Sierpień

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

SIERPIEŃ

„… To co uświęca to nie cierpienie, ale cierpliwość …”

/1 sierpień/
„… Wszystkie nasze zdolności i nasze zamierzenia, wszystkie nasze prace i nasze cierpienia, nasze upokorzenia, muszą mieć na uwadze tylko chwałę Boga …”

/2 sierpień/
„… Pracujmy nieustannie w tym życiu, by zbawić naszą duszę i dusze innych. Odpoczniemy w błogosławionej wieczności …”

/3 sierpień/
„… Moi drodzy, podziękujmy Panu.Widać właśnie, że Pam wiele razy stwarza przez łaską prawdziwe cuda. Szczęśliwi ci, którzy odpowiadają na łaskę Boga, ale nieszczęśliwi owi, którzy słysząc Go pukającego do drzwi ich serca, zamykają je. Ci są w wielkim niebezpieczeństwie, bo mogą umrzeć w grzechu. To jest to, czym grozi Bóg w Piśmie Świętym …”

/4 sierpień/
„… Bądź posłusznym a będziesz świętym …”

/Ojciec Pio – święty! red./

/5 sierpień/
„… Jednym z zabiegów „nowoczesnej” pedagogiki jest to, by w swej edukacji nie mówć o maksymach wiecznych a przede wszystkim o śmierci i piekle …”

/”róbta co chceta”/

/6 sierpień/
„… Zabezpieczeniem najbardziej skutecznym przeciw złości jest opóźnić jej wyżycie się …”

/woda w usta na pięć minut – mało? to dziesięć! red./

/7 sierpień/
„… Człowiek urodził się dla pracy. Kto pracuje z miłością, dla tego trud będzie lekki …”

/”… jarzmo moje jest lekkie …”/

/8 sierpień/
„… Jeżeli my trudzimy się dla naszego honoru i własnej chwały, nasze myśli, inwencje, poszuliwania i dzieła nic nie znaczą, są dla nas tylko samą stratą. Biada temu kto pracuje, oczekując chwały od świata. Świat odpłaca zawsze niewdzęcznością …”

/.. co mi da posiąść cały świat, gdy na duszy poniosę szkodę? …/

/9 sierpień/
„… Chcecie byśmy zapewnili sobie czynienie tego co będzie na chwałę Bożą? Wypełniajmy te zadania które w danym dniu zostały nam wyznaczone …”

/”… bądź wola Twoja …”/

/10 sierpień/
„… Czystość intencji polega na czynieniu tego, co się podoba Panu Bogu, a my to sobie zapewniamy przez posłuszeństwo …”

/11 sierpień/
„… Każdy wyuczony język jest pokonaniem nowej bariery dzielącej nas i miliony naszych braci z innych narodowości i faktycznie pozwala nam czynić dobro …”

/Dar języków jest darem Ducha Świętego…/

/12 sierpień/
„… Bądź przygotowany na śmierć. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, że umrze źle …”

/”… nie znasz dnia ani godziny… a potem SĄD SPRAWIEDLIWY…”/

/13 sierpień/
„… Na świecie jest dużo naiwnych głupców ale i dużo roztropnie przebiegłych. Roztropnie przebiegłymi są ci, którzy się trudzą i walczą, nawet po trochu, by zasłużyć na raj. Natomiast głupcami są ci, którzy dla chwilowych celów wstępują na drogę wiecznego potępienia …”

/14 sierpień/
„… Najświętsza Dziewica pomoże nam wkroczyć na drogę do nieba …”

/15 sierpień/
„… Uczestniczyć w pełni we Mszy św. znaczy zrujnować cały dorobek diabła …”

/16 sierpień/
„… Tyle samo czasu zajmuje mi przeczytanie wpaniałej lektury, ile innej pełnej wulgarności.
Nie są one niczym innym, jak tylko tym czym są przed Bogiem …”

/oknami duszy są oczy/

/17 sierpień/
„… Kto nie chce walczyć w łączności z Jezusem Chrystusem na ziemi, nie będzie mógł się radować Jezusem Chrystusem w niebie …”

/18 sierpień/
„… W momencie śmierci zbiera się to, cośmy zasiali podczas całego życia …”

/”… kto szczodrze sieje, obficie zbierać będzie …”/

/19 sierpień/
„… Pamiętaj, że na tym świecie nie mamy czasu pokoju, ale czas ciągłej wojny. Prawdziwy pokój będziemy mieć w niebie, jeżeli będziemy mężnie walczyli na ziemi …”

/nie ma nic za darmo? A kto Jezusowi Chrystusowi zapłacił za zbawienie?/

/20 sierpień/
„… Wiecie co was popycha z największą siłą do śmierci? To grzech, który jest dla śmierci jak ostroga dla konia …”

/ostroga i klapy na oczach przed przepaścią. red. /

/21 sierpień/
„… Jest prawdą wiary u chrześcijan, że śmierć nie jest ostatecznym oddzieleniem, ale pożegnaniem do zobaczenia. A więc cierpliwości, jeżeli ktoś nas uprzedza …”

/zdążymy!!!/

/22 sierpień/
„… Nie czytajcie nigdy książek, których pożytku nie jeteście pewni, bez zapytania się o radę kogoś, kto może wam dać sprawiedliwą ocenę …”

/23 sierpień/
„… Pan Bóg nie powiedział, przyrzekajcie, a będzie wam dane, ale dajcie a będzie wam dane. Trzeba więć wzruszyć Pana Boga, ukazując Mu nasze dobre czyny. Kto mu się odda całkowicie, jest niemożliwe, aby nie został wysłuchany …”

/podobno drabiną Matki Bożej więcej grzeszników weszło do nieba, jak widział we śnie św. Franciszek. red./

/24 sierpień/
„… Głośmy zawsze, że Maryja Wspomożycielka otrzymała i otrzyma łaski szczególne, takie nadzwyczajne i cudowne dla tych, którzy starają się dać chrześcijańskie wychowanie zagubionej młodzieży przez dobre czyny, rady, własny przykład i po prostu modlitwę …”

/na prośbę Maryi Wspomożycielki Pan Jezus zamienił wściekłe zwierzęta w łagodne baranki, we śnie Janka Bosko/

/25 sierpień/
„… Bez cierpliwości nie możemy stać się świętymi …”

/26 sierpień/
„… Chcecie bym wam zaproponował sposób czynienia pokuty, dostosowanej do waszego wieku i waszych uwarunkowań? Sprawcie, by pościły wasze oczy, zwane oknami , przez ktore wchodzi diabeł do duszy …”

/27 sierpień/
„… Małe cierpienia są jak inne ziarna, które nie wyrywa się dopóki nie wzrosną i dlatego zapewniam was, że przyjdą jak burza ciemności w wasze serca …”

/28 sierpień/
„… Pamiętajcie, nie opłacą się gniewy i tupet, potrzebny jast ciągły pokój, to jest stałość cierpliwość i trud …”

/29 sierpień/
„… Pracuj dla Pana. Co dotyczy ciebie na tym świecie jest kwestią chwili. Niebo odpłaci ci wszystko …”

/Ta chwila tak się czasem dłuży…/

/30 sierpień/
„… Posłuszeństwo zapewnia czynienie woli Bożej …”

/31 sierpień/
„… To co uświęca to nie cierpienie, ale cierpliwość …”
/w piekle jest potworne cierpienie, ale nie ma już nadzieji ani cierpliwości. red./