Październik

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

PAŹDZIERNIK

„… Młody człowiek kocha bardziej niż inny. Nie myśl, że jeżeli rozpoczniesz rozmawiać z nim o jego wiecznych interesach nie zrozumie tego, kto mu jest życzliwy, a kto nie jest szczerze nim zainteresowany ale chce go wykorzystać.”

/01 październik/
„… Boski Zbawiciel przez swoją łaskę uczynił łatwym i dostępnym dla naszych sił wszystko to, co służy do naszego uświęcenia i zbawienia dusz …”

/02 październik/
„… Co to jest szacunek ludzki? Jest to papierowe monstruum, ktore nie gryzie …”

/03 październik/
„… Przystępując często do Komunii Św. starajcie się być drodzy Bogu i ludziom, a Matka Najświętsza uprosi wam tę łaskę, byście otrzymali Sakramenty Św. przy końcu waszego życia …”

/04 październik/
„… Ten kto nie czuwa ryzykuje, że się nie zbawi, ponieważ albo mu braknie czasu, albo woli, albo Łaski Pana …”

/05 październik/
„… We wszystkich krajach świata każdy może się zbawić, jeżeli żyje jak dobry chrzścijanin …”
(życie misjonarza jest ciężkie i wymaga wiele wyrzeczeń, ale za to jaka nagroda …(red.)

/06 październik/
„… Ci wszyscy, którzy spełniają jakieś zadania, jeśli chcą by byli słuchani i szanowani, niech czynią tak samo wobec swoich przełożonych …”
(…słuchaj i szanuj przełożonego swego, bo możesz mieć gorszego.. )

/07 październik/
„… Bądźcie uważni i pewni życia wiecznego, abyście odpowiadali na łaski, jakich Bóg udziela wam nieustaniennie …”

/08 październik/
„… Tak, Tak! Zbawimy się dzięki Łasce Bożej i Jego pomocy, której nigdy nie brakuje oraz przez naszą dobrą wolę. Módlmy się, aby modlitwa w tym celu była naprawdę skuteczna.
Przez wiarę otrzymuje się to, o co prosi …”

/09 październik/
„… Raczej znoście jakiekolwiek zło i utrapienie tego świata, niż wspólne przebywanie i mieszkanie z osobami, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo zbawienie waszej duszy …”

/10 październik/
„… Pan Bóg potrafi bardzo obficie wynagrodzić poświęcenia, które się czyni, by być posłusznym Jego Świętej Woli …”

/11 październik/
„… Młody człowiek kocha bardziej niż inny. Nie myśl, że jeżeli rozpoczniesz rozmawiać z nim o jego wiecznych interesach nie zrozumie tego, kto mu jest życzliwy, a kto nie jest szczerze nim zainteresowany i chce go wykorzystać …”

/12 październik/
„… Kto odprawia dobrze miesięczne Ćwiczenia Dobrej Śmierci, może być spokojny o zbawienie swej duszy …”
(… -nie znasz dnia , ani godziny …(red.)

/13 październik/
„… Kochajcie, oddawajcie hołd, służcie Maryi. Zadbajcie, by była znana, kochana i czczona przez innych. Kto tak czyni nie tylko nie utraci Jedynego Syna, który czcził swą Matkę, ale może mieć nadzieję wielkiej nagrody …”

(… przez Maryję do Jezusa …(red.)

/14 październik/
„… Pan Bóg daje nam niebo, ale przez cierpienie …”

(cierpienie jest tajemnicą … )

/15 październik/
„… Życiodajnym jest to co bardziej sprzyja świętości. Jestem zdania, że jedną z przyczyn zmniejszania świętości w naszych czasach jest brak żywotności z naszej strony, takiej jak kiedyś …”

(… -jeżeli godzinami chłoniemy zniechęcenie z tv, radia i gazet ?.(red.)

/16 październik/
„… Łącznikiem, który łączy razem świętość i studiowanie, fundamentem na którym to się opiera jest moralność. Wierzcie mi, moi synaczkowie, mówię wam wielką prawdę. Jeżeli będziecie postępowali moralnie, będziecie czynili postępy w nauce i świętości …”

(… – Ducha Św. Dar rozumu …(red.)

/17 październik/
„… By zachować świętość i żyć długo jest konieczne:
a/ czyste sumienie, to znaczy spokojne układanie się do snu, bez strachu o wieczność,
b/ umiarkowany stół,
c/ aktywne życie,
d/ ucieczka przed nałogami, tzn. dobre towarzystwo…”

/18 październik/
„… Dobry Zbawiciel przez swoją Łaskę uczynił łatwym dla wszystkich to, co sprzyja uświęceniu i zbawieniu dusz …”

/19 październik/
„… Chcecie stać się świętymi? Oto sposób:
spowiedź jest dziurką od klucza, kluczem zaufanie spowiednikowi. To jest środek, aby wejść przez drzwi do raju…”

/20 październik/
„… Pan Bóg chce, abyśmy wszyscy byli świętymi : *Wolą Bożą uświęcenie wasze.* On nam daje wszystkie środki do zbawienia i mówi: a teraz myślcie jak posłużyć się tymi środkami …”

/21 październik/
„… Bądźcie posłuszni. Przez to będziemy pewni czynienia woli Bożej i postąpimy o jeden szczebel na drabinie świętości …”
(… -jest drabina Jakubowa, a kto wie o drabinie Maryji? …(red.)

/22 październik/
„… Bez cierpliwości nie możemy stać się świętymi …”

/23 październik/
„… Najłatwiejszym środkiem dla nas, by stać się świętymi jet to, by rozpoznać Wolę Bożą w woli naszych przełożonych, we wszystkim co nam nakazują i w tym co się zdarza w całym naszym życiu …”
(… -wrócił do Nazaretu i był im posłuszny …)
/24 październik/
„… Nie osiąga się nigdy wiedzy przewracająć w tym samym czasie kartki wielu książek. Św. Tomasz z Akwinu zapytany, w jaki sposób stał się tak wykształconym odpowiedział: czytając jedną książkę …”
(… -Pismo św. …(red.)

/25 październik/
„… O Maryjo! Wyproś nam u Jezusa świętość ciała, jeżeli ta jest dla dobra duszy i zapewnij nam zbawienie wieczne …”

/26 październik/
„… Życzę studentom, aby mogli osiągnąć wiedzę świecką nie zapominając wiedzy Świętych …”

(…bo cóż Ci da choćbyś cały świat poznał a miłości byś nie miał i na duszy szkodę poniósł …(red.)

/27 październik/
„… Nie pysznijcie się nigdy tym co wiecie. Im więcej ktoś wie tym bardziej jest świadomym swojej niewiedzy …”
(… -wiem, że nic nie wiem? …(red.)

/28 październik/
„… Jeżeli posiądziemy wiedzę bez pokory, nigdy nie będziemy synami Bożymi, ale synami ojca pychy, którym jest szatan …”

/29 październik/
„… Wyrzućcie z waszego serca grzech i przywiązanie do niego. Będziecie mieli wystarczająco wiedzy, by zbawić dusze wasze …”

/30 październik/
„… Człowiek tzw. przeciętny, ale cnotliwy i pokorny czyni o wiele więcej dobra i większe rzeczy niż pyszny tak zwany uczony …”
(… -Bóg pokornym daje, pysznym sięsprzeciwia …(red.)

/31 październik/
„… Jeżeli jesteśmy chrzścijanami musimy naśladować Jezusa Chrystusa, także w cierpieniu …”

(… – owszem, i wy kielich mój pić będziecie …)