Listopad

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

LISTOPAD

„… Podwójna jest zasługa, którą się otrzymuje przez modlitwy za dusze czyśćcowe. Pierwsza to wybawienie biedaczków z ich cierpienia, a drugą jest wielka nagroda w niebie, jaką Pan przygotował dla nas, kiedy się z Nim spotkamy …”

/01 listopad/
„… Święci uczestniczą w potędze Boga i rządzą z Nim. W ten sposób ukazują ziemi, jak cnota jest droga Panu …”

/02 listopad/
„… Śmierć dla kogoś, kto ma spokojne sumienie jest komfortem, pocieszenie, miejscem, które prowadzi do doskonałości, do szczęśliwości.
Dla kogoś kto ma grzech na duszy, przeciwnie, jest największym jaki może być lękiem, terrorem, cierpieniem, rozpaczą …”

/03 listopad/
„… Śmiertelnicy, naśladujcie chwalebne drogi świętych, te są krokiem chwały, drogą szczęścia …”

/04 listopad/
„… Wszyscy musimy mieć z Chrystusem swój udział w krzyżu, a naszym krzyżem są cierpienia, które wszyscy spotykamy w życiu …”

/05 listopad/
„… Nie wiedza czyni nas świętymi, ale cnota …”

/06 listopad/
„… Jeżeli chcemy, by świat mówił o nas, stańmy się świętymi …”

/07 listopad/
„… Jeżeli macie kolce, połączcie je z tymi, które są w koronie Jezusa …”

/08 listopad/
„… Czy święci nie są żywymi sługami w wytrwałym i heroicznym praktykowaniu cnót, które nie przekraczają w sposób konieczny biedne ludzkie siły?…”

/09 listopad/
„… Trzeba pokochać krzyż, który Jezus nakłada nam na ramiona …”

(… co może oznaczać słodycz Chrystusowego jarzma ?…(red.)

/10 listopad/
„… Zatem odwagi! Nadzieja nas uzupełnia, gdy wydaje nam się, że cierpliwość zawodzi …”

/11 listopad/
„… Trzeba byśmy byli ukrzyżowani z Jezusem Chrystusem. Krzyż jego jest flagą i sztandarem. Kto nie chce Go naśladować, nie jest godnym być Jego uczniem …”

/12 listopad/
„… Każdy niech będzie gotowy cierpieć zimno i gorąco, biedę i upokorzenie tyle razy, ile te przyczyniają się do pomnażania Chwały Bożej i zdrowia własnej duszy …”

/13 listopad/
„… Wszyscy powinniśmy złożyć w Jezusie naszą nadzieję, uwierzyć w Niego, ufać Mu dlatego, że tylko On przez swoją mękę i śmierć uczynił nas Synami Bożymi, swoimi braćmi, dziedzicami tych samych skarbów nieba …”

/14 listopad/
„… Lepiej trochę hałasu, niż szałasu i podejrzanej ciszy …”

/15 listopad/
„… Jeżeli ktoś cieszy się szacunkiem, wszystko co czyni, przyjmowane jest za dobrą monetę …”

/16 listopad/
„… Jezus Chrystus wstąpił do nieba i powiedział: + Idę przygotować Wam królestwo.+ Jeżeli mamy królestwo przygotowane w niebie, powinniśmy uważać za marności rzeczy tej ziemi. Wielkie to pocieszenie dla nas, że mamy przygortowene już miejsce w raju …”

/17 listopad/
„… Pycha jest robakiem, który toczy duszę i przyczynia się do utraty zasług za wszystkie nasze dobre rzeczy …”

/18 listopad/
„… Podwójna jest zasługa, którą się otrzymuje przez modlitwy za dusze czyśćcowe. Pierwsza to wybawienie biedaczków z ich cierpienia, a drugą jest wielka nagroda w niebie, jaką Pan przygotował dla nas, kiedy się z Nim spotkamy …”

/19 listopad/
„… Odpusty, które zyskujecie, ofiarujcie za dusze czyśćcowei to będzie najpiękniejszy sposób wspomagania ich. Okazujcie to miłosierdzie szczególnie duszom waszych krewnych. Te modlitwy za dusze czyśćcowe, staną się też w rzeczywistości dobrem dla was, będą jak pokarm, który podaje się do ust, by go smakowały. Choć w rzeczywistości karmi ta sama ręka co podaje, ta sama osoba, która otrzymuje …”

/20 listopad/
„… pragnę byście byli mniej wrażliwi na pochwały i na krytyki …”

/21 listopad/
„… Jeżeli chcesz stać się dobrym, praktykuj tylko trzy rzeczy, a wszystko pójdzie dobrze. Jakie to rzeczy? Oto one: radość, nauka i pobożność. To jest wielki program, realizując go możesz żyć szczęśliwie i czynić wiele dobrego dla swojej duszy…”

/22 listopad/
„… Z obfitości wszyscy winniśmy dawać na biednych i na pobożne dzieła, wystarczy byśmy chcieli. Teraz, według przykazania naszego Pana, ten nadmiar należy do biednych …”

/23 listopad/
„… Zbytnia wrażliwość jest pychą, która nie zna miłości, pozwala zapomnieć przykazanie o przebaczaniu, odstrasza dusze przyjaciół, czyni nas znienawidzonymi przez wszyskich dopóki nie znajdziemy kogoś silniejszego od nas, kto nas zdemaskuje. Wtedy rozpoczynają się trudności, zły chumor, złości i kompromitacja …”

/24 listopad/
„… To, co musimy czynić, to nigdy sekundować, ale powstrzymywać, zapobiegać działaniu zmysłów …”

/25 listopad/
„… Niejeden może wyobrazić sobie, jak chłopcy bywają obrażani przez niektóre wyrażenia, czy jakiś uszczypliwości powiedziane na ich temat. Biedny nie jest bynajmniej mniej dumny od bogatego, ale może być bardziej gwałtowny …”

/26 listopad/
„… Umiarkowanie i praca są są najlepszymi stróżami cnoty …”

/27 listopad/
„… Cierpliwość jest błogosławiona przez Pana i sprzyja rozwojowi intelektu, i zdrowiu ciała …”

/28 listopad/
„… Pan pomnaża dobro tym, którzy Mu służą …”

/29 listopad/
„… Zgoda! Trzeba popierać wspólnie rzeczy dobre. Niech inicjatywa pochodzi od kogo chce. Wiadomo, że nie wszyscy mają te same zdolności, te same studia, te same środki …”

/30 listopad/
„… Jedna minuta czasu jest skarbem tak drogocennym jak sam Bóg …”
/…z każdej minuty zdamy rachunek przed Panem…/