Stowarzyszenie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanek i Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu na lata 2016-2020
Skład Zarządu Głównego obowiązuje od 1 października 2017r.

ZARZĄD GŁÓWNY Stowarzyszenia BWS

Prezes – Marta Korczyk
Wiceprezes
– Tomasz Sojka
Sekretarz – Ryszard Firczyk
Delegat ks. Inspektora ds. BWS– ks. mgr Zenon Latawiec
(dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

Członkowie Zarządu Głównego  Stowarzyszenia BWS

Andrzej Mastela  (Prezes Koła Terenowego –  ”Skawa”)
Ewelina Matyjasik-Lewandowska
Jerzy Chrząszcz
Krzysztof Bratek – Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS
Michał Drabczyk
Żaneta Flasz

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia BWS

Przewodniczący – Andrzej Drabiec
Wiceprzewodniczący – Julian Obstarczyk (Prezes Koła Terenowego – ”Oświęcim”)
Sekretarz – Kazimierz Gibała

 

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanek i Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu na lata 2016-2020
– skład Zarządu Głównego pozostaje bez zmian do najbliższego zebrania Zarządu Głównego

ZARZĄD GŁÓWNY Stowarzyszenia BWS

Prezes – ”WAKAT” po śmierci pana Wiesława Sojki
od 9 października 2016r. do 21 lipca 2017r. (ustanie członkostwa na skutek śmierci §16 ustęp 1 pkt 4 )

Wiceprezes
– Marta Korczyk
Sekretarz – Ryszard Firczyk
Delegat ks. Inspektora ds. BWS-ów – ks. mgr Zenon Latawiec
(dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

Członkowie Zarządu Głównego  Stowarzyszenia BWS

Andrzej Mastela  (Prezes Koła Terenowego –  ”Skawa”)
Ewelina Matyjasik-Lewandowska
Jerzy Chrząszcz
Krzysztof Bratek – Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS
Michał Drabczyk
Tomasz Sojka
Żaneta Flasz

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia BWS
Przewodniczący – Andrzej Drabiec
Wiceprzewodniczący – Julian Obstarczyk (Prezes Koła Terenowego – ”Oświęcim”)
Sekretarz – Kazimierz Gibała

 

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanek i Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu    na lata 2016-2020

ZARZĄD GŁÓWNY Stowarzyszenia BWS

Prezes – Wiesław Sojka
Wiceprezes – Marta Korczyk
Sekretarz – Ryszard Firczyk
Delegat ks. Inspektora ds. BWS-ów – ks. mgr Zenon Latawiec
(dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

Członkowie Zarządu Głównego  Stowarzyszenia BWS

Andrzej Mastela  (Prezes Koła Terenowego –  ”Skawa”)
Ewelina Matyjasik-Lewandowska
Jerzy Chrząszcz
Krzysztof Bratek – Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia BWS
Michał Drabczyk
Tomasz Sojka
Żaneta Flasz

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia BWS

Przewodniczący – Andrzej Drabiec
Wiceprzewodniczący – Julian Obstarczyk (Prezes Koła Terenowego – ”Oświęcim”)
Sekretarz – Kazimierz Gibała

 

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanek i Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu    na lata 2012-2016

ZARZĄD GŁÓWNY Stowarzyszenia BWS

Prezes – Wiesław Sojka
Wiceprezes – Ewelina Matyjasik-Lewandowska
Sekretarz – Ryszard Firczyk
Delegat ks. Inspektora ds. BWS-ów – ks. mgr Zenon Latawiec
(dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

Członkowie Zarządu Głównego  Stowarzyszenia BWS
Andrzej Mastela  (Prezes Koła Terenowego –  ”Skawa”)
Jerzy Chrząszcz – Sprawy Prawne w Stowarzyszeniu BWS
Julian Obstarczyk (Prezes Koła Terenowego – ”Oświęcim”)
Michał Drabczyk
Ks. mgr Stanisław Urbańczyk
(długoletni dyrektor Zakładu i Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu , Delegat Senior)

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia BWS
Przewodniczący – Kazimierz Gibała
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Zamarlik
Sekretarz – Andrzej Drabiec

 

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Byłych Wychowanek i Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu

Pani Stefania Wybraniec – od 1 czerwca 2014roku
ks. Jerzy Szkiert – od 1 czerwca 2014roku
ks. Bogdan Nowak – od 17 sierpnia 2013roku
Pani Elżbieta Sojka – od dnia 5 czerwca 2005roku
Pan Ryszard Szołtek – od 21 maja 2005roku