Maj

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

MAJ

„… Jest wielką przygodą nauczyć prawdę wiary młodego ignoranta i zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu …”

/1 maj/
„… Pamiętajcie, że przez pracę uczynicie wiele dobra społecznego, religijnego a także dobro dla waszej duszy szczególnie, gdy ofiarujecie Bogu wasze codzienne zajęcia …”

/2 maj/
„… Miłość czynna uczy prawdziwego wychowania i twórczości …”

/3 maj/
„… Plagi rodzinne należy leczyć a nie amputować. Ukrywać to, co się nie podoba, rozmawiać ze wszystkimi i radzić z całą stanowczością …”

/4 maj/
„… Miłość czystość i pokora, to są trzy królowe, które występują zawsze razem. Jedna bez drugich nie może istnieć …”

/5 maj/
„… Pokora, posłuszeństwo i czystość uczynią was zawsze miłymi Maryi …”

/6 maj/
„… O jak wielką radość może dać naszemu sercu Boski Zbawiciel! Ten Bóg, który daje nam siłę i konieczną stałość w każdym momencie naszego życia …”

/7 maj/
„… Polecam, by formować jedno serce i jedną duszę, by kochać Boga i służyć Mu, przyczyniać się do Jego chwały przez czynną miłość. W tym celu sugeruję wam zrezygnować z własnej woli …”

/8 maj/
„… Rozrywki światowe mają zawsze w sobie jakieś ryzyko zrujnowania cnoty, a szczególnie czystości – tej najdelikatniejszej …”

/9 maj/
„… Fatalnym krokiem jest to, że ci, którym przytrafi się jakieś nieszczęście, zmieniają spowiednika. Nie znajduję rzeczy bardziej szkodliwej, ponieważ nie chodzi tu tylko o to, by otrzymać rozgrzeszenie, ale chodzi o kierownictwo duchowe …”

/10 maj/
„… Częsta Komunia Św. jest wielką kolumną, na której opiera się jeden biegun świata. Nabożeństwo do Matki Najświętszej jest drugą kolumną, na której opiera się drugi biegun …”

/11maj/
„… Środkami służącymi zachowaniu czystości są: modlitwa, ucieczka przed próżniactwem, przystępowanie do Sakramentów Św. oraz pilnowanie się w małych rzeczach …”

/12 maj/
„… Ksiądz Bosko broni się a nie obraża …”

/13 maj/
„… Uwierzcie moi kochani synaczkowie, że ten kto ma nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, tzn. często godnie przystępuje do Komunii Św. i ten kto często nawiedza Jezusa Chrystusa w tabernakulum, ma zapewnioną nagrodę – wieczne zbawienie …”

/14 maj/
„… Przede wszystkim chciałbym, byście byli przekonani, że jakąkolwiek winę macie na sumieniu, będzie wam odpuszczona w Spowiedzi Św., gdy zbliżycie się do konfesjonału z należytą dyspozycją …”

/15 maj/
„… Należy podkreślić z naciskiem, że Pan Bóg chce poprzez liczne łaski wsławić Maryję, swoją Rodzicielkę, nazwaną Wspomożycielką …”

/16 maj/
„… Często odwiedzajcie waszego spowiednika, módlcie się za niego i kierujcie się jego radami. A gdy wybraliście spowiednika i wiecie, że jest odpowiedni dla potrzeb waszej duszy, nie zmieniajcie go bez potrzeby. Dopóki nie będziecie mieli stałego spowiednika, w którym pokładacie całą nadzieję, będzie wam brakowało zawsze przyjaciela duszy. Zawierzcie także modlitwom spowiednika, który we Mszy Św. modli się codziennie za swoich penitentów. Módcie się i wy za niego …”

/17 maj/
„… Bądźcie życzliwi wobec innych, kochajcie ich, pomagajcie im i traktujcie jak braci. Nie braknie wam pomocy Boga i Maryji Wspomożycielki. Przyrzeknijcie mi kochać się jak bracia …”

/18 maj/
„… Waleczność złych nie rodzi się ze strachu przed innymi. Bądźcie mężni, a zobaczycie, że tamci opuszczą skrzydła …”

/19 maj/
„… Mówią niektórzy, że aby przystępować często do Komunii Św. trzeba być świętym. Nieprawda, to jest nieporozumienie. Komunia Św. jest dla tego kto chce stać się świętym. Pomocy udziela się chorym, pożywienie daje się słabym …”

/20 maj/
„… Cierp, ale nie zrywaj z miłością …”

/21 maj/
„… Wielką pomocą w drodze do nieba są sakrament Komunii Św. i sakrament pokuty; stąd każdy nieprzyjaciel waszej duszy, stara się was oddalić od tych praktyk naszej świętej religii …”

/22 maj/
„… Nie narażajmy duszy na niebezpieczeństwa i trudności; módlmy się z wiarą a Bóg udzieli nam pomocy, ktorą przyrzekł każdemu, kto troszczy się o swoje sprawy …”

/23 maj/
„… Czy jest coś piękniejszego i droższego od spowiedzi świętej ? Czy istnieje coś, co bardziej zbliżało by nas doPana ? Jeżeli mamy grzech śmiertelny na duszy, skazujemy się na piekło, a możemy się uwolnić od niego jedynie przez spowiedź. Masz więc szansę, czy zechcesz z niej jedynie skorzystać, gdy będziesz stary ? Pamiętaj jednak, że jesteś zawieszony ponad tym strasznym piekłem, a Pan jest tym, który przez swoje miłosierdzie trzyma cię w zawieszeniu. Jeśli będziesz Go nadal obrażał, może się zdarzyć, że zostawi cię samemu sobie i wpadniesz tam gdzie się bardzo starałeś – do piekła …”

24 maj UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ MARYI WSPOMOŻENIA WIERNYCH
„… Komunię Świętą przyjmujcie godnie. Widzi się niektórych, że mają odwagę przystąpić do Świętej Komuni, ale nie myślą poprawić się ze swoich niedoskonałości. Czy można powiedzieć, że oni przyjęli Komunię Świętą naprawdę dobrze? Jakie to są Komunie Święte, które nie przyczyniają się do żadnej poprawy …”

/25 maj/
„… By zachować cnotę skromności przestrzgajcie dwie fundamentalne zasady:
1/ miejcie spowiednika, który dobrze zna wasze serce i nie zmieniajcie go z obawy, że pozna jakiś wasz upadek. To prawda, że nie jest grzechem zmienić spowiednika z obawy i wstydu, kiedy nie chce się przed nim wyznać jakiegoś grzechu. Jednak jest to bardzo niebezpieczne dla cnoty skromności, bowiem kiedy powrócicie do niego, nie będzie mógł udzielić wam stosownej rady, nie znając dobrze stanu waszej duszy;
2/ Bądźcie prostoduszni i stosujcie się do rady, której udziela wam spowiednik, albowiem będzie to rada odpowiednia do waszych potrzeb …”

/26 maj/
„… Przystępujcie często do Komunii Świętej, a łaski Jezusa, którego przyjmujesz do swojego serca tak ukształtują twoją duszę, że i ciało stanie się jej posłuszne …”
/sprawdzone/

/27 maj/
„… Czystość jest cnotą najbardziej miłą Sercu Maryi Dziewicy.
Jeżeli posiadłeś tą cnotę masz WSZYSTKO!
Gdy jej brakuje nie masz nic.
/pozostaje wiara w MARYJĘ/

/28 maj/
„… Jest wielką przygodą nauczyć prawdę wiary młodego ignoranta i zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu …”
/ze starymi ignorantami przemęczenie gasi radość/

/29 maj/
„… W czasach, w których żyjemy konieczna jest wielka próba skromności i czystości …”

/30 maj/
„… Znacie Katechizm? Jeżeli tak to wiecie wystarczająco dużo, by żyć jako ludzie cnotliwi i poważni na tej ziemi i by stać się przydatnymi bliźnim. Jesteście w sytuacji o wiele lepszej niż wielu „uczonych”, którzy znają wszystko, z wyjątkiem swych obowiązków …”

/31 maj ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚW. MARYI /
„… Spowiadajcie się nie częściej niż co osiem dni, ale zachowajcie to dobrze w pamięci, że nie częste spowiedzi czynią świętymi, lecz owoc, który się ze spowiedzi wydobywa …”
/mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie/