciało góruje nad duszą …”
/…po co JA jestem, tutaj i teraz ?… /

/24 czerwiec/
„… Kiedy spotykam jakąś trudność, choćby największą, czynię tak jak ten, co idąc do pewnego miejsca, znjduje drogę zastawianą przez kamień młyński. Jeżeli nie mogę go podnieść, wdrapuję się na górę lub okrążam go, albo pozostawiając rozpoczęte, niedoskonałe przedsięwzięcie, by nie tracić na darmo czasu pomagam innym. Nie tracę jednak z oczu pierwotnego zamiaru. Zawsze z biegiem czasu owoce dojrzewają, ludzie zmieniają się, trudności się wyciszają …”

/25 czerwiec/
„… Znoś chętnie braki innych, jeżeli chcesz, bu inni znosili twoje …”
/..jedni drugich brzemiona noście… /

/26 czerwiec/
„… Kto chce żyć jak dobry katolik, musi unikać tych, którzy mówią źle o religii, o jej sługach – o papieżu, który jest ojcem wszystkich katolików. Trzeba być złym synem, by źle mówić o naszym Ojcu Św. …”
/… a jednak są tacy „katolicy ale”…/

/27 czerwiec/
„… Drodzy synaczkowie, zapamiętajcie sobie te słowa, ktorych używa diabeł nakłaniając i popychając was do złego: …eeee, to nic nie szkodzi! …”

/28 czerwiec/
„… Polecam wam, byście wszyscy nieśli chętnie swój krzyż, jak tego chce Święta Wola Boża i byście nieśli go radośnie wiedząc, że jak mijają lata, tak minie i krzyż …”
/…kogo Pan Bóg kocha, temu … /

/29 czerwiec/
„… Są to małe rzeczy, ale konieczne do przestrzegania :
– każdego roku roczny rachunek sumienia;
– każdego miesiąca ćwiczenia dobrej śmierci;
– każdego tygodnia spowiedź i wypełnienie napomnień spowiednika;
– każdego dnia Komunia Św. i o ile to możliwe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu;
– każdego dnia medytacja, lektura, rachunek sumienia;
– trzeba uważać każdy dzień jako ostatni w życiu …”

/… tak żyją wielcy Salezjanie … /

/30 czerwiec/
„… Niech Bóg kosztuje nas ile chce, nigdy nie jest za drogi …”
/.. czego chcesz od nas Panie … czego za dobrodziejstwa, w których nie masz miary … /