Lipiec

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

LIPIEC

„… Pamiętajcie, że uszanowanie DNIA ŚWIĘTEGO przynosi Błogosławieństwo Boże na wszystkie zajęcia całego tygodnia …”

/01 lipiec/
„… Nieposłuszeństwo pozbawia specjalnej Łaski Bożej …”

/02 lipiec/
„… Kto chce być naprawdę moim, niech pogardza rzeczami tej ziemi. Oto maksyma, ktorą zostawia nam Boski Zbawiciel, byśmy mieli pewność zbawienia się …”
/.. czy jest jakiś święty, który umarł w przepychu tego świata? /

/03 lipiec/
„… Nie traktujcie jako rozrywkę dnia tego, który pozostawia potargane serce i strach przed SĄDEM BOŻYM …”
/.. Jak zrozumieć Panie, że Twoja Sprawiedliwość wypływa z Twojej Milości i Twojego Milosierdzia … /

/04 lipiec/
„… Strzeżcie się wszystkich publicznych spektakli, ktore nie zważają na strach przed Sądem Bożym …”

/05 lipiec/
„… Glośne nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa i miłość Boga w Świętej Eucharystii miejcie zawsze przed waszymi oczyma …”

/06 lipiec/
„… Kiedy chcemy wezwać pomoc Dobrego Boga Ojca, musimy być gotowi poświęcić wszystko …”

/07 lipiec/
„… Nieuczciwością jest ściągać na świat plagi i bicze Pańskie …”

/08 lipiec/
„… Bądźcie wewnętrznie przekonani, że wszystkie łaski, o które prosicie Najświętszą Maryję Pannę będą wam udzielone, byleście nie prosili o rzeczy, które przysłużyłyby się do waszego potępienia …”

/09 lipiec/
„… Wierzcie mi drodzy synaczkowie, że ten, kto ma nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, ma pewną drogę i nagrodę wiecznego zbawienia …”

/10 lipiec/
„… Obojętność jest dobra we wszystkim co nie dotyczy Woli Bożej …”

/11 lipiec/
„… Pamiętajcie synaczkowie, że każdy chrześcijanin jest obowiązany dawać przyklad bliźniemu i żadne kazanie nie jest tak budujące jak dobry przykład …”

/12 lipiec/
„… Pamiętajcie także o uczciwej rekreacji, by rozrywki były korzystne, restaurowały siły ciała i odmieniały ducha. Uważajcie, by rozrywka nie była próżna a czas darmo tracony …”

/13 lipiec/
„… Pan Bóg nie patrzy na rodzaj pracy, ale patrzy na cel kogoś, kto ją wykonuje. Bowiem wszystkie zajęcia są jednakowo szlachetne, ponieważ w równy sposób widziane w Oczach Bożych …”

/14 lipiec/
„… Szczera, synowska, światła ufność w Maryję, szczególna czułość wobec Niej i stała pobożność pozwoli wam przezwyciężyć każdą trudność, być wytrwałymi, wymagającymi w stosunku do siebie, kochającymi bliźnich i poprawnymi we wszystkim …”

/15 lipiec/
„… W osobie biednych, najbardziej opuszczonych jest obecny Zbawiciel, a więc to nie biedni chłopcy proszą o miłosierdzie, ale Jezus w osobie swoich biednych …”
/…coście uczynili jednemu z moich najmniejszych … bułem głodny, byłem spragniony …/

/16 lipiec/
„… Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę. On cię nie oszuka, jeśli pracujesz dla Niego …”

/17 lipiec/
„… Najświętsze Serce Jezusa jest źródłem wszelkiwgo błogosławieństwa i wszelkich łask …”

/18 lipiec/
„… Religia jest jedynym solidnym pocieszeniem pośród zmartwień i biedy tego życia. Ona sama zabezpiecza nam szczęśliwość w czasie i w wieczności …”

/19 lipiec/
„… W trudnościach i w walce nie zapominaj nigdy, że mamy przygotowaną wielką nagrodę w niebie …”

/20 lipiec/
„… Kiedy jakiś syn zostawia rodziców, by być posłuszny powołaniu, Jezus Chrystus sam zajmuje jego miejsce w rodzinie …”

/21 lipiec/
„… Pamiętajcie, że uszanowanie świąt przynosi błogosławieństwo Boże na wszystkie zajęcia tygodnia …”

/22 lipiec/
„… Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba zasłużyć sobie na to dobrym sercem, które potrafi kochać przyjaciół, być cierpliwym i wspaniałomyślnym dla nieprzyjaciół, płakać z tymi, którzy płaczą, nie zazdrościć szczęścia innym oraz wszystkim czynić dobrze …”

/23 lipiec/
„… Pan Bóg chce naszego dzieła i daje środki by je czynić. Kto pracuje dla osiągnięcia Bożego celu ma prawo do środków, a my jesteśmy pewni, że je osiągniemy …”

/24 lipiec/
„… Przyszłość świata jest bardzo ponura, ale Bóg jest Światłem a Najświętsza Dziewica jest zawsze Gwiazdą Zaranną. Zaufajmy Bogu i Maryi …”

/25 lipiec/
„… Módlcie się zawsze do Maryi, szczególnie zaś tym wezwaniem:
Maryjo Wspomożenie Wiernych módl się za nami!
To jest niedługo modlitwa, ale sam doświadczyłem, że jest bardzo skuteczna …”

/26 lipiec/
„… Zanim weźmiemy się do jakiegoś dzieła, upewnijmy się czy jest wolą Bożą, by to czynić. Jeśli Pan Bóg zechce będziemy nieustraszeni, przezwyciężymy przeszkody i pokonamy tysiące trudności, które spotkamy na tej drodze …”

/27 lipiec/
„… Tak jak jest złym synem ten, kto kontroluje prowadzenie się swego ojca, tak też jest złym chrześcjaninem ten, który kontroluje Papieża. Papież jest ojcem chrześcijan na całym świecie …”

/28 lipiec/
„… W zwalczaniu błędów i czynieniu dobra zaufajcie Jezusowi i Maryi a będziecie gotowi na poniżenie, podeptanie w was godności ludzkiej, a także na męczeństwo …”

/29 lipiec/
„… Oprócz Jezusa nie mamy lepszego oparcia na tej ziemi, ani pełniejszego pocieszenia jak zawierzenie opiece Tej, która jest rozdawczynią Jego łask …”

/30 lipiec/
„… Synaczkowie pamiętajcie, że jest wielkim nieszczęściem być przyczyną bólu dla własnych rodziców. Pan Bóg złorzeczy temu , kto jest powodem ich płaczu …”

/31 lipiec/
„… Jak są zróżnicowane sądy ludzkie! Mowią to co chcą.
A przecież są tylko tym, czym są przed Bogiem Jedynym Sędzią Sprawiedliwym …”