Wrzesień

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

WRZESIEŃ

„… Największym bogactwem tego świata jest święta bojaźń Boża …”

/1 wrzesień/
„… W melancholii najlepszym środkiem jest ukazanie kierownikowi duchowemu waszej pokusy; diabeł jest przyjacielem ciemności …”

/2 wrzesień/
„… Modlitwa o zbawienie jest niepodważalnie skuteczna. Jest pewnością, że się otrzyma to o co się prosi …”

(za swoich też. red.)

/3 wrzesień/
„… Prawdziwą zemstą katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, która nas obraża …”

(za tych co nam przeszkadzają też. red.)

/4 wrzesień/
„… Boję się tylko dwóch rzeczy: grzechu śmiertelnego, który zadaje śmierć duszy i zaskakującej śmierci cielesnej tego, który znajduje się w stanie niełaski z Bogiem …”

(nie znam dnia ani godziny… red.)

/5 wrzesień/
„… W Ewangelii jest napisane: błogosławieni prześladowani. A nigdzie błogosławieni ci, którzy się rozkoszują …”

/6 wrzesień/
„… Pracę, ducha zemsty, miłość własną, własne racje i pretensje a także honor, wszystko trzeba poświęcić, by wykluczyć grzech …”

/7 wrzesień/
„… Niech nie zachodzi słońce nad waszym zagniewaniem. Nie przywołujcie na pamięć przebaczonych obelg, nie przypominajcie sobie szkody czy zapomnianych krzywd. Mówcie zawsze z serca : …
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom … ale z absolutnym i definitywnym zapomnieniem tego wszystkiego, co w przeszłości sprawiło nam przykrość.
Kochajmy wszystkich miłością braterską …”
(Panie Boże odpuszczaj mi według Twojej Miłości, jestem tylko człowiekiem…red.)

/8 wrzesień/
„… Doskonałość zdobywa się z trudnością i bardzo powoli …”

/9 wrzesień/
„… Moją polityką jest „Ojcze nasz”, codziennie prosimy Ojca niebieskiego by przyszło jego królestwo, tzn. by można było je odczuć jako coraz mocniejsze i bardziej chwalebne: Adveniat regnum Tuum !
to jest to, co jest najważniejsze …”

/10 wrzesień/
„… Umiejmy znieść braki innych, gdyż na świecie nie ma doskonałości, ponieważ ona jest tylko w raju …”

/11 wrzesień/
„… Kiedy się modlicie, myślcie o tym, co czynicie. Modląc się rozmawiacie z Bogiem. Rozmawiać to znaczy wymawiać dobrze słowa, byb być zrozumianym, a więc modląc się odmawiajcie modlitwy powoli i takim tonem, jakim rozmawiacie z waszym najlepszym i najgodniejszym przyjacielem …”

/12 wrzesień/
„… Nie odkładajcie pokuty na starość, gdy siły wam już na to nie pozwolą …”

/13 wrzesień/
„… Aby znajdować się w nieustannej łączności z Bogiem należy przed każdym nowym zajęciem wzbudzić w sobie intencję, powierzając je na większą chwałę Bożą …”

/14 wrzesień/
„… Jeżeli modlicie się, z dwóch ziaren, które siejecie zrodzą się cztery kłosy …”
(…kto obficie sieje ten obficiej zbierać będzie… red.)

/15 wrzesień/
„… To co sprawia największą krzywdę diabłu, to czego obawia się najbardziej, to praktykowanie tego, co się postanowiło na spowiedzi …”

/16 wrzesień/
„… Nie powinniśmy oczekiwać pomocy Bożej Opatrzności stojąc bezczynnie. Ta przyjdzie, gdy zobaczymy nasze wspaniałe wyniki naszych wysiłków, dokonanych z miłości do Boga …”

/17 wrzesień/
„… Co do wiary, jestem zawsze z papieżem i z papieżem mam zamiar pozostać jako katolik aż do śmierci …”

/18 wrzesień/
„… Fundament boskiego autorytetu widzialnej Głowy Kościoła wypływa z naszej świętej religii katolickiej …”

/19 wrzesień/
„… Patrzcie jak pracuje pszczoła, tak powinniśmy pracować my: wybrać to co pożyteczne …”

/20 wrzesień/
„… W obecnym czasie dobry katolik musi bronić religii. To co trzeba czynić, to zdobywać się na dobry przykład i praktykowanie wszystkich cnót, by zjednać wszystkie serca dla naszej religii, do której mamy szczęście przynależeć …”

/21 wrzesień/
„… Bądźcie dobrymi katolikami mającymi dobre podstawy i czyniącymi dobre dzieła. Wyznawajcie wiernie tą wiarę, która jest jedyna i prawdziwa i zgromadzi jednego dnia wszystkich w szczęśliwej wieczności …”

/22 wrzesień/
„… Kachajcie, szanujcie, wyznawajcie naszą świętą religię, tę dzięki ktorej wychowałem się i ustrzegłem od zepsucia świata, tę religię która nas pociesza w ciężarze życia, umacnia w chwili śmierci, otwiera drzwi szczęśliwości bez końca …”

/23 wrzesień/
„… Nasza święta religia wiedzie człowieka do szczęśliwości, do nieba. Jest jednocześnie wspólnotą przynoszącą korzyść materialną. Nie ma takiego nieszczęścia, któremu by nie pomogła, nie pocieszyła w utrapieniu, nie oświeciła w ciemnościach życia i nie wsparła w nieszczęściu …”

/24 wrzesień/
„… Religia była i będzie w każdym czasie nauczycielką ludzi. Zawiera ona tak doskonałe prawo, że potrafi uginać się pod ciężarem czasów i przystosować się do różnych właściwości wszystkich ludzi …”

/25 wrzesień/
„… Bądźcie zjednoczeni przy każdym niewszczęściu w grzechu, nie zniechęcajcie się. Wróćcie by wyspowiadać się zaraz z należytymi dyspozycjami. Spowiednik ma prawo od Pana Boga i rozporządzenie, by wam przebaczyć. Także, gdybyście upadli nie tylko siedem, ale i siedemdziesiąt siedem razy. Nie lękajcie się, ale zaufajcie i zróbcie sobie stałe postanowienie …”

/26 wrzesień/
„… Największym bogactwem tego świata jest święta bojaźń Boża …”

/27 wrzesień/
„… Postarajcie się przezwyćiężyć te iluzje, ktore mają młodzi ludzie, to znaczy myśleć, że macie jeszcze wiele lat życia. To jet bardzo niepewne, moi drodzy synaczkowie, podcas gdy jest pewne to, że musicie umrzeć i jeśli umrzecie źle, będzicie zgubieni na zawsze. Bądźcie więc bardziej zatroskani, by przygotować się na śmierć prez życie w Bożej Łasce, niż o jakąkolwiek inną rzecz …”

/28 wrzesień/
„… Nigdy nie czytajcie, ale to nigdy (oglądajcie) niedobrych książek czy czasopism (widowisk, filmów). Jeśli dla przygody – rozrywki ktoś wam podaruje książki, czy czasopisma przeciw religii odrzućcie je z taką stanowczością i pogardą, z jaką odrzucilibyście filiżankę pełną trucizny. Jeżeli macie możliwość spalcie to. Lepiej bowiem będzie jeżeli spali się książka (płyta) czy gazeta w ogniu tego świata, niżby wasze dusze i ciała poszły palić się na zawsze w ogniu piekielnym …”

/29 wrzesień/
„… Pracujmy z sercem. Pan Bóg odpłaci nam jak dobry gospodarz. Wieczność będzie wystarczająco długa, by odpocząć …”

/30 wrzesień/
„… Moi synaczkowie, jeżeli chcecie zapewnić sobie wieczne zbawienie, słuchajcie chętnie Słowa Bożego, strzeżcie się grzechu nieuczciwości, uczyńcie wszystko co możecie, by odprawić dobre spowiedzi …”