Grudzień

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

GRUDZIEŃ

„… Nie lękaj się niczego, kto ma Boga ma wszystko …”

/1 grudzień/
„… Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili …”

/2 grudzień/
„… Chcecie być silni, by walczyć przeciwko szatanowi i jego pokusom?
Kochajcie Kościół, czcijcie Najwyższego Pasterza, przystępujecie do Sakramentów Świętych, nawiedzajcie często Jezusa w Najświętszym Sakramencie, miejcie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Królowej Wspomożycielki …”

/3 grudzień/
„… Moi synowie! Szanujcie czas, a czas was zachowa na wieczność …”

/4 grudzień/
„… W każdym niebezpieczeństwie wzywajcie Maryję Wspomożycielkę a zapewniam, że będziecie wysłuchani …”

/5 grudzień/
„… Strzeż się każdego rodzaju złej lektury. Co więcej, ilekroć twoje sprawy byłyby narażone na niebezpieczeństwo, bezwłocznie zostaw tą lekturę …”

/6 grudzień/
„… W pokusach uciekajcie się środka, który ja wypróbowałem w mojej długiej praktyce i uznałem za potężny w zwalczaniu szatana: ucałować medalik Maryi Niepokalanej …”

/7 grudzień/
„… Nie myślałem, że może być tyle niepokoju co teraz, by tracić czas i rujnować sobie duszą romansami…”

/8 grudzień/
„… Jeśli się spostrzeżesz, że jesteś kuszony, zabierz się od razu do jakieś pracy i wzywaj Niepokalanej Maryi Wspomożycielki. Skromność i bezczynność nie mogą żyć razem …”

/9 grudzień/
„… Całe życie człowieka powinno być ciągłym przygotowaniem się do śmierci …”

/10 grudzień/
„… Idźmy przed tabernaskulum na jedno „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”, jeśli nie możemy nic wiecej. To wystarczy byśmy byli umocnieni przeciw pokusom. Kto ma wiarę niech nawiedza Jezusa w Najświętszym Sakramencie, rozmyśla każdego dnia, byleby to nie miało celu światowego. Ach co ja mówię, jest niemożliwe, by grzeszyć …”

/11 grudzień/
„… Kto modli się, z pewnością zwycięży każdą pokusę, nawet najsilniejszą. Kto się nie modli jest w niebezpieczeństwie następnego upadku …”

/12 grudzień/
„… Może się wam zdarzyć jak żydom na pustyni, którzy spotkali gorzkie wody, to jest rzeczy nieprzyjemne, choroby, trudne próby, pokusy. Wówczas uciekajcie się do środka wskazanego przez Mojżesza. Weźcie drzewo, które ma własności osładzające. Chcę powiedzieć drzewo Krzyża Św., czyli pamięć męki Jezusa Chrystusa …”

/13 grudzień/
„… Nie boję się wcale ludzi, gdy mówię im prawdę, boję się tylko tego, co mógłby uczynić Bóg, gdybym wypowiedział kłamstwo …”

/14 grudzień/
„… Pamiętajcie synaczkowie, że my jesteśmy stworzeni, by służyć Bogu, naszemu Stwórcy i że nie posłużyłyby nam do niczego zdobyta wiedza i bogactwa tego świata, bez bojaźni Bożej. Z tej bojaźni Bożej wypływa każde nasze dobro doczesne i wieczne…”

/15 grudzień/
„… Weźmy z rąk Bożych wszystko co się zdarza, a zapewniam was, że Pan weźmie dobrze pod uwagę nasze poddanie się Jego woli …”

/16 grudzień/
„… Opatrzność Boża w swoim czasie zajmie się obroną niewinnych …”

/17 grudzień/
„… Nawet gdybyście byli zdrowi i silni, a nie mielibyście zakorzenionej w waszym sercu Bojaźni Bożej, nie możecie nic uczynić. Natomiast wiedzcie, że z pomocą Bożą możecie uczynić wszystko…”

/18 grudzień/
„… Życzę wam abyście zachowali wasze prawdziwe bogactwo, jedyne bogactwo, bogactwo bogactw, bogactwo, którego możecie pragnąć, starać się otrzymywać je wszelkimi sposobami, a tym bogactwem jest Bojaźń Boża …”

/19 grudzień/
„… Nie lękaj się niczego, kto ma Boga ma wszystko …”

/20 grudzień/
„… Dopóki można wykluczajmy nieporozumienia i idźmy nawet po trochu naprzód, ale systematycznie…”

/21 grudzień/
„… Nasze życie jest w rękach Pana, który jest Dobrym Ojcem. On wie do kiedy ma nas zachować …”

/22 grudzień/
„… Trzeba byśmy dostosowali się do naszych czasów, to znaczy umieli uszanować ludzi i władzę. Jeżeli można mówić, mówić dobrze, a gdzie nie to milczeć. Gdyby była jakaś słuszna racja, dowartościować ją prywatnie, bo to co się mówi o władzy cywilnej powtórzy się wiele obszerniej o władzy kościelnej …”

/23 grudzień/
„… Prawdziwą kadzią wszelkiego zła jest grzech. To on czyni nieszczęśliwymi narody. Oddalajmy więc zło, które nas uciska i strzeżmy się tych, którzy nam zagrażają. Oddalmy kadź, to znaczy grzech …”

/24 grudzień/
„… Jeżeli cokolwiek odnosi się do naszych biednych osób, którymi Bóg posługuje się jako pokornymi narzędziami, mówmy zawsze: z łaski Bożej jest to wszystko, dlatego tylko Jemu cześć i chwała …”

/25 grudzień/
„… By być prawdziwym robotnikiem ewangelicznym, nie trzeba tracić czasu, ale pracować …”

/26 grudzień/
„… Polecam formować jedno serce i jedną duszę, by kochać i służyć Bogu i rozprzestrzeniać Jego chwałę przez praktyki pobożne i miłosierne …”

/27 grudzień/
„… O młodzieży! Zachowujcie w waszym sercu skarb cnoty. Posiadając go macie wszystko. Tracąc go, stajecie się najbardziej nieszczęśliwymi na świecie …”

/28 grudzień/
„… Historia uczy, że zawsze cnota była kochana i zawsze byli czczeni ci, którzy ją praktykowali …”

/29 grudzień/
„… Chcecie, by diabeł was dopadł, rzadko odwiedzajcie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chcecie by szatan uciekł od was, odwiedzajcie często Jezusa …”

/30 grudzień/
„… Religia jest jedynym komfortem między nędzą tego świata i nieszczęściami tego życia. Ona nam zapewnia szczęśliwość po śmierci …”

/31 grudzień/
„… Pan Bóg niech wam wszystkim błogosławi i niech wam udzieli łaski, by dobrze żyć i dobrze umrzeć …”