Styczeń

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

STYCZEŃ
… Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o was.
I mam tylko jedno pragnienie, to, by zachować was szczęśliwymi teraz i w wieczności …

/1 styczeń/
„… Łaska Pana niech będzie nieustannie z wami w tym roku …”

/2 styczeń/
„… Nie ma wartości materialnej, która wynagrodziłaby najmiejszą szkodę moralną …”

/3 styczeń/
„…Powiedzieć o ważnych rzeczach, że jakoś idzie, znaczy tyle samo, co powiedzieć, że idzie źle …”

/4 styczeń/
„… Jeśli rzeczy idą dobrze, nie trzeba ich zmieniać pod pretekstem, by szły lepiej …”
/… lepsze jest wrogiem dobrego…/red./

/5 styczeń/
„… Kto nie przystępuje do Komunii Św. z sercem wolnym od upodobań i nie rzuca się z ufnością dziecka w ramiona Jezusa, nie wyda owoców, które jak wiemy z teologii są darem Komunii Św. …”

/6 styczeń/
„… Chodźcie nogami po ziemi, a sercem mieszkajcie w niebie …”

/7 styczeń/
„… Jeżeli chcemy, by dobrze się miały nasze duchowe i materialne interesy, dbajmy najpierw, by przede wszystkim szły dobrze interesy Boże i ztroskajmy się o dobro duchowe i moralne naszego bliźniego, czyniąc jałmużnę …”

/8 styczeń/
„… Szemrania oziębiają serca …”

/9 styczeń/
„… Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o was. I mam tylko jedno pragnienie, to, by zachować was szczęśliwymi teraz i w wieczności …”

/… każdego syna, każdego wychowanka …/red./

/10 styczeń/
„… Dałbym wszystko, by pozyskać serca młodzieży, by w ten sposób podarować je Panu …”

/11 styczeń/
„… Wyrzućcie z waszego serca grzech i przywiązanie do niego, a wtedy wystarczająco nabierzecie mądrości, by zbawić duszę …”

/12 styczeń/
„… Przywiązanie do ziemi często zmniejsza a nawet wygasza pragnienie rzeczy niebieskich …”

/13 styczeń/
„… Bądźmy zawsze radośni a czas minie szybko …”

/14 styczeń/
„… Żyjcie także w największej radości, bylebyście nie grzeszyli …”

/15 styczeń/
„… Panu Bogu nie są miłe rzeczy czynione z przymusu …”

/16 styczeń/
„… Bądź radosny, ale niech to będzie radość szczera, wypływająca ze świadomości wolnej od grzechu…”

/17 styczeń/
„… Naszym wsparciem są: radość, modlitwa i Komunia Św. …”

/18 styczeń/
„… Te rzeczy, które służą ciału muszą w ostateczności prowadzić do szczęścia ducha i pomnażać chwałę Pana …”

/19 styczeń/
„… Jeżeli chcecie, by wasze życie było radosne i spokojne, musicie starać się żyć w Łasce Bożej …”

/20 styczeń/
„… Nie uważaj za przyjaciół tych, którzy cię nadmiernie chwalą …”

/21 styczeń/
„… Staraj się, by ci, o których mówisz stawali się twoimi przyjaciółmi …”

/22 styczeń/
„… Wszyscy prześladowani są moimi drogimi przyjaciółmi …”

/23 styczeń/
„… Chcę, by wszyscy służyli Panu chętnie ze świętą radością, nawet pośród trudności i diabelskich pokus…”

/24 styczeń/
„… Staraj się zawsze zmniejszać liczbę nieprzyjaciół, a pomnażać przyjaciół i czynić wszystkich przyjaciółmi Jezusa Chrystusa …”

/25 styczeń/
„… Uczcie się powściągliwości; to jest sposób, by mieć wielu przyjaciół, a żadnego wroga …”

/26 styczeń/
„… Musimy szukać sposobu jak zjednać sobie ludzi i powiększyć grono przyjaciół w czynieniu dobra. Albowiem naszym obowiązkiem jest czynić wszystkim dobrze …”

/27 styczeń/
„… Miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryji Panny i bądźcie zawsze radośni, bardzo radośni…”

/28 styczeń/
„… Pamiętajcie, że będzie to dla was zawsze piękny dzień, gdy przeciwnik zdoła zwyciężyć was w czynieniu dobra i gdy zostaniecie przyjaciółmi …”

/29 styczeń/
„… Jezus ukryty w Eucharystii jest i musi być jedynym i prawdziwym naszym przyjacielem …”

/30 styczeń/
„… Rekolekcje są wspaniałym środkiem, by zerwać niektóre powiązania i niezdrowe przyjaźnie …”

/31 styczeń/
„… Być przyjacielem Księdza Bosko, znaczy dopomóc zbawić twoją duszę …”