Uchwały SBWS

W porządku chronologicznym podajemy ważniejsze Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej.

Rok 2002 Uchwały założycielskie:

1. Uchwała 01/02 – /otwórz/
2. Uchwała 02/02 – /otwórz/
3. Uchwała 03/02 – /otwórz/;
4. Uchwała 04/02 – /otwórz/;
5. Uchwała 05/02 – /otwórz/.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rok 2003 Uchwały organizacyjne:

1. Uchwała 01/03 – /otwórz/ – Koło Terenowe SBWS Świętochłowice;
2. Uchwała 02/03 – /otwórz/ – Zjazd BWS;
3. Uchwała 03/03 – /otwórz/ – Pełnomocnictwo SBWS Słowacja;
4. Uchwała 04/03 – /otwórz/ – Koło Terenowe SBWS Oświęcim;
5. Uchwała 05/03 – /otwórz/ – Koło Terenowe SBWS Skawa;
6. Uchwała 06/03 – /otwórz/ – Delegacja „EUROBOSCO 2003”.
7. Uchwała 16/03 – /otwórz/ – O wysokości darowizn dla Kół Terenowych SBWS.
8. Uchwała 17/03 – /otwórz/ – Sprawozdania Kół Terenowych SBWS.
9. Uchwała 18/03 – /otwórz/ – Delegowanie prezesa SBWS na „Don Bosco”.
10. Uchwała 19/03 – /otwórz/ – Podział obowiązków ZG SBWS.
11. Uchwała 20/03 – /otwórz/ – O legitymacjach członkowskich SBWS.
12. Uchwała 21/03 – /otwórz/ – O firmówce SBWS.
13. Uchwała 22/03 – /otwórz/ – O deklaracjach.
14. Uchwała 23/01 – /otwórz/ – O numeracji legitymacji członkowskich SBWS.
15. Uchwała 24/03 – /otwórz/ – Zarządzanie majątkiem SBWS.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK 2004 R. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE

1. Uchwała 01/04 – /otwórz/ – Upoważnienie w sprawie delegacji służbowych;
2. Uchwała 02/04 – /otwórz/ – wykorzystywanie własnych środków transportu w delegacjach;
3. Uchwała 03/04 – /otwórz/ – Komitet organizacyjny Zjazdu BWS,
********************************************************************************************************

ROK 2005 R. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE

1. Uchwała 01/05 – /otwórz/ – odwołanie Skarbnika;
2. Uchwała 02/05 – /otwórz/ – powołanie nowego Skarbnika;
3. Uchwała 03/05 – /otwórz/ – ustanowinie funkcji Koordynatora;
4. Uchwała 04/05 – /otwórz/ – powołanie Koordynatora Koła Tarenowego w Oświęcimiu;
5. Uchwała 05/05 – /otwórz/ – poszerzenie nazwy własnej Koła Terenowego;
6. Uchwała 06/05 – /otwórz/ – wsczęcie prac dla uzyskania statusu urzyteczności publicznej;
7. Uchwała 07/05 – /otwórz/ – nowy Członek Honorowy Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej;

********************************************************************************************************
ROK 2006 R. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE

1. Uchwała 01/06 – /otwórz/ – Zarząd Główny SBWS o wykonaniu Planu pracy na 2005 r.
2. Uchwała 02/06 – /otwórz/ – zatwierdzenie Planu pracy na 2006 r.
3. Uchwała 03/06 – /otwórz/ – uiszczanie składek członkowskich;

******************************************************************************************************* ROK 2007 R. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE
1. Uchwała 01/07 – /otwórz/

*******************************************************************************************************

ROK 2008 R. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE
1. Uchwały 01/08 – /otwórz/
2. Uchwały 02/08 – /otwórz/

*******************************************************************************************************

ROK 2009 R. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE
1. Uchwała 01/09 – /otwórz/

*******************************************************************************************************
ROK 2010 r. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE
1. Uchwała 01/10 – /otwórz/
2. Uchwała 02/10 – /otwórz/
3. Uchwała 03/10 – /otwórz/