Kwiecień

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

KWIECIEŃ

Nie odkładajcie na jutro dobra, które możecie uczynić dzisiaj,
ponieważ jutro może nie będziecie już mieli więcej czasu…

/1 kwiecień/
„… Jeżeli chcecie zacząć dobrze, to trzeba, by każdy rozpoczynał od zaopatrzenia się w Łaskę Bożą …”

/2 kwiecień/
„… Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować …”

/3 kwiecień/
„… Posłuszeństwo podnosi zasługę wszelkiego działania …”

/4 kwiecień/
„… Panu Bogu się podoba, by to co czynimy dla Niego było czynione z radością …”

/5 kwiecień/
„… Trzymajmy się zawsze Pana, który kieruje każdym naszym działaniem i oddajmy Mu się tak, by nie miał nam nic do zarzucenia w dniu, gdy przyjdzie sądzić ludzi …”

/6 kwiecień/
„… Czas, w którym pracujemy na szkodę duszy, jest czasem bezpowrotnie straconym …”

/7 kwiecień/
„… Trzeba w ten sposób postępować,by gdy śmierć przyjdzie w jakiejkolwiek godzinie zastała nas przygotowanych …”

/8 kwiecień/
„… Czystość musi być podporą naszych wysiłków …”

/9 kwiecień/
„… Stając się członkami Ciała Chrystusowego, musimy czuć się z Nim ściśle zjednoczeni, nie w sposób astrakcyjny, ale w rzeczywistości, w wierze i w działaniu …”

/10 kwiecień/
„… Nie należy czynić nigdy tego, czego żałowalibyśmy w przyszłości, natomiast należy czynić zawsze to, co może w przyszłości stać się dla nas korzystne …”

/11 kwiecień/
„… Tylko rzeczy dobre są prawdziwym bogactwem, które przygotowuje nam miejsce w niebie …”

/12 kwiecień/
„… Nigdy nie widziałem, aby ktoś w momencie śmierci lamentował, że uczynił za wiele dobra …”

/13 kwiecień/
„… Uważajcie, by nie drwić z tego, albo nie mówić źle o tym, co dotyczy kultu Bożego …”

/14 kwiecień/
„… Należy ukrywać błędy innych i nie wystawiać na pośmiewisko kogoś, kto zastaje obrażony …”

/15 kwiecień/
„… Być dobrym nie polega na nie popełnieniu jakiegoś błędu, o nie! Być dobrym polega na tym, by mieć wolę poprawienia się …”

/16 kwiecień/
„… Najlepszą radą jest ze wszech miar czynić dobrze i nie oczekiwać nagrody od świata, ale od samego Boga …”

/17 kwiecień/
„… Nie pozostawię nigdy dzieła, które wiem, że jest dobre i mnożliwe do uczynienia, nawet gdy będą liczne i wielkie trudności. Gdybym miał iść z wizytą do wielkiej osobistości, która jak domyślam się będzie mi przeciwna, nie pójdę i zanim zacznę jakąś rzecz, odmówię jedno „Zdrowaś Maryjo…”. Później niech się dzieje co chce. Z mojej strony czynię wszystko, co jest możliwe, resztę pozostawiam Panu …”

/18 kwiecień/
„… Ufność w Miłosierdzie Boga dodaje nam zawsze odwagi. Nie ustawajmy nigdy w czynieniu dobra, a Miłosierdzie Boga będzie z nami…”

/19 kwiecień/
„… Miejcie wzgląd na to, co o was może powiedzieć Pan, a nie na to, co co o was dobrego lub złego mogą powiedzieć ludzie …”

/20 kwiecień/
„… Dobry Pan Bóg odpłaca niebem tym, którzy dają swoje życie za dusze oraz tym, którzy pomagają misjonarzom …”

/21 kwiecień/
„… W momencie śmierci zbierzemy to, co zasialiśmy w życiu …”

/22 kwiecień/
„… Żyjemy w czasach, w których trzeba działać. Świat stał się materialny i dlatego trzeba pracować i ukazywać dobro, które się czyni …”

/23 kwiecień/
„… Jeżeli chcemy czynić dobrze światu, koniecznym jest byśmy się zjednoczyli i mieli dobrą opinię …”

/24 kwiecień/
„… Pracujmy aż do końca życia, by możliwie jak najwięcej uczynić dobra …”

/25 kwiecień/
„… Buduje nas przebywanie wśród tych, którzy czynią dobrze …”

/26 kwiecień/
„… Nie martw się i nie przejmuj, kto ma Boga ma wszystko …”

/27 kwiecień/
„… Mówcie zawsze szczerze prawdę dlatego, że kłamstwa, poza tym że są obrazą Boga, czynią nas synami diabła. Przez kłamstwo będziecie uważani przez waszych przełożonych i kolegów za kłamców i ludzi bez honoru …”

/28 kwiecień/
„… Nie jesteśmy stworzeni, by jeść i pić, ale by kochać Boga i zbawić duszę …”

/29 kwiecień/
„… Wszyscy mamy potrzebę komunii: dobrzy, by wytrwać w dobroci i źli, by stać się dobrymi …”

/30 kwiecień/
„… Nie odkładajcie na jutro dobra, które możecie uczynić dzisiaj, ponieważ jutro może nie będziecie już mieli więcej czasu …”